blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2021-11-23: Limit wysokości wpłat na IKE w 2022 wynosi 17 776 zł, a na IKZE 7106,40 zł lub 10 659,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2022 roku, wynosi 17 776 zł.

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2021 roku, wynosi 15 777 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022
MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 1062

Limit wpłat na IKZE na rok 2022 będzie wynosił 7106,40 zł lub 10 659,60 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Limit wpłat na IKZE na rok 2021 wynosi 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022
MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 1055

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-11-20: Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 102


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy