Aktualizacje moich stron:
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2017 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018 2018-05-20 21:14
* Kalendarz na rok 2018 - teraz z niedzielami wolnymi od handlu 2018-02-25 12:51
* Kalendarz na rok 2018 2018-01-01 21:13
* 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku 2017-12-29 18:20
* Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł 2017-12-12 19:14
* Wykaz aktów prawnych - ochrona środowiska, gospodarka odpadami 2016-08-19 12:03
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016 2015-12-16 21:51
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015 2015-01-28 15:19
* Jak wydrukować plik PDF zabezpieczony przed drukowaniem? 2014-03-15 09:45