blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2006-12-26: Interesujące wykazy na stronie Ministerstwa Środowiska

* Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych - stan na dzień 31 października 2006 r.

* Wykaz podmiotów prowadzących badania właściwości odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

* Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

* Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska

* Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad

* Obszary chronione w Polsce

* Wykaz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

* Wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

* Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1491

ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy