blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2017-12-12: Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2018-11-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł, a na IKZE 5718,00 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2018 roku, wynosi 13 329 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2017 roku, wynosi 12 789 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 (M. P. poz. 994)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2017 został ustalony na 5115,60 zł. Na rok 2018 będzie wynosił 5331,60 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 840


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy