blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2013-12-28: Limit wysokości wpłat na IKE w 2014 wynosi 11 238 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Limit wysokości wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877 zł

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2014 roku, wynosi 11 238 zł.

Maksymalna kwota, którą można było wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2013 roku, wynosi 11 139 zł.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit roczny wynosi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-01-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2013 wynosi 11 139 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2023


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy