blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2011-12-30: GUS: Ochrona środowiska 2011 (

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-12-14: GUS: Ochrona środowiska 2012

Opracowanie "Ochrona środowiska 2011" (ISSN 0867-3217) zostało zamieszczone na stronie internetowej GUS 16 grudnia 2011.

Opracowanie popularnie zwane jest rocznikiem, chociaż sam GUS takiej nazwy nie używa. Dostępne jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1523_PLK_HTML.htm.

Archiwum poprzednich wydań z lat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 jest pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1526_PLK_HTML.htm.

Z opisu na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2010 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.

Aktualizacja 15.01.2012

22 grudnia 2011 ukazał się nakładem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach serii wydawniczej: „Biblioteka Monitoringu Środowiska”, raport „Stan środowiska w Polsce – Sygnały 2011”.

"W raporcie zaprezentowano stan wybranych komponentów środowiska: przyrody, powietrza, wód, oraz klimatu akustycznego. Poszczególne rozdziały zostały przygotowane w sposób zbliżony do informacji zawartych w publikacji „Raport o stanie środowiska w Polsce 2008” i stanowią ich aktualizację."

Inne raporty GIOŚ - do pobrania na stronie http://www.gios.gov.pl/artykuly/551/Raporty-publikacje-opracowania.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2010-12-25: GUS: "Ochrona środowiska 2010"

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3078


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy