Aktualizacje moich stron:
* Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2016 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2016 2017-01-15 18:24
* Ceny pakietów transmisji danych w roamingu UE w ofertach przedpłaconych 2016-12-25 16:33
* Kalendarz na rok 2017 (np. do wydrukowania) 2016-12-24 23:30
* Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł 2016-12-24 21:39
* Wykaz aktów prawnych - ochrona środowiska, gospodarka odpadami 2016-08-19 12:03
* 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku 2015-12-29 20:31
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016 2015-12-16 21:51
* Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015 2015-01-28 15:19
* Deinstalatory do programów antywirusowych 2014-12-25 23:12