blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2020-01-12: 4,2693 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych będzie wynosił 4,2693 zł/EUR ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2453)

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2019 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,3117 (od 1.01.2018)

Do końca roku 2017 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,1749 PLN (od 1.1.2016)

Do końca roku 2015 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,2249 PL, obowiązujący od 1.1.2014.

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

 Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2017-12-29: 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 736


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy