blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2015-12-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2016 wynosi 12 165 zł a na IKZE 4866 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2016 roku, wynosi 12 165 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2015 roku, wynosi 11  877 zł.

Maksymalna kwota, którą można było wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2014 roku, wynosiła 11 238 .

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M.P. z 2015 poz. 1266 z 16 grudnia 2015)

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit wpłat na rok 2015 wynosi 4750,80 zł. Limit na rok 2016 został ustalony na 4866 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M.P. z 2015 poz. 1268 z dn. 16 grudnia 2015).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Limit wysokości wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1095


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy