blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2017-12-29: 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-01-12: 4,2693 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2020 roku

Wg przyjętego projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych będzie wynosił 4,3117

Do końca roku 2017 obowiązuje kurs 1 EUR = 4,1749 PLN (od 1.1.2016)

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2015 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,2249 PL, obowiązujący od 1.1.2014.

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

 Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-29: 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2306


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy