Aktualizacje moich stron:
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2021 2021-10-23 12:18
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2020 2021-03-21 21:36
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2020 2021-01-01 15:59
* Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2020 2021-01-01 15:51
* Kalendarz na rok 2021... do wydrukowania 2020-12-27 13:38
* Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł 2020-11-20 02:02
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2019 2020-01-15 17:33
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016 2019-12-31 18:14
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018 2019-01-15 18:23