Pytania na węzła FidoNet

Poniżej znajdują się pytania na które należy odpowiedzieć ustnie podczas rozmowy telefonicznej (lub osobiście) z NC 481 FidoNet. Pytania zadawane na egzaminie nie muszą być identyczne z podanymi poniżej - zawierają one jedynie zakres tematyczny egzaminu, a sama ich forma i kolejność może ulec zmianie. Wynik egzaminu może być podany natychmiast po zakończeniu egzaminu albo w przeciągu tygodnia jako NetMail.
 1. Jaka jest różnica między Hostem, a Hubem? Powinności Hosta oraz Huba w sieci.
 2. Jaką rolę w routingu poczty spełnia RC?
 3. Jakie czynności winien spełnić węzeł przy podłączaniu się do konferencji poza swoim netem oraz poza swoim regionem?
 4. Jak powstają duplikaty (opisz reguły trójkąta i wieloboku)? Co to są MSGID, SEEN-BY i PATH oraz do czego się je wykorzystuje?
 5. Co to jest ZMH i jakie są obowiązki węzła z tym związane?
 6. Jak wygląda sprawa z routowaniem plików podczepianych do NetMaila?
 7. Czy można wysyłać routingiem zaszyfrowane listy (zgodnie z Policy4)? Jak ta sprawa wygląda w rzeczywistości w polskim regionie FidoNet?
 8. W jakim stopniu SysOp węzła może wpływać na routowaną przez jego system pocztę (chodzi o NetMail oraz o EchoMail)?
 9. Czym różni się poczta typu EchoMail od NetMaila?
 10. Co oznaczają flagi CM, MO, LO, XA (XX, XW itp.)?
 11. Jaki jest oficjalny periodyk FidoNet wydawany cotygodniowo?
 12. Kto jest obecnie NEC481, REC48 i RC48?
 13. Podaj strukturę administracyjną sieci FidoNet.
 14. Co składa się na adres FidoNet? Podaj elementy składowe adresów 2D, 3D, 4D i 5D.
 15. Co to jest routing defaultowy (domyślny) - podaj przykłady. Gdzie można znależć informacje na jego temat?
 16. Jak jest zbudowana NodeLista?
 17. Co oznaczają flagi Dir, Hold, Crash, Att, Freq i Imm?
 18. Co to są flagi U,Txx - co oznaczają i jak je rozszyfrować? Podaj przykłady.
 19. Co to jest EchoBone i FileBone?
 20. Co to są fileecha i jak funkcjonują?
 21. Jak powinien nazywać się plik (segment) do pointlisty (podaj przykłady nazwę dla konkretnych numerów węzłów), jak powinien wyglądać i do kogo należy go wysyłać?
 22. Podaj dokładną i poprawną linie do nodelisty, którą należy dopisać do nodelisty, jeżeli zdasz egzamin i zostaniesz węzłem (numer węzła pomiń lub przyjmij wartość 999).
NC 481 FidoNet
Waldek Kubicki