blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2021-12-17: Kalendarz na rok 2022... np. do wydrukowania

Rok 2022 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Wielkanoc: 17 i 18 kwietnia
 • Zielone Świątki: 5 czerwca
 • Boże Ciało: 16 czerwca

Jeśli ktoś zachomikował kalendarz na rok 2011, albo 2005, albo 1994, to będzie pasował na 2022 - można oszczędzić :-)

Wersja PDF

 

Wersja PDF

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-12-27: Kalendarz na rok 2021... do wydrukowania

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1097 | Liczba komentarzy: 02021-11-23: Limit wysokości wpłat na IKE w 2022 wynosi 17 776 zł, a na IKZE 7106,40 zł lub 10 659,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2022 roku, wynosi 17 776 zł.

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2021 roku, wynosi 15 777 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022
MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 1062

Limit wpłat na IKZE na rok 2022 będzie wynosił 7106,40 zł lub 10 659,60 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Limit wpłat na IKZE na rok 2021 wynosi 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022
MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 1055

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-11-20: Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 159 | Liczba komentarzy: 0


2021-11-11: Black Friday/Czarny Piątek (26.11.2021) - okazje w sklepach w USA

Czarny Piątek w USA przypadnie 26 listopada 2021. Cyber Monday będzie 29 listopada. A to, co się dzieje u nas, Black Week itp., to moim zdaniem nie ma z oryginalnym wydarzeniem nic wspólnego i jest tylko próbą jego przeszczepienia  na nasz grunt bez zadbania o podstawy (Black Friday jest związany ze świętem dziękczynienia - Thanksgiving Day)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-10-25: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2020) - okazje w sklepach w USA

do góry | na koniec | wyświetlenia: 112 | Liczba komentarzy: 02021-01-01: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2020

30 grudnia 2011 roku została opublikowana Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707), dokonująca m.in. nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.) w zakresie wysokości stawki akcyzy od olejów napędowych. W poniższej tabelce zamieszczam historię zmian wysokości stawek podatku akcyzowego utworzoną w wyniku przejrzenia opublokowanych ustaw i rozporządzeń. Nie gwarantuję, że poniższe dane są prawidłowe, to tylko moja amatorska interpretacja wydanych aktów prawnych.

Olej napędowy Benzyny Gaz Data obowiązywania Ustawa/rozporządzenie
stawka w zł/1000l
2000 2000 700 1.05.2004 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257)

1141
1063
1014

1514 630 1.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825)
b.z. 1464 b.z. 18.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190)
1180
1099
1048
1565 695 1.01.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763)
b.z. 1315 b.z. 15.09.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473)
b.z. 1565 b.z. 15.01.2007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805)
1048 1565 695 1.03.2009 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.)
1196 b.z. b.z. 1.01.2012 Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707)
1171 1540 670 1.01.2015 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015 (M.P. 2014 poz. 1148)

1171 (b.z.)

1540 (b.z.) 670 (b.z.) 1.01.2016 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016 (M.P. 2015 poz. 1253 z 14.12.2015)
1171 (b.z.) 1540 (b.z.) 670 (b.z.) 1.01.2017 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 (M.P. 2016 poz. 1192)
1171 (b.z.) 1540 (b.z.) 670 (b.z.) 1.01.2018 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018 (M.P. 2017 poz. 1078)
1171 (b.z.) 1540 (b.z.) 670 (b.z.) 1.01.2019 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 (M.P. 2018 poz. 1189)
1168 1537 667 1.01.2020 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (M.P. 2019 poz. 1107)
1151 1520 650 1.03.2020 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. (M.P. 2020 poz. 238)
1145 1514 644 1.01.2021 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021 (M.P. 2020 poz. 1126)

b.z. - bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości

Zobacz też:

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-25: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2016

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1585 | Liczba komentarzy: 0


2020-12-27: Kalendarz na rok 2021... do wydrukowania

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-12-17: Kalendarz na rok 2022... np. do wydrukowania

Rok 2021 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Wielkanoc: 4 i 5 kwietnia
 • Zielone Świątki: 23 maja
 • Boże Ciało: 3 czerwca

Jeśli ktoś zachomikował kalendarz na rok 2010, 1999 albo 1993, to będzie pasował na 2021 - można oszczędzić :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-01-12: Kalendarz na rok 2020... do wydrukowania

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2467 | Liczba komentarzy: 0


2020-11-20: Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-11-23: Limit wysokości wpłat na IKE w 2022 wynosi 17 776 zł, a na IKZE 7106,40 zł lub 10 659,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2021 roku, wynosi 15 777 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2020 roku, wynosi 15 681 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (Monitor Polski 2020 r. poz. 1057)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2021 będzie wynosi 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na rok 2020 limit wynosi 6274,40 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 (Monitor Polski 2020 r. poz. 1059)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2019-12-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2020 wynosi 15 681 zł, a na IKZE 6274,40 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 359 | Liczba komentarzy: 02020-10-25: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2020) - okazje w sklepach w USA

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-11-11: Black Friday/Czarny Piątek (26.11.2021) - okazje w sklepach w USA

Czarny Piątek w USA przypadnie 27 listopada 2020. Cyber Monday będzie 30 listopada. A to, co się dzieje u nas, Black Week itp., to moim zdaniem nie ma z oryginalnym wydarzeniem nic wspólnego i jest tylko próbą jego przeszczepienia  na nasz grunt bez zadbania o podstawy (Black Friday jest związany ze świętem dziękczynienia - Thanksgiving Day)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2018-11-10: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2018) - okazje w sklepach w USA, a także w polskich

do góry | na koniec | wyświetlenia: 197 | Liczba komentarzy: 0


2020-01-12: Kalendarz na rok 2020... do wydrukowania

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-12-27: Kalendarz na rok 2021... do wydrukowania

Rok 2020 tuż-tuż.

Będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 20 lutego
 • Popielec: 26 lutego
 • Wielkanoc: 12 i 13 kwietnia
 • Zielone Świątki: 31 maja
 • Boże Ciało: 11 czerwcaDo pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2019

Do pobrania: wersja PNG i PDF

 

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2019

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Trzecia wersja:

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2019-01-01: Kalendarz na rok 2019

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2575 | Liczba komentarzy: 0


2020-01-12: 4,2693 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych będzie wynosił 4,2693 zł/EUR ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2453)

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2019 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,3117 (od 1.01.2018)

Do końca roku 2017 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,1749 PLN (od 1.1.2016)

Do końca roku 2015 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,2249 PL, obowiązujący od 1.1.2014.

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

 Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2017-12-29: 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 873 | Liczba komentarzy: 0


2019-12-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2020 wynosi 15 681 zł, a na IKZE 6274,40 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-11-20: Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2020 roku, wynosi 15 681 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2019 roku, wynosi 14 295 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 (Monitor Polski poz. 1055)

 

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2019 wynosi 5718,00 zł. Na rok 2020 będzie wynosił 6274,40 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2020 (Monitor Polski poz. 1050)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2018-11-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł, a na IKZE 5718,00 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 533 | Liczba komentarzy: 0


2019-01-01: Kalendarz na rok 2019

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-01-12: Kalendarz na rok 2020... do wydrukowania

Rok 2019 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 28 lutego
 • Popielec: 6 marca
 • Wielkanoc: 21 i 22 kwietnia
 • Zielone Świątki: 9 czerwca
 • Boże Ciało: 20 czerwca

...a jak ktoś znajdzie w makulaturze stary kalendarz z 2013 roku, to może go zacząć znów używać - jest prawie identyczny z 2019 :-) Niestety, Wielkanoc (i powiązane święta) nie pasuje...


Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2019

Do pobrania: wersja PNG i PDF

 

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2019

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2018-02-25: Kalendarz na rok 2018 - teraz z niedzielami wolnymi od handlu

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3174 | Liczba komentarzy: 0


2018-11-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł, a na IKZE 5718,00 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2019-12-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2020 wynosi 15 681 zł, a na IKZE 6274,40 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2019 roku, wynosi 14 295 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2018 roku, wynosi 13 329 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2018 został ustalony na 5331,60 zł. Na rok 2019 będzie wynosił 5718,00 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2017-12-12: Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 691 | Liczba komentarzy: 0


2018-11-10: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2018) - okazje w sklepach w USA, a także w polskich

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-10-25: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2020) - okazje w sklepach w USA

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 23 listopada 2018 do poniedziałku 26 listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

Pomimo powiązania Czarnego Piątku ze zdecydowanie amerykańskim świętem Dziękczynienia (Thanksgiving), również i u nas - zwłaszcza w sklepach RTV-AGD - pojawiają się w tym czasie promocje - warto popolować na okazje.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (26.11.2018), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

W roku 2019 Czarny Piątek przypadnie 29 listopada.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożony ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Źródło: Wikipedia (EN) + własne doświadczenia :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2016-11-22: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2016) w USA - okazje w sklepach - także polskich

do góry | na koniec | wyświetlenia: 556 | Liczba komentarzy: 0


2018-02-25: Kalendarz na rok 2018 - teraz z niedzielami wolnymi od handlu

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2019-01-01: Kalendarz na rok 2019

Rok 2018 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 8 lutego
 • Popielec: 14 lutego
 • Wielkanoc: 1 i 2 kwietnia
 • Zielone Świątki: 20 maja
 • Boże Ciało: 31 maja

...a jak ktoś znajdzie w makulaturze stary kalendarz z 2007 roku, to może go zacząć znów używać - jest prawie identyczny z 2018 :-) Niestety, Wielkanoc (i powiązane święta) nie pasuje...

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2018

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Aktualizacja 25 lutego 2018: Wersje z niedzielami wolnymi od handlu:

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2018

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2018-01-01: Kalendarz na rok 2018

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4416 | Liczba komentarzy: 0


2018-01-01: Kalendarz na rok 2018

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2018-02-25: Kalendarz na rok 2018 - teraz z niedzielami wolnymi od handlu

Rok 2018 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 8 lutego
 • Popielec: 14 lutego
 • Wielkanoc: 1 i 2 kwietnia
 • Zielone Świątki: 20 maja
 • Boże Ciało: 31 maja

...a jak ktoś znajdzie w makulaturze stary kalendarz z 2007 roku, to może go zacząć znów używać - jest prawie identyczny z 2018 :-) Niestety, Wielkanoc (i powiązane święta) nie pasuje...

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Do pobrania: wersja PNG i PDF

Kalendarz na rok 2018

Do pobrania: wersja PNG i PDF.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Kalendarz na rok 2017 (np. do wydrukowania)

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2513 | Liczba komentarzy: 0


2017-12-29: 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-01-12: 4,2693 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2020 roku

Wg przyjętego projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych będzie wynosił 4,3117

Do końca roku 2017 obowiązuje kurs 1 EUR = 4,1749 PLN (od 1.1.2016)

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2015 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,2249 PL, obowiązujący od 1.1.2014.

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

 Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-29: 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2385 | Liczba komentarzy: 0


2017-12-12: Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2018-11-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2019 wynosi 14 295 zł, a na IKZE 5718,00 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2018 roku, wynosi 13 329 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2017 roku, wynosi 12 789 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 (M. P. poz. 994)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2017 został ustalony na 5115,60 zł. Na rok 2018 będzie wynosił 5331,60 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 887 | Liczba komentarzy: 0


2016-12-25: Ceny pakietów transmisji danych w roamingu UE w ofertach przedpłaconych

Play - opis pakietów

Rozmiar pakietu ważność (dni) cena (zł)
25 MB 14 9
100 MB 14 19
300 MB 14 49
500 MB 14 69

Orange - opis pakietów

Rozmiar pakietu ważność (dni) cena (zł)
50 MB 3 3
300 MB 7 15

Plus - opis pakietów

Rozmiar pakietu ważność (dni) cena (zł)
100 MB 7 9
400 MB 14 19
1 GB 30 39

T-Mobile - opis pakietów

 

Rozmiar pakietu ważność (dni) cena (zł)
50 MB 1 9.90
200 MB 3 29.90
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1276 | Liczba komentarzy: 0
2016-12-25: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię, Boże Narodzenie i Sylwestra 2016 oraz Nowy Rok

Wigilia i Sylwester w 2016 roku przypadają w soboty, 1. dzień świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok w niedzielę, zatem przelewy Elixir nie odbywają się w te dni.

W piątek 30 grudnia, w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe – poranna i popołudniowa. Nie będzie trzeciej sesji.

SORBNET prawdopodobnie działa do godz. 12-14 w zależności od banku.

System Express Elixir powinien działać zgodnie z opisem "24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku" - w bankach, które go obsługują.

Zobacz Harmonogram systemu Elixir na stronie KIR.

Oczywiście banki mogą na swoje potrzeby systemowe wprowadzić własne ograniczenia w funkcjonowaniu np. przelewów wewnętrznych.

bm.pl (dawniej BlueCash) nic nie wspomina o swoim niedziałaniu w te dni, zatem należy założyć, że będzie działał z dokładnością do działania banków w okresie świątecznym.

W 2. dzień Bożego Narodzenia nie będą się odbywały sesje giełdowe na GPW. Także w święto Trzech Króli 6 stycznia 2017. W pozostałe dni oczywiście też się nie odbędą, bo to soboty i niedziele.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-22: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2015

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1268 | Liczba komentarzy: 0


2016-12-24: Kalendarz na rok 2017 (np. do wydrukowania)

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2018-01-01: Kalendarz na rok 2018

Rok 2017 tuż-tuż.

Nie będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 23 lutego
 • Popielec: 1 marca
 • Wielkanoc: 16 i 17 kwietnia
 • Zielone Świątki: 4 czerwca
 • Boże Ciało: 15 czerwca

"Długie weekendy":

 • 6-8 stycznia - 3 dni
 • 29 kwietnia - 1 maja lub 3 maja - 3 lub 5 dni (1 dzień urlopu)
 • 15-18 czerwca - 4 dni (1 dzień urlopu)
 • 12-15 sierpnia - 4 dni (1 dzień urlopu)
 • 23-26 grudnia - 4 dni

Czas letni będzie obowiązywał od 26 marca do 29 października (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021, Dz.U. z 2016 poz. 1833 z 14 listopada 2016)

...a jak ktoś znajdzie w makulaturze stary kalendarz z 2006 roku, to może go zacząć znów używać - jest identyczny z 2017 :-) Nawet Wielkanoc pasuje!

Kalendarz na rok 2017

Wersja PNG i PDF.

Kalendarz na rok 2017

Wersja PNG i PDF.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-25: Kalendarz na rok 2016 (np. do wydrukowania)

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4681 | Liczba komentarzy: 0


2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2017-12-12: Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2017 roku, wynosi 12 789 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2016 roku, wynosi 12 165 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 (M.P. z 2016 poz. 1159 z 17 listopada 2016)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2016 został ustalony na 4866 zł. Na rok 2017 będzie wynosił 5115,60 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 (M.P. z 2016 poz. 1160 z dn. 17 listopada 2016).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2016 wynosi 12 165 zł a na IKZE 4866 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1123 | Liczba komentarzy: 0


2016-11-22: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2016) w USA - okazje w sklepach - także polskich

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2018-11-10: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2018) - okazje w sklepach w USA, a także w polskich

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 25 listopada 2016 do poniedziałku 28 listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

Pomimo powiązania Czarnego Piątku ze zdecydowanie amerykańskim świętem Dziękczynienia (Thanksgiving), również i u nas - zwłaszcza w sklepach RTV-AGD - pojawiają się w tym czasie promocje - warto popolować na okazje.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (28.11.2016), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

W roku 2017 Czarny Piątek przypadnie 24 listopada.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożony ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Źródło: Wikipedia (EN) + własne doświadczenia :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-11-01: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2015) w USA - okazje w sklepach

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1105 | Liczba komentarzy: 0


2016-01-22: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2015

Jak co roku, nadejszła ta wielkopomna chwiła, kiedy to trzeba przypomnieć sobie, ile się w zeszłym roku zarobiło i złożyć się na utrzymanie państwa, czyli po prostu złożyć zeznanie podatkowe (oraz uiścić kwotę niedopłaty lub - co przyjemniejsze - odebrać nadpłatę). Istnieje na rynku wiele programów, ale ja od lat pozostaję wierny programowi PITY Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, wypełniając zeznania zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Program umożliwia wypełnienie formularzy zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z formularzami odliczeń, oczywiście sam dokonuje niezbędnych obliczeń i umożliwia wysłanie zeznań przez internet, z czego sam korzystam (należy tylko mieć dostęp do zeznania za rok 2014 - weryfikacja odbywa się na podstawie kwoty tam wpisanej). Polecam strony internetowe http://pit.dobry.pl/.

Program umożliwia również przekazanie 1% procenta podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Jak każdy program, także i ten wciąż ewoluuje, dlatego też - niczego mu nie ujmując, lecz będąc nauczony doświadczeniem poprzednich lat - proponuję poczekać jeszcze chwilę, aż zostanie wydanych kilka poprawionych wersji. Proponuję sprawdzać historię aktualizacji.

Miłego PITolenia!

Przypominam, że do końca lutego powinniśmy otrzymać formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A i PIT-8C od płatników. Termin złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (lub przez internet) to ustawowo 2 maja 2016 (w br. poniedziałek). Zobacz kalendarz podatnika na stronie Ministerstwa Finansów.

Opisywany program działa na komputerach z systemami rodziny Windows. Popzednie wersje działały także w środowisku Wine pod Linuksem. 

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-03-23: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2013

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1252 | Liczba komentarzy: 0


2015-12-29: 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2017-12-29: 4,3117 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2018 roku

29.12.2015 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254), obowiązujące od 1.01.2016 r., ustalające kurs na:

1 EUR = 4,1749 PLN

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2015 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,2249 PL, obowiązujący od 1.1.2014.

 

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Zobacz też Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2263 z 29 grudnia 2015), które ustala nowe tzw. "progi unijne" zamówień od 1.01.2016.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-12-31: 4,2249 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2014 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5615 | Liczba komentarzy: 0


2015-12-25: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2016

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-01-01: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2020

30 grudnia 2011 roku została opublikowana Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707), dokonująca m.in. nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.) w zakresie wysokości stawki akcyzy od olejów napędowych. W poniższej tabelce zamieszczam historię zmian wysokości stawek podatku akcyzowego utworzoną w wyniku przejrzenia opublokowanych ustaw i rozporządzeń. Nie gwarantuję, że poniższe dane są prawidłowe, to tylko moja amatorska interpretacja wydanych aktów prawnych.

Olej napędowy Benzyny Gaz Data obowiązywania Ustawa/rozporządzenie
stawka w zł/1000l
2000 2000 700 1.05.2004 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257)

1141
1063
1014

1514 630 1.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825)
b.z. 1464 b.z. 18.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190)
1180
1099
1048
1565 695 1.01.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763)
b.z. 1315 b.z. 15.09.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473)
b.z. 1565 b.z. 15.01.2007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805)
1048 1565 695 1.03.2009 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.)
1196 b.z. b.z. 1.01.2012 Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707)
1171 1540 670 1.01.2015 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015 (M.P. 2014 poz. 1148)

1171 (b.z.)

1540 (b.z.) 670 (b.z.) 1.01.2016 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016 (M.P. 2015 poz. 1253 z 14.12.2015)

b.z. - bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości

Zobacz też:

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-12-31: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5613 | Liczba komentarzy: 0


2015-12-25: Kalendarz na rok 2016 (np. do wydrukowania)

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Kalendarz na rok 2017 (np. do wydrukowania)

Rok 2016 tuż-tuż.

Będzie to rok przestępny. 

 • Tłusty czwartek: 4 lutego
 • Popielec: 10 lutego
 • Wielkanoc: 27 i 28 marca
 • Zielone Świątki: 15 maja
 • Boże Ciało: 26 maja

Czas letni będzie obowiązywał od 27 marca do 30 października.

Kalendarz na rok 2016

Wersja PNG i PDF.

Kalendarz na rok 2016

Wersja PNG i PDF.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Kalendarz na rok 2015 - gratis - do wydrukowania itp.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 9001 | Liczba komentarzy: 0


2015-12-22: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2015

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-12-25: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię, Boże Narodzenie i Sylwestra 2016 oraz Nowy Rok

W systemie Elixir w Wigilię 24.12.2015 oraz 31.12.2015 odbędą się 1. i 2. sesja rozliczeniowa (Harmonogram systemu Elixir). Nie będzie trzeciej sesji.

SORBNET prawdopodobnie działa do godz. 12-14 w zależności od banku.

System Express Elixir powinien działać zgodnie z opisem "24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku".

Zobacz wpis na stronie KIR "Co warto wiedzieć o przelewach w ostatnich dniach grudnia?"

Oczywiście banki mogą na swoje potrzeby systemowe wprowadzić własne ograniczenia w funkcjonowaniu np. przelewów wewnętrznych.

BlueCash nic nie wspomina o swoim niedziałaniu w te dni, zatem należy założyć, że będzie działał z dokładnością do działania banków w okresie świątecznym.

W Wigilię, Boże Narodzenie oraz w Sylwestra nie będą się odbywały sesje giełdowe na GPW. Także w Nowy Rok i święto Trzech Króli.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-12-23: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2014

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1538 | Liczba komentarzy: 0


2015-12-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2016 wynosi 12 165 zł a na IKZE 4866 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2016 roku, wynosi 12 165 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2015 roku, wynosi 11  877 zł.

Maksymalna kwota, którą można było wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2014 roku, wynosiła 11 238 .

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M.P. z 2015 poz. 1266 z 16 grudnia 2015)

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit wpłat na rok 2015 wynosi 4750,80 zł. Limit na rok 2016 został ustalony na 4866 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M.P. z 2015 poz. 1268 z dn. 16 grudnia 2015).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Limit wysokości wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1167 | Liczba komentarzy: 0


2015-11-01: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2015) w USA - okazje w sklepach

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-11-22: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2016) w USA - okazje w sklepach - także polskich

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 27 listopada 2015 do poniedziałku 30 listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (30.11.2015), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

W roku 2016 Czarny Piątek przypadnie 25 listopada.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożony ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Źródło: Wikipedia (EN) + własne doświadczenia :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2014-11-24: Black Friday/Czarny Piątek (28.11.2014) w USA - okazje w sklepach

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1562 | Liczba komentarzy: 0


2015-10-19: 25.10.2015 zagłosuję na Piotra "VaGlę" Waglowskiego

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1170 | Liczba komentarzy: 0
2014-12-25: Deinstalatory do programów antywirusowych

Programy antywirusowe integrują się dość ściśle z systemem, a kiedy chcemy z takiego obrońcy zrezygnować, czasem może on stanąć dęba. Powodem może być np. nie do końca udana aktualizacja do nowej wersji albo założone i zapomniane hasło do deinstalacji.

Zdarzyło mi się walczyć z kilkoma opornymi programami antywirusowymi. Na szczęście producenci przewidzieli takie zachowanie swoich produktów i dostarczyli oprogramowanie usuwające je skutecznie:

I porada, jak ominąć hasło deinstalacji Symantec Antivirus (z cyberst0rm.blogspot.com):

 • uruchom regedit, przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREIntelLANDeskVirusProtect6CurrentVersionAdministratorOnlySecurity, znajdź klucz DWORD UseVPUninstallPassword i ustaw jego wartość na 0
do góry | na koniec | wyświetlenia: 5222 | Liczba komentarzy: 0
2014-12-25: Limit wysokości wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2016 wynosi 12 165 zł a na IKZE 4866 zł

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2015 roku, wynosi 11  877 zł.

Maksymalna kwota, którą można było wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2014 roku, wynosi 11 238 .

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015 (M.P. poz. 1121 z 27.11.2014)

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit wpłat na rok 2015 wynosi 4750,80 zł.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 (M.P. poz. 1122 z 27.11.2014)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-12-28: Limit wysokości wpłat na IKE w 2014 wynosi 11 238 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1611 | Liczba komentarzy: 0


2014-12-25: Kalendarz na rok 2015 - gratis - do wydrukowania itp.

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-25: Kalendarz na rok 2016 (np. do wydrukowania)

Rok 2015 tuż-tuż.

Nie będzie przestępny. Nie będzie też dodanej sekundy przestępnej na koniec grudnia 2014.

 • Tłusty czwartek: 12 lutego
 • Popielec: 18 lutego
 • Wielkanoc: 5 i 6 kwietnia
 • Zielone Świątki: 24 maja
 • Boże Ciało: 4 czerwca

Czas letni będzie obowiązywał od 29 marca do 25 października.

Jeśli komuś został gdzieś w kącie stary kalendarz za rok 2009 - może go wykorzystać - jest identyczny z kalendarzem tegorocznym ;-) (no, prawie - święta ruchomie przypadają w inne dni).

Kalendarz na rok 2015

Wersja PNG i PDF.

Kalendarz na rok 2015

Wersja PNG i PDF.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-12-28: Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 11363 | Liczba komentarzy: 0


2014-12-23: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2014

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-22: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2015

W systemie Elixir w wigilię 24.12.2014 oraz 31.12.2014 odbędą się 1. i 2. sesja rozliczeniowa (Harmonogram systemu Elixir).

System Express Elixir powinien działać zgodnie z opisem "24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku".

Oczywiście banki mogą na swoje potrzeby systemowe wprowadzić własne ograniczenia w funkcjonowaniu np. przelewów wewnętrznych.

BlueCash nic nie wspomina o swoim niedziałaniu w te dni, zatem należy założyć, że będzie działał z dokładnością do działania banków w okresie świątecznym.

W Wigilię, Boże Narodzenie oraz w Sylwestra nie będą się odbywały sesje giełdowe nsa GPW. Także w Nowy Rok i święto Trzech Króli.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-12-21: Przelewy międzybankowe w Wigilię i Sylwestra 2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2399 | Liczba komentarzy: 0


2014-11-24: Black Friday/Czarny Piątek (28.11.2014) w USA - okazje w sklepach

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-11-01: Black Friday/Czarny Piątek (27.11.2015) w USA - okazje w sklepach

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 28 listopada 2014 do poniedziałku 1 grudnia. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (1.12.2014), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

W roku 2015 Czarny Piątek będzie 27.11.2015.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożonych ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Źródło: Wikipedia (EN) + własne doświadczenia :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-10-03: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2012) w USA - okazje w sklepach

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1563 | Liczba komentarzy: 0


2014-06-13: Transmisje jubileuszowego, 10 koncertu André Rieu z Maastricht w kinach Polsce

Na stronie wydarzenia można sprawdzić listę kin. Porównajcie Rumunię i Chorwacją z Polską...

Na razie mamy:

 1. Kino Kijów w Krakowie. Prowadzi transmisje od paru lat.
 2. Kino Praha w Warszawie. W tym roku przeprowadzi transmisję po raz pierwszy na prośbę fanów.
 3. Kino Kosmos w Katowicach. Czekamy na odpowiedź.
 4. ...?
do góry | na koniec | wyświetlenia: 5540 | Liczba komentarzy: 0
2014-03-23: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2013

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2016-01-22: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2015

Jak co roku, nadejszła ta wielkopomna chwiła, kiedy to trzeba przypomnieć sobie, ile się w zeszłym roku zarobiło i złożyć się na utrzymanie państwa, czyli po prostu złożyć zeznanie podatkowe (oraz uiścić kwotę niedopłaty lub - co przyjemniejsze - odebrać nadpłatę). Istnieje na rynku wiele programów, ale ja od lat pozostaję wierny programowi PITY Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, wypełniając zeznania zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Program umożliwia wypełnienie formularzy zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z formularzami odliczeń, oczywiście sam dokonuje niezbędnych obliczeń i umożliwia wysłanie zeznań przez internet, z czego sam w ubiegłym roku skorzystałem (należy tylko mieć dostęp do zeznania za rok 2012 - weryfikacja odbywa się na podstawie kwoty tam wpisanej). Polecam strony internetowe http://pit.dobry.pl/.

Aktualizacja 23.03.2014: "10.03.2014 (wersja 1.5.4.0) - W oknie wysyłki do e-deklaracji dodanie opcji podglądu i wyboru kwot przychodu z zeszłego roku." Mała rzecz, a cieszy.

Program umożliwia również przekazanie 1% procenta podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Jak każdy program, także i ten wciąż ewoluuje, dlatego też - niczego mu nie ujmując, lecz będąc nauczony doświadczeniem poprzednich lat - proponuję poczekać jeszcze chwilę, aż zostanie wydanych kilka poprawionych wersji. Proponuję sprawdzać historię aktualizacji.

Miłego PITolenia!

Przypominam, że do końca lutego powinniśmy otrzymać formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A i PIT-8C od płatników. Termin złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (lub przez internet) to ustawowo 30 kwietnia 2014 (w br. środa). Zobacz kalendarz podatnika na stronie Ministerstwa Finansów.

Opisywany program działa na komputerach z systemami rodziny Windows oraz wg deklaracji autora w środowisku Wine pod Linuksem. 

Aktualizacja 23.03.2014:
Propozycja dla podatników chcących przekazać 1% procent swojego podatku, niemających upatrzonego odbiorcy: http://www.mimowszystko.org/pl/szukam-pomocy/subkonta/nasze-subkonta/3033,MARKOWIAK-JOANNA.html

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-01-26: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2376 | Liczba komentarzy: 0


2014-03-10: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2014

Informacje zawarte w poniższej notce pochodzą głównie ze strony o SIO Centrum Informatycznego Edukacji MEN. Ze względu na fakt, że sam bywam w SIO "zamieszany", zdecydowałem się na opracowanie i opublikowanie najbardziej niezbędnych informacji w skondensowanej formie.

Komunikat z 7.03.2014: obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. należy wykonać przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO". [...] Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Termin przekazania baz danych przez szkoły: 3. kwietnia 2014

Wersja programu: 3.16.0

Zobacz też: Strona nowego SIO.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-03-30: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2013

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3405 | Liczba komentarzy: 0


2013-12-31: 4,2249 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2014 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-29: 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku

31.12.2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692), obowiązujące od 1.01.2014 r., ustalające kurs na:

1 EUR = 4,2249 PLN

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Zobacz też Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735 z 31 grudnia 2013), które ustala nowe tzw. "progi unijne" zamówień od 1.01.2014.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-01-01: 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 9586 | Liczba komentarzy: 0


2013-12-29: GUS: Ochrona środowiska 2013

Opracowanie "Ochrona środowiska 2013" (ISSN 0867-3217) zostało zamieszczone na stronie internetowej GUS 4 grudnia 2013.

Opracowanie popularnie zwane jest rocznikiem, chociaż sam GUS takiej nazwy nie używa. Dostępne jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1523_PLK_HTML.htm.

Archiwum poprzednich wydań z lat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 znajduje się pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1526_PLK_HTML.htm.

Z opisu na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2012 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-12-14: GUS: Ochrona środowiska 2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3251 | Liczba komentarzy: 0


2013-12-28: Limit wysokości wpłat na IKE w 2014 wynosi 11 238 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Limit wysokości wpłat na IKE w 2015 wynosi 11 877 zł

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2014 roku, wynosi 11 238 zł.

Maksymalna kwota, którą można było wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2013 roku, wynosi 11 139 zł.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit roczny wynosi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-01-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2013 wynosi 11 139 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2130 | Liczba komentarzy: 0


2013-12-28: Kalendarz na rok 2014 - gratis - do wydrukowania itp.

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-12-25: Kalendarz na rok 2015 - gratis - do wydrukowania itp.

Rok 2014 tuż-tuż.

Nie będzie przestępny.

 • Tłusty czwartek: 27 lutego
 • Popielec: 4 marca
 • Wielkanoc: 20 i 21 kwietnia
 • Zielone Świątki: 8 czerwca
 • Boże Ciało: 19 czerwca

Czas letni będzie obowiązywał od 30 marca do 26 października.

Jeśli komuś został gdzieś w kącie stary kalendarz za rok 2003 (albo 1997) - może go wykorzystać - jest identyczny z kalendarzem tegorocznym ;-)

Kalendarz na rok 2014

Wersja PNG i PDF.

 

Kalendarz na rok 2014

 

Wersja PNG i PDF.

Kalendarz jako tło na fejsbuka ;-)

do góry | na koniec | wyświetlenia: 17598 | Liczba komentarzy: 0
2013-06-30: Pamiętacie, że jutro żegnamy Google Readera? Zabezpieczyliście się?

Jutro Google wyłączy kolejną usługę. Usługę, do której przyzwyczaiłem się tak bardzo, że nie wiem, jak przeżyję te pierwsze dni... OK, może nie będzie tak strasznie ;-). Ja już zaimportowałem swoje źródła do Feedly i zaczynam korzystać nieśmiało z cloud.feedly.com. Proponuję też skorzystać szybko z Google Takeout i zabezpieczyć dane niezależnie od tego, ot tak. Co swój dysk to swój dysk, a nie jakaś tam chmura...

Użytkownikom tabletów polecam zainteresować się aplikacją Flipboard i jej funkcją importu feedów z Google Readera.

Może jutro nie będzie takie straszne?

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2004 | Liczba komentarzy: 0
2013-03-30: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2013

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-03-10: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2014

Informacje zawarte w poniższej notce pochodzą głównie ze strony o SIO Centrum Informatycznego Edukacji MEN. Ze względu na fakt, że sam bywam w SIO "zamieszany", zdecydowałem się na opracowanie i opublikowanie najbardziej niezbędnych informacji w skondensowanej formie.

Komunikat z 11.03.2013: Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2013 r. należy wykonać przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO". 

Termin przekazania baz danych przez szkoły: 4. kwietnia 2013

Wersja programu: 3.14.0

Zobacz też: Strona nowego SIO. I nowa wersja z 29.03.2013.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-10-02: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 i 30 września 2012 r.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 15183 | Liczba komentarzy: 256


2013-01-26: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-03-23: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2013

Jak co roku, nadejszła ta wielkopomna chwiła, kiedy to trzeba przypomnieć sobie, ile się w zeszłym roku zarobiło i złożyć się na utrzymanie państwa, czyli po prostu złożyć zeznanie podatkowe (oraz uiścić kwotę niedopłaty lub - co przyjemniejsze - odebrać nadpłatę). Istnieje na rynku wiele programów, ale ja od lat pozostaję wierny programowi PITY Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, wypełniając zeznania zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Program umożliwia wypełnienie formularzy zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z formularzami odliczeń, oczywiście sam dokonuje niezbędnych obliczeń i umożliwia wysłanie zeznań przez internet, z czego sam w ubiegłym roku skorzystałem (należy tylko mieć dostęp do zeznania za rok 2011 - weryfikacja odbywa się na podstawie kwoty tam wpisanej). Polecam strony internetowe http://pit.dobry.pl/ oraz http://www.pity.pl/

Program umożliwia również przekazanie 1% procenta podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Jak każdy program, także i ten wciąż ewoluuje, dlatego też - niczego mu nie ujmując, lecz będąc nauczony doświadczeniem poprzednich lat - proponuję poczekać jeszcze chwilę, aż zostanie wydanych kilka poprawionych wersji. Proponuję sprawdzać historię aktualizacji.

Miłego PITolenia!

Przypominam, że do końca lutego powinniśmy otrzymać formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A i PIT-8C od płatników. Termin złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (lub przez internet) to ustawowo 30 kwietnia 2013 (w br. wtorek). Zobacz kalendarz podatnika na stronie Ministerstwa Finansów.

Opisywany program działa na komputerach z systemami rodziny Windows oraz wg deklaracji autora w środowisku Wine pod Linuksem. 

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-01-01: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2011

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1794 | Liczba komentarzy: 0


2013-01-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2013 wynosi 11 139 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-12-28: Limit wysokości wpłat na IKE w 2014 wynosi 11 238 zł

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2013 roku, wynosi 11 139 zł.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013 - Monitor Polski z 29.11.2012 poz. 907

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tu limit roczny wynosi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-12-17: Limit wysokości wpłat na IKE w 2012 wynosi 10 578 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1801 | Liczba komentarzy: 0


2013-01-01: 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-12-31: 4,2249 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2014 roku

28.12.2011 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 282 poz. 1650), obowiązujące od 1.01.2012 r., ustalające kurs na:

1 EUR = 4,0196 PLN

Aktualizacja 1.1.2013 - na koniec roku 2012 nie pojawiło się rozporządzenie ustalające nowy kurs, zatem ww. kurs euro obowiązuje nadal w roku 2013.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Zobacz też ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. nr 282 poz. 1649), które ustala nowe tzw. "progi unijne" zamówień od 1.01.2012.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 9414 | Liczba komentarzy: 0
2012-12-21: Przelewy międzybankowe w Wigilię i Sylwestra 2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-12-23: Przelewy międzybankowe oraz sesje giełdowe w Wigilię i Sylwestra 2014

Na podstawie komunikatu mBanku można stwierdzić, co następuje:

 • w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2012) sesje przychodzące i wychodzące będą odbywały się jak w każdy dzień roboczy.
 • w oba dni świąt Bożego Narodzenia przelewy przychodzące i wychodzące nie będą realizowane.
 • piątek 28 grudnia 2012 roku będzie ostatnim dniem, w którym można składać zlecenia ZUS. Zlecenia ZUS złożone w Sylwestra zostaną zrealizowane 2 stycznia 2013.
 • w Sylwestra 31.12.2012 zrealizowane zostaną tylko sesje I i II systemu ELIXIR. Sesji III i sesji do ZUS nie będzie. Przelewy SORBNET będą realizowane do 14:00
 • w Nowy Rok przelewy nie będą realizowane
 • 2 stycznia 2013 sesje przychodzące i wychodzące będą odbywały się jak w każdy dzień roboczy.

W samo Boże Narodzenie oraz w Nowy Rok prawdopodobnie będzie funkcjonował BlueCash - jak dla dni wolnych - niedziel (zgaduję). Z poprawką na możliwe przerwy konserwacyjne w niektórych bankach.

Aktualizacja 24.12.2012: jest też komunikat Inteligo, dotyczący realizacji przelewów na koniec roku. "Tryb realizacji przelewów zagranicznych nie ulega zmianie."

Aktualizacja 28.12.2012: komunikat Eurobanku - "od dnia 31.12.2012 od godz. 15:00 do 02.01.2013 do godz. 08:00 będą trwały prace konserwacyjne systemu informatycznego". Inne banki też mogą wykorzystać ten okres do "zamykania roku" itp.

Aktualizacja 29.12.2012: komunikat OpenOnline: "od godziny 15:30 dnia 31.12.2012 do godziny 6:00 dnia 02.01.2013 r. z uwagi na prace konserwacyjne prowadzone w bankowości Openonline.pl nie będą realizowane złożone dyspozycje i zlecone Bankowi do wykonania transakcje [...]".

Odpowiednie zapisy znajdują się w regulaminie systemu ELIXIR na stronie KIR S.A.  §23 pkt. 1:

"Sesje rozrachunkowe w Narodowym Banku Polskim, dla rozliczeń międzybankowych, odbywają się 
przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy"

"W ostatnim dniu rozliczeniowym w roku sesji wieczornej nie przeprowadza się."

Ale np.

 • "Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku uprzejmie informuje, iż dnia 24.12.2012 (Wigilia Bożego Narodzenia) przelewy wychodzące będą realizowane do godziny 10:50. Przelewy przyjęte po godzinie 10:50 będą skierowane do realizacji dnia 27.12.2012r."
 • Eurobank: Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 31.12.2012 od godz. 15:00 do 02.01.2013 do godz. 08:00 będą trwały prace konserwacyjne systemu informatycznego.

System EXPRESS ELIXIR działa wg regulaminu ciągle, we wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę. W rzeczywistości banki mają swoje ograniczenia, w szczególności wg tej informacji w BRE BANKu nie działa w weekendy i w święta Bożego Narodzenia.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-12-29: Przelewy w Sylwestra 2011

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2876 | Liczba komentarzy: 0


2012-12-14: GUS: Ochrona środowiska 2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-12-29: GUS: Ochrona środowiska 2013

Opracowanie "Ochrona środowiska 2012" (ISSN 0867-3217) zostało zamieszczone na stronie internetowej GUS 13 grudnia 2012.

Opracowanie popularnie zwane jest rocznikiem, chociaż sam GUS takiej nazwy nie używa. Dostępne jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1523_PLK_HTML.htm.

Archiwum poprzednich wydań z lat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 znajduje się pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1526_PLK_HTML.htm.

Z opisu na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2011 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-12-30: GUS: Ochrona środowiska 2011 (

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1953 | Liczba komentarzy: 0


2012-10-03: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2012) w USA - okazje w sklepach

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2014-11-24: Black Friday/Czarny Piątek (28.11.2014) w USA - okazje w sklepach

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 23 listopada 2012 do niedzieli 25, a w niektórych przypadkach nawet do poniedziałku lub do końca listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (26.11.2012), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

W roku 2013 Czarny Piątek będzie przypadał na 29.11.2013.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożonych ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Źródło: Wikipedia (EN) + własne doświadczenia :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-10-07: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2011) w USA - okazje w sklepach

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2486 | Liczba komentarzy: 0


2012-10-02: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 i 30 września 2012 r.

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-03-30: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2013

Informacje zawarte w poniższej notce pochodzą głównie ze strony o SIO Centrum Informatycznego Edukacji MEN. Ze względu na fakt, że sam bywam w SIO "zamieszany", zdecydowałem się na opracowanie i opublikowanie najbardziej niezbędnych informacji w skondensowanej formie.

2.08.2012: Na stronie "Poprawki do Systemu Informacji Oświatowej" pojawiła się następująca informacja:

Data poprawki 2012-08-15

Wystawianie programu SIO 3.13.0 na spis wrzesień 2012

A na stronie http://esio.men.gov.pl/esio/index.php pojawił się już program, i to w wersji 3.13.4

Coś się dzieje... ;-) Oficjalnej informacji brak.

6.09.2012 pojawiła się wersja 3.13.1

19.09.2012 została wydana wersja 3.13.2

25.09.2012 została wydana wersja 3.13.3

01.10.2012 została wydana wersja 3.13.4 (do pobrania z oficjalnej strony http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/134.html)

Termin składania raportów dla szkół wg stanu na 10 września minął 13 września b.r.

Termin składania raportów wg stanu na 30 września dla szkół mija 3 października, dla zakładów kształcenia nauczycieli mija 15 października.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają czas do 15 listopada na składanie wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych modernizowanego systemu informacji oświatowej (początek składania wniosków - w październiku).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-03-08: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2012 r.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2607 | Liczba komentarzy: 0


2012-09-15: Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych - co to za szkoły?

Historia i podstawy funkcjonowania

"Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych utworzono w 1990 roku w celu kształcenia nauczycieli języków obcych, których po transformacji ustrojowej zaczęło brakować." [1]

"Kolegia funkcjonują w systemie oświaty na podstawie przepisów art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zasady działania kolegiów i standardy kształcenia określają odpowiednio rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. Nr 128, poz. 897). [...]

Zakłady kształcenia nauczycieli przez ponad 20 lat funkcjonowania w znakomity sposób zaspokoiły potrzeby systemu oświaty, w szczególności na nauczycieli języków zachodnioeuropejskich, i tym samym spełniły swoją rolę." [2]

Przyszłość

"Obecnie, w związku z możliwością zapewnienia przygotowania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli przez system szkolnictwa wyższego, nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów w istniejącej formule.    Jednocześnie z uwagi na porównywalność kształcenia prowadzonego przez zakłady kształcenia nauczycieli z kształceniem na studiach I stopnia oraz kwalifikacjami uzyskiwanymi przez absolwentów za celowe uznano stworzenie nowych regulacji prawnych umożliwiających zmianę statusu nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich poprzez włączenie ich w struktury szkolnictwa wyższego." [2]

" [...] porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r. Przepis ten nie powoduje automatycznej likwidacji kolegiów, jednakże słuchacze, którzy rozpoczną naukę w kolegium od 1 października 2013 r., nie będą już mieli możliwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata w uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną." [2]

Teraźniejszość

Słuchacze przyjęci na rok szkolny 2012/2013 będą mogli do 30 września 2015 po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskać dyplom i tytuł zawodowy licencjata.

Nauka w kolegiach publicznych jest bezpłatna (nie dotyczy powtarzania roku)

W wielu kolegiach wciąż trwa nabór na rok szkolny 2012/2013.

Tekst sponsorowany ;-)

Trwa rekrutacja do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obych w Tychach. NKJO w Tychach jest kolegium publicznym, kształci w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Opiekę naukową sprawuje Uniwersytet Śląski.

 

 


[1] O przyszłości NKJO, PWSZ w Legnicy

 

[2] Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5259 w sprawie dalszego losu kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz niedopuszczalnego niszczenia ich dorobku, na przykładzie woj. podlaskiego

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2617 | Liczba komentarzy: 0
2012-09-09: Zasięg sieci Aero2 między Tychami a Sosnowcem

Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie karty Aero2 (z usługą Bezpłatnego Dostępu do Internetu) i zacząłem ją wykorzystywać. O ile jednak w domu nie było z tym żadnych problemów (nadajnik widzę z okna), o tyle np. w pracy modem często w ogóle nie widział sieci. Postanowiłem więc sprawdzić, jak się rozkłada siła sygnału w okolicy. Badania przeprowadzałem w okresie od 15.08.2012 do 09.09.2012.

Zestaw badawczy składał się z:

Logi z Netmonitora były opracowywanie w programie Quantum GIS. Interpolacja była wykonywana algorytmem IDW z wagą 4. Efektem są poniższe mapki. Czy mają one coś wspólnego z rzeczywistością... Radio internetowe grało mi przy sygnale poniżej -100 dBm.

Oczywiście, interpolacja sygnału tam, gdzie nie dotarłem z pomiarem, jest zupełnie przypadkowa.

Podkład topograficzny dla drugiej mapy pochodzi z Openstreetmap. Lokalizacje stacji Aero2 wziąłem z serwisu BTSEARCH.ORG.

siła sygnału aero2 na mapie administracyjnej

siła sygnału aero2 na mapie topograficznej

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4932 | Liczba komentarzy: 0
2012-07-29: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - drugi nabór na rok szkolny 2012/2013

NKJO w Tychach ogłasza drugi nabór na rok szkolny 2012/2013.

Szczegóły na http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/index.php/rekrutacja

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach jest bezpłatną placówką oświatową, kształcącą przyszłych nauczycieli  w dwóch specjalnościach: język angielski i język niemiecki.

Opiekę naukową nad kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.

O przyjęcie do NKJO w Tychach mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym.
Przyjęcie do NKJO odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
Kandydat uzyskuje punkty rekrutacyjne po przeliczeniu ocen uzyskanych z egzaminów maturalnych lub uznawanych przez NKJO zewnętrznych egzaminów językowych.

Szczegóły na http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/index.php/rekrutacja

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-07-10: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2012/2013

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2174 | Liczba komentarzy: 0


2012-07-10: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2012/2013

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-07-29: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - drugi nabór na rok szkolny 2012/2013

NKJO w Tychach ogłasza nabór na rok szkolny 2012/2013. Ostateczny termin składania dokumentów to 20 lipca 2012.

O przyjęcie do NKJO w Tychach mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym.
Przyjęcie do NKJO odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
Kandydat uzyskuje punkty rekrutacyjne po przeliczeniu ocen uzyskanych z egzaminów maturalnych lub uznawanych przez NKJO zewnętrznych egzaminów językowych.

Dalsze szczegóły na http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/index.php/rekrutacja

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach jest bezpłatną placówką oświatową, kształcącą przyszłych nauczycieli  w dwóch specjalnościach: język angielski i język niemiecki.

Opiekę naukową nad kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-09-08: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2011/2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1490 | Liczba komentarzy: 0


2012-06-09: Pakiety dodatkowej transmisji danych w usługach przedpłaconych (prepaid, na kartę)

Od kilku lat w komórkach używam wyłącznie usług przedpłaconych (kiedyś Orange i TakTak, obecnie TakTak i mBank mobile). Usługi są nieco uboższe w pakiety internetowe w porównaniu do abonamentów, ale do sporadycznego korzystania można coś znaleźć interesującego. Zrobiłem ponad rok temu krótki przegląd ofert, a teraz postanowiłem go zaktualizować - na dzień 9.06.2012.

Zobacz też Internet komórkowy w ofertach przedpłaconych (prepaid, na kartę) - koszty transmisji


Plus Na Kartę

Pakiety internetowe

Rozmiar pakietu [MB]
100 100 150 500
Cena [zł] 2 7 9 15
Ważność [dni]
1
31 (odnawiany aut.)

Po wyczerpaniu limitu prędkość jest ograniczana, dodatkowe koszty nie są naliczane.

Pakiet Facebook

Czas [dni]  31 
 7 
 1 
Cena (zł) 5 3 1

T-Mobile na Kartę (TakTak)

Pakiety internetowe

Rozmiar pakietu [MB]
100 350 600 1200
Cena [zł] 9 12 16 29
Ważność [dni]
30 (odnawiane aut.)

Po wyczerpaniu limitu prędkość jest ograniczana, dodatkowe koszty nie są naliczane.


Orange POP, Nowe Go, One

Pakiety internetowe

Rozmiar pakietu [MB]
2012 100 100 500
Cena [zł] 5 2 10 15
Ważność [dni]
5
1 30 30

Play "Lubię to!"

po doładowaniu

Kwota doładowania (zł) 5 - 9
10 - 29 30 - 49 50 +
Rozmiar pakietu (MB) 25 100 500 1000
ważność (dni) 5 10 30 150

po przekroczeniu limitu można korzystać dalej ze zmniejszoną prędkością

Pakiety internetowe

Rozmiar 25MB 100MB 200MB 500MB 1GB
Cena (zł) 3 7 9 15 25
Ważność 30 dni

Internet do wyboru - dla korzystających z Play Fresh "Darmowy internet bez limitu danych"

Rozmiar 25MB 100MB 200MB 500MB
Cena (zł) 5 10 20 35

mBank Mobile

starter szeroki

Rozmiar 20MB 100MB 250MB 1GB
Cena (zł) bezpłatny (1/m-c)
5 10 25
Ważność 30 dni

starter płaski

Rozmiar 50MB 100MB 250MB 1GB
Cena (zł) bezpłatny (1/m-c)
5 10 25
Ważność 30 dni

Freem

400 MB / 12 zł / 1 m-c

stawka podstawowa 7 gr / 100 KB


Heyah

stawka podstawowa 2 gr / 100 KB

Rozmiar 100 MB
600 MB
1,2 GB
Cena (zł) 9,08 15 25
Ważność 30 dni

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-04-10: Pakiety dodatkowej transmisji danych w usługach przedpłaconych (prepaid, "na kartę")

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3815 | Liczba komentarzy: 0


2012-06-09: Internet komórkowy w ofertach przedpłaconych (prepaid, na kartę) - koszty transmisji

Kiedyś mi było mi potrzebne takie porównanie, więc je przy okazji upubliczniłęm. A teraz aktualizacja. W dalszym ciągu tylko Wielka 4, bo wirtualni nadal nie mają ciekawej oferty.

Zobacz też: Pakiety dodatkowej transmisji danych w usługach przedpłaconych (prepaid, na kartę)

Stan na 9.6.2012

iPlus na kartę - (bez zmian od poprzedniego notowania 9.1.2012)

Podstawowa stawka za transfer danych: 30 gr / 1 MB

Promocja: 1 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5-9 zł 151,2 MB 48 godzin 2 dni
10-19 zł 152,3 MB 168 godzin 7 dni
20-29 zł 504,7 MB 168 godziny 7 dni
30-49 zł 1038 MB 720 godzin 30 dni
50-74 zł 2071,7 MB 1440 godzin 90 dni
75-99 zł 4096 MB 2160 godzin 90 dni
100-149 zł 6045 MB 4320 godzin 180 dni
150 zł 9506,2 MB 4320 godzin 180 dni

 

blueconnect starter (dawniej Era, obecnie T-Mobile)

Podstawowa stawka za transfer danych: 3 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
Uwagi
25 - 49 zł
2 GB 30 dni
-
Nowe MegaDoładowania
50 zł i więcej
4,5 GB 30 dni
-
25 - 49 zł 500 MB 30 dni  - MegaDoładowania
50 zł i więcej 2 GB 30 dni  -

 

Orange Free na kartę (bez zmian od 9.1.2011)

Podstawowa stawka za transfer danych: 1 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus (w nawiasie suma bonus + limit wynikający z doładowania)
Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5 zł 152 MB (200 MB)
2 dni
2 dni
10 zł 152 MB (248 MB)
5 dni
5 dni
25 zł 1,01 GB (1,25 GB)
30 dni
30 dni
50 zł 2,27 GB (2,75 GB)
90 dni 90 dni
100 zł 6 GB (7GB)
150 dni 150 dni

Dla Orange Free na kartę działa promocja "Konto ważne 1 rok" oraz "Przelew SMS"

Play Online na kartę

Podstawowa stawka za transfer danych: 1 gr / 300 KB

Kwota zasilenia Bonus (w nawiasie suma bonus + limit wynikający z doładowania) Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5 zł 10 MB (150MB) 3 dni 3 dni
10 zł 15 MB (300 MB) 7 dni 7 dni
20 zł 0,45 GB (1GB) 14 dni 14 dni
30 zł 1,17 GB (2GB) 30 dni 30 dni
50 zł 3,61 GB (5GB) 60 dni 60 dni
75 zł 5,91 GB (8GB) 90 dni 90 dni
125 zł 11,52 GB (15GB) 120 dni 120 dni

Uwaga: sprawdź zasięg Play Online!

Od czasu utworzenia poprzedniego zestawienia na rynku pojawiła się jeszcze jedna oferta - darmowy internet od aero2. W tym wypadku mamy prędkość ograniczoną do 512 kbit/s i połączenie rozłączane co godzinę. Wydanie karty kosztuje 20 zł + ew. koszt korespondencji i przesyłki, a oferta - w obecnej formie, czyli w technologii UMTS 900 MHz będzie funkcjonowała do 21 grudnia 2014 r.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-01-09: Internet komórkowy w ofertach przedpłaconych (prepaid, na kartę) - koszty transmisji

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4386 | Liczba komentarzy: 0


2012-05-06: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 6.05.2012), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,50-4,00-4,50-5,00%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
Multibank: MultiMax
3,50-4,00%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,50-4,00-4,50-5,00%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,50-3,75%(+1,75%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-(promocja "Bonus na start")
 
OKO Direct
3,50-3,75%-(+0,5%)-5,25-5,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyż. %-oferty "Bonus..."
 
OKO Premium
3,00-4,25-4,35-4,40-4,45-4,55%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
CREDIT AGRICOLE (ex LUKAS BANK) Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
konto regularnie oszczędzające 2%-4,2%-4,5%
stawka bazowa-stawka z premią/6 m-cy-stawka z premią/12 m-cy
 
Polbank EFG Mistrzowskie Konto Osobiste 0-3%(6%)-3%
do 500- do 20000 (bonus)-pow. 20000 zł
 
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10%
1,00-5,00-5,00-5,20-5,50-5,70-6,00-6,10%
do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
promocja dla nowych środków

 
konto oszczędnościowe Concerto 0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10%+0,4%
 do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł-bonus za przetrzymanie środków 6 m-cy
 
Ekstrakonto Plus 0%-7%-0%
do 1000-do 3000 - pow. 3000 zł
 
Ekstrakonto Concerto

7%-0%
do 5000-pow. 5000

 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Eurobank konto online 3,50 %  
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,80-3,90-4,00-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%-3,00%
konta Premium i Comfort/konto Standard
 
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,5%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 4,00-4,00-4,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
 
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-1,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
 
Konto wyjątkowe VIP 7,00-3,00%
do 5 000-pow. 5 000
 
Nordea Konto Nordea Progres 2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,40%
3,10-3,70-4,25%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
BGŻ Optima Konto 4,60%-5,80-6,50%
oferta std.-promocja do 10.07.2012-dla nowych środków, nie więcej niż 40000zł
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,00-3,00-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
3,8%-4,0%
od 1000 do 100000zł - nadwyżka ponad 100000zł
 
konto oszczędnościowe Codziennie Więcej 3,65%  
Konto Oszczędnościowe Twój Cel 4%  
GETIN bank Konto oszczędnościowe 4,00%   
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
8,10-4,09%
do 10000-pow. 10000

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,40-3,70-4,00-4,30-4,50-5,00%
do 1000-do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-do 1000000-pow. 1000000
 
Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 3,00%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 4,35%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 31.05.2012-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
MeritumBank Konto oszczędnościowe
4,00-4,75-5,00%
do 10000-do 100000-pow. 100000zł
 
Konto Celowe 4,75%
NeoBank neoKONTO PROFIT do 4,2%
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID ON

FM Bank ROR 2,00%
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 5,00-5,25%
do 100000-pow. 100000
Idea Bank Konto oszczędnościowe

4,00%

 
GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%-2%
promocja do 14.12.2011 - oferta std.
GET BANK konto oszczędnościowe 4,10%  
konto oszczędnościowe Plus 5,05
od 10000zł
 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (28.11.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Z listy zostały usunięte produkty jednodniowe, które już nie są oferowane przez banki.

Zobacz też dział "Moje pieniądze - lokaty" w "Rzeczpospolitej".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w maju 2012:

 • DOS0514: 4,70%,
 • COI0516: 5,50% w pierwszym roku,
 • EDO0522: 6,50% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2012.05.04:
od 4,53% (ON), 4,54 % (TN), 4,60% (1W) do 4,97% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • marzec 2012 - 3,9%
 • inflacja średnioroczna w 2011 r.: 4,3%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-11-30: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3401 | Liczba komentarzy: 0


2012-04-06: Jajko czy kura – druk czy ebook [10 ebooków za free!]

Księgarnia ebookpoint rozdaje 10 e-booków. Mało czasu zostało.

http://blog.ebookpoint.pl/jajko-czy-kura-druk-czy-ebook-10-ebookow-za-free/

Dlaczego ebook? Byłem w tym tygodniu w delegacji, pociągiem. W obie strony miałem wypchaną maksymalnie teczkę różnymi materiałami służbowymi. A mimo to, chcąc sobie skrócić podróż lekturą, miałem spory wybór: "Cierpienia młodego Wertera", podręcznik Openlayers, "Żywoty pań swawolnych", "Alone: The Classic Polar Adventure" Byrda i kilkadziesiąt innych pozycji.

Tak, w teczce zmieścił się też Kindle. Wybrałem "Cierpienia..."

A ebook, który chciałbym wygrać, to http://ebookpoint.pl/ksiazki/jquery-poradnik-programisty-ebook-wlodzimierz-gajda,jquepp_ebook.htm

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2732 | Liczba komentarzy: 0
2012-03-08: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2012 r.

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-10-02: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 i 30 września 2012 r.

Informacje zawarte w poniższej notce pochodzą głównie ze strony o SIO Centrum Informatycznego Edukacji MEN. Ze względu na fakt, że sam bywam w SIO "zamieszany", zdecydowałem się na opracowanie i opublikowanie najbardziej niezbędnych informacji w skondensowanej formie.

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.12

W dniu 8.03.2012 została opublikowana wersja 3.12.0.

W dniu 27.03.2012 została opublikowana wersja 3.12.1.

Odnośnik do pobrania aktualnej wersji. Zobacz wykaz zmian w wersjach programu SIO.

Termin przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej przez szkoły: 4 kwietnia 2012 r.

Instrukcje oraz FAQ.

Informacja o ochronie danych osobowych.

Nowa ustawa o Systemie Informacji Oświatowej wchodzi w życie 30 kwietnia 2012 r.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-09-05: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 września 2011 i 30 września 2011

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2516 | Liczba komentarzy: 0


2012-03-08: Zamknięcie Windows Mobile 6.x Marketplace

Taką wiadomość dostałem dziś od Microsoftu:

[...]

Zamknięcie Windows Mobile 6.x Marketplace

9 maja 2012 r. usługa Windows Mobile 6.x Marketplace przestanie być dostępna. Od tego dnia nie będzie już można przeglądać, kupować ani pobierać aplikacji na telefon z systemem Windows Mobile 6.x przy użyciu aplikacji i usługi Windows Mobile 6.x Marketplace.

Aplikacje i gry pobrane wcześniej z Windows Mobile 6.x Marketplace i zainstalowane w telefonie z systemem Windows Mobile 6.x będą nadal działać po 9 maja 2012 roku, ale ich ponowne pobranie z tej usługi nie będzie już możliwe.

Podejmij działania

Firma Microsoft zaleca przejrzenie aplikacji i gier zainstalowanych w telefonie z systemem Windows Mobile 6.x i zainstalowanie wszelkich aktualizacji dostępnych dla nich w Windows Mobile 6.x Marketplace przed zamknięciem tej usługi 9 maja 2012 r.

[...]

Pozostaje korzystać, póki co, z http://www.freewareppc.com/ czy http://www.freewarepocketpc.net/ i podobnych, Handango lub Butterscotch (dawniej TUCOWS).

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2593 | Liczba komentarzy: 0
2012-03-03: Kalendarz na rok 2013 w wersji PNG i PDF

Breaking news: jest kalendarz na rok 2019! ;-)

Już niektórzy szukają kalendarza na rok 2013. No to wrzucam, niech się indeksuje w wyszukiwarkach :)

Rok 2013 nie będzie rokiem przestępnym, będzie liczył 365 dni.

Zobacz też aplikację Java Kalendarz Mobilny dla telefonów komórkowych ==>

Święta ruchome:

 • Tłusty Czwartek: 7 lutego
 • Środa popielcowa: 13 lutego
 • Wielkanoc: 31 marca
 • Zielone Świątki: 19 maja
 • Boże Ciało: 30 maja

Termin składania zeznań podatkowych: 30 kwietnia

Czas letni będzie obowiązywał od 31 marca do 27 października.

Prawosławny Nowy Rok przypadnie 14 stycznia. Islamski Nowy Rok (1435) przypadnie 4/5 listopada. Rosz ha-szana, żydowski Nowy Rok (5774), przypadnie między 4 a szóstym września. Chiński Nowy Rok (rok Węża) przypadnie 10 lutego.

wersja PNG i PDF

wersja PNG i PDF

Kalendarz do ustawienia jako tło w osi czasu Facebooka ;-)

Udostępniam je na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa. Tzn. można z nich korzystać do dowolnych celów, modyfikować - ale z zachowaniem gdzieś w dowolnym miejscu oznaczenia autora.

Jest też kalendarz na rok 2012.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 70822 | Liczba komentarzy: 3
2012-01-13: Kiedy w latach 2012-2016 zacznie obowiązywać czas letni?

Właśnie wyszło ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz. U. z 2012-01-12, poz. 33) w latach 2012-2016.

rok data wprowadzenia data odwołania
2012 25 marca 28 października
2013 31 marca 27 października
2014 30 marca 26 października
2015 29 marca 25 października
2016 27 marca 30 października

Podstawa: art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144)

Uwaga: nie ma u nas czasu zimowego. Po odwołaniu czasu letniego obowiązuje czas strefowy - czas środkowoeuropejski.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5918 | Liczba komentarzy: 0
2012-01-06: Komputerowe rozliczanie podatku PIT na komputerach z systemem Linux

 

 1.  Polecany przeze mnie program przedsiębiorstwa IPS działa - wg deklaracji na stronie - także pod Wine.
 2.  Ministerstwo Finansów udostępnia formularze interaktywne, które można wypełniać przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader w wersji co najmniej 8.1.4 lub dedykowanej aplikacji e-Deklaracje. Obliczenia w formularzach wykonywane są automatycznie, podobnie jak w programie PITy 2011. Aplikacja działa pod systemami Windows, Linux i MacOS.

Jeśli znajdę kolejne informacje, postaram się je tu zamieścić. Nie używałem tych rozwiązań osobiście, ale niewykluczone, że któreś przetestuję.

Zobacz wpis użytkownika, który już to zrobił w roku 2011.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2488 | Liczba komentarzy: 0
2012-01-03: Android: przekazywanie SMS na email w mBank mobile i... wpadka

...czyli praktyczna (i kosztowna) nauka rekurencji ;-)

Ale po kolei. W swoim natręctwie do zapewnienia sobie kopii bepieczeństwa wszelkich posiadanych informacji postanowiłem wykonywać również kopie odbieranych SMS. Kopie robię co jakiś czas na telefonie (Samsung i780) z Windows Mobile za pomocą PPCPimBackup, na HTC ChaCha z Androidem za pomocą SMS Backup & Restore.

To mi jednak nie wystarcza i postanowiłem znaleźć stosowne oprogramowanie, które robiłoby mi tytułowy forward SMS-ów na konto e-mail. Dla WM na razie znalazłem tylko płatny txtForward (jest też dla Androida i Blackberry), dla Androida z kolei SMS Forwarding.

I żyliby długo i szczęśliwie...

Ale przeglądając menu HTC ChaCha znalazłem w opcjach wiadomości możliwość przekazywania wiadomości na email (lub inny numer). Puknąłem się w głowę - po co robić zewnętrznym programem coś, co jest out of the box! Czym prędzej wyłączyłem program, a uruchomiłem rzeczoną usługę.

I było pięknie...

Ale coś mi zmąciło krystalicznie czysty obraz prostoty i funkcjonalności tego rozwiązania. Tym czymś były pojawiające się dziwne SMS-y o treści "Konto zaktualizowane o kwote 0.36 PLN. Aktualna wartosc konta: mniejsza o te 36 groszy od poprzedniej" WTF?, że tak światowo się wyrażę? Poszukałem informacji w cenniku mBank mobile i okazało się, że tyle kosztuje wysłanie MMS. Moment, jaki MMS? Żadnego nie wysyłałem... moment, ja nie, ale telefon tak. Przyjrzałem się przeforwardowanym wiadomościom i okazało się, że przychodzą z adresu 48xxxxxxxxx@mmsc.plusnet.pl. Oż mór, zaraza, franca i trąd, że sparafrazuję Triss Merigold, ten pie*.*ny telefon wysyła wiadomości nie przez GPRS (korzystając z uruchomionych pakietów), ale przez MMS?!!! I każda wiadomość powodowała wysłanie MMS, po czym przychodziła informacja o zaktualizowaniu konta, która znów była wysłana MMS-em... i da capo. Zeszło mi z konta około 5zł, zanim się zorientowałem w czym problem i wyłączyłem usługę... Trzeba się będzie przeprosić z programem, który nie dość, że wysyła maile normalnie z konta przez GPRS/HSDPA, to jeszcze można go skonfigurować tab, aby korzystał z połączenia Wi-Fi.

Morał z tej historii? Nie korzystaj z wbudowanego przekazywania SMS na email, gdy Twój operator powiadamia cię SMS-em o kosztach wysłania MMS-a. Ponadto (to już uwaga ogólna), jeżeli przekazujesz SMS na konto pocztowe, na którym masz powiadamianie SMS-em o nowych mailach, zadbaj o filtrowanie, bo się zapętlisz jeszcze bardziej niż ja.

A korzystając z okazji, że już jestem przy mikrofonie ;-) to chciałem jeszcze polecić program do zarządzania SMS-ami w telefonie (w szczególności do wysyłania) z systemem Android z poziomu przeglądarki internetowej (np. na stacjonalnym PC) przez WiFi, USB lub Bluetooth - EasySMS.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5786 | Liczba komentarzy: 0
2012-01-01: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2011

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-01-26: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2012

Jak co roku, nadejszła ta wielkopomna chwiła, kiedy to trzeba przypomnieć sobie, ile się w zeszłym roku zarobiło i złożyć się na utrzymanie państwa, czyli po prostu złożyć zeznanie podatkowe (oraz uiścić kwotę niedopłaty lub - co przyjemniejsze - odebrać nadpłatę). Istnieje na rynku wiele programów, ale ja od lat pozostaję wierny programowi PITY Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, wypełniając zeznania zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Program umożliwia wypełnienie formularzy zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z formularzami odliczeń, oczywiście sam dokonuje niezbędnych obliczeń i umożliwia wysłanie zeznań przez internet, z czego sam w ubiegłym roku skorzystałem (należy tylko mieć dostęp do zeznania za rok 2010 - weryfikacja odbywa się na podstawie kwoty tam wpisanej). Polecam strony internetowe http://pit.dobry.pl/ oraz http://www.pity.pl/

Program umożliwia również przekazanie 1% procenta podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Program jeszcze nie został upubliczniony (1.1.2012).

3 stycznia 2012 program został udostępniony do pobrania. Jak każdy program, także i ten wciąż ewoluuje, dlatego też - niczego mu nie ujmując, lecz będąc nauczony doświadczeniem poprzednich lat - proponuję poczekać jeszcze chwilę, aż zostanie wydanych kilka poprawionych wersji. Proponuję sprawdzać historię aktualizacji.

Miłego PITolenia!

Przypominam, że do końca lutego powinniśmy otrzymać formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A i PIT-8C od płatników. Termin złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (lub przez internet) to ustawowo 30 kwietnia. Zobacz kalendarz podatnika  oraz broszury informacyjne na stronie Ministerstwa Finansów.

Aktualizacja 6.01.2012: opisywany program działa na komputerach z systemami rodziny Windows oraz wg deklaracji autora w środowisku Wine pod Linuksem. O innej możliwości rozliczania się dla użytkowników systemu Linux napisałem zaczątek notki, którą być może rozszerzę...

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-02-06: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2010

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2267 | Liczba komentarzy: 0


2011-12-31: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-25: Stawki podatku akcyzowego na paliwa samochodowe (olej napędowy, benzyna, gaz LPG) w latach 2004-2016

30 grudnia 2011 roku została opublikowana Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707), dokonująca m.in. nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.) w zakresie wysokości stawki akcyzy od olejów napędowych. W poniższej tabelce zamieszczam historię zmian wysokości stawek podatku akcyzowego utworzoną w wyniku przejrzenia opublokowanych ustaw i rozporządzeń. Nie gwarantuję, że poniższe dane są prawidłowe, to tylko moja amatorska interpretacja wydanych aktów prawnych.

Olej napędowy Benzyny Gaz Data obowiązywania Ustawa/rozporządzenie
stawka w zł/1000l
2000 2000 700 1.05.2004 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257)

1141
1063
1014

1514 630 1.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825)
b.z. 1464 b.z. 18.05.2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190)
1180
1099
1048
1565 695 1.01.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763)
b.z. 1315 b.z. 15.09.2005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473)
b.z. 1565 b.z. 15.01.2007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805)
1048 1565 695 1.03.2009 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.)
1196 b.z. b.z. 1.01.2012 Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 poz. 1707)

b.z. - bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości

Zobacz też:

do góry | na koniec | wyświetlenia: 8778 | Liczba komentarzy: 0
2011-12-30: GUS: Ochrona środowiska 2011 (

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-12-14: GUS: Ochrona środowiska 2012

Opracowanie "Ochrona środowiska 2011" (ISSN 0867-3217) zostało zamieszczone na stronie internetowej GUS 16 grudnia 2011.

Opracowanie popularnie zwane jest rocznikiem, chociaż sam GUS takiej nazwy nie używa. Dostępne jest do ściągnięcia bezpłatnie ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1523_PLK_HTML.htm.

Archiwum poprzednich wydań z lat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 jest pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1526_PLK_HTML.htm.

Z opisu na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2010 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.

Aktualizacja 15.01.2012

22 grudnia 2011 ukazał się nakładem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach serii wydawniczej: „Biblioteka Monitoringu Środowiska”, raport „Stan środowiska w Polsce – Sygnały 2011”.

"W raporcie zaprezentowano stan wybranych komponentów środowiska: przyrody, powietrza, wód, oraz klimatu akustycznego. Poszczególne rozdziały zostały przygotowane w sposób zbliżony do informacji zawartych w publikacji „Raport o stanie środowiska w Polsce 2008” i stanowią ich aktualizację."

Inne raporty GIOŚ - do pobrania na stronie http://www.gios.gov.pl/artykuly/551/Raporty-publikacje-opracowania.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2010-12-25: GUS: "Ochrona środowiska 2010"

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3239 | Liczba komentarzy: 0


2011-12-29: Przelewy w Sylwestra 2011

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-12-21: Przelewy międzybankowe w Wigilię i Sylwestra 2012

Ponieważ Sylwester i Nowy Rok przypadają odpowiednio w sobotę i niedzielę, więc przelewy międzybankowe, jak w każdy weekend, nie będą działały.

Co do przelewów wewnętrznych, może być różnie - banki mogą "zamykać rok" i ograniczać dostęp do funkcjonalności.

Według komunikatu Inteligo, na koniec roku należy liczyć się z następującymi zmianami w realizacji przelewów przez banki:

 • 30 grudnia odbędą się tylko 2 sesje Elixir
 • 30 grudnia nie będzie sesji Elixir dla ZUS (czyli ostatnia sesja odbyła się dzisiaj, 29.12.2011)
 • przelewy wewnętrzne w Inteligo w Sylwestra (31.12.2011) będą realizowane do 10:00, po tej godzinie zostaną zaksięgowane 2 stycznia 2012.

Odpowiednie zapisy znajdują się w regulaminie systemu ELIXIR na stronie KIR S.A.  §23 pkt. 1:

"Sesje rozrachunkowe w Narodowym Banku Polskim, dla rozliczeń międzybankowych, odbywają się 
przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy"

"W ostatnim dniu rozliczeniowym w roku sesji wieczornej nie przeprowadza się."

Z komunikatu mBanku dowiadujemy się ponadto, że SORBNET będzie działał w piątek 30 grudnia 2011 do 14:00.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1678 | Liczba komentarzy: 0
2011-12-17: Limit wysokości wpłat na IKE w 2012 wynosi 10 578 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-01-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2013 wynosi 11 139 zł

Maksymalna kwota, którą można wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2012 roku, wynosi 10 578 zł.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2012, Monitor Polski nr 113 poz. 1149

Zobacz też limit wpłat na IKE w 2011 r. - jeszcze do końca roku można go wykorzystać!

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed
dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2663 | Liczba komentarzy: 0
2011-11-30: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-05-06: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 28.11.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,50-4,00-4,50-5,00%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa

3,00-4,00%
oferta std - promocja

min. kwota 5000 zł
mLokata PLUS 3,65-3,85%
3 m-ce-6 m-cy
kapitalizacja codzienna
Multibank: MultiMax
3,50-4,00%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
4,00-4,50-5,00%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
Lokata Dzienny Zysk 3,70-3,90-4,00-4,20% - Multikonto Aquarius
3,20-3,40-3,50-3,70% - pozostałe
3-6-9-12 m-cy
 
Lokata jednodniowa

2,80%-3,30%
MultiMax-MulitMax Aquarius

min. kwota 1000 zł
ING OKO
3,50-3,75%(+1,75%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-(promocja "Bonus na start")
 
OKO Direct
3,50-3,75%-(+0,5%)-5,00-5,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyż. %-oferty "Bonus..."
 
OKO Premium
3,00-4,25-4,35-4,40-4,45-4,55%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
CREDIT AGRICOLE (ex LUKAS BANK) Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%-4,86%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"-promocja

 
Lokata Poranna 5,00-5,07-5,11-5,19%(+0,1%)
150-300-540-750 dni-lokaty zakładane przez internet
 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Lokata Codziennie Zarabiająca 3,75%  
Nowa 3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca 4,43%  
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Mistrzowskie Konto Osobiste 0-6-3%
do 500- do 20000-pow. 20000 zł
 
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10%
1,00-5,00-5,00-5,20-5,50-5,70-6,00-6,10%
do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
promocja dla nowych środków

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,05-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Concerto 0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10%+0,4%
 do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł-bonus za przetrzymanie środków 6 m-cy
 
Ekstrakonto Plus 0%-7%-0%
do 1000-do 3000 - pow. 3000 zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

6,00-6,10-6,15%
3-6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,25-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

5,10-4,75-4,85-4,95% - do 10000
5,20-4,85-4,95-5,05% - od 10000
4-6-9-19 m-ce - przez internet i telefon


Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,80-3,90-4,00-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
Lokata Zyskowna 5,27-5,67%
3-6 m-cy

BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,5%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
 
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-1,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
 
Konto wyjątkowe VIP 7,00-3,00%
do 5 000-pow. 5 000
 
Nordea Konto Nordea Progres 2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,40%
3,10-3,70-4,25%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
BGŻ Optima Konto 4,60%  
Lokata dzienna 6,48%  
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Dobolokata

3,70-4,20-4,45-6,47-6,90%
1-3-6-9-12 m-cy

 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%-7%
oferta std.-promocja do 9.01.2012
 
konto oszczędnościowe Codziennie Więcej 3,65%  
Lokata Codzienny Zysk 4,05% 3 i 4 m-ce
GETIN bank Konto oszczędnościowe 4,00%   
Lokata Słoneczna

4,86-4,90-4,94-5,02%
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

4,98%/3 m-ce dla posiadaczy Konta Uniwersalnego Plus

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,75-3,85-3,90-4,05-4,05-4,05-4,86
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12 - 24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata 7,5%

6,08-5,27%
4 - 6 m-cy

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
5,67-4,09%
do 15000-pow. 15000

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

Lokata db Pełny Zysk 3,44-3,645-3,85-4,05-4,455%
3-6-9-12-24 m-ce
 
InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

5,20-4,40-4,70-4,86-4,60%
1-3-4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
Lokata 10dniowa 3%  
Lokata 1M z codziennym naliczaniem odsetek 3,7%  
Lokata 6-miesięczna z codziennym naliczaniem odsetek 4,81%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
 
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 4,35%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,70-4,90-4,86%
180 dni-2 lata-9 m-cy
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 0,00%
Rachunek Super Saver 0,00%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.12.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,03-4,21-4,40-4,90%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata Andrzejkowa
6,10%
12 m-cy
 
kapitalizacja odsetek w lutym 2012
Lokata Turbo 6%
6 m-cy
kapitalizacja odsetek w lutym 2012
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
1,00%
od 10 000 zł
 
MeritumKonto Silnie zarabiajce 1,00-4,30%
do 1000-pow. 1000zł
codzienna kapitalizacja
Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych
5,15-5,51-5,13%
3-6-12 m-cy
od 3000 do 10000 zł
WIBOR 6M+1% - WIBOR 6M+1,1%
24 - 36 m-cy
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,60%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,70%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 5,00%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,60%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT do 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 5,50%  2 i 3 m-ce
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 3,75-4,25-4,75%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,00% do 20000
Lokata Złota 6,05% 3 m-ce
Idea Bank Lokata Idealna

5,25-5,44-5,85-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

5,30-5,45-5,90-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata antyinflacyjna II

4,6-4,9%
3 m-ce - 12 m-cy

oprocentowanie = wskaźnik inflacji + 0,7/1,0%
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Lokata gwarantowana 5,32%
12 m-cy
 
Lokata Tax Free 6,1%  4,6,9,12 m-cy
GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%-2%
promocja do 14.12.2011 - oferta std.
Lokata na start
6,15%
2-3 m-ce
Lokata 50/50

6,06/5,52%
2/12 m-cy

2 lokaty zakładane równocześnie
Lokata Andrzejkowa
6,10%
12 m-cy
 
kapitalizacja odsetek w lutym 2012
Lokata Turbo 6%
6 m-cy
kapitalizacja odsetek w lutym 2012
Lokata Codzienna
4,03-4,21-4,40-4,90%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
GET BANK Lokata Optymalna
6,28%
4 m-ce
 
lokaty z codziennym zyskiem 3,65-4,87-4,95-5,08%
1-3-6-12 m-cy
 
konto oszczędnościowe 4,10%  
konto oszczędnościowe Plus 5,05
od 10000zł
 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (15.08.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też dział "Moje pieniądze - lokaty" w "Rzeczpospolitej".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w sierpniu 2011:

 • DOS1113: 4,50%,
 • COI1115: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO1121: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.11.28:
od 4,09% (ON), 4,23 % (TN), 4,41% (1W) do 4,76% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 •  październik 2011 - 4,3%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-08-15: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2972 | Liczba komentarzy: 0


2011-11-28: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2010-12-28: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 28.11.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,50-4,00-4,50-5,00%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa

3,00-4,00%
oferta std - promocja

min. kwota 5000 zł
mLokata PLUS 3,65-3,85%
3 m-ce-6 m-cy
kapitalizacja codzienna
Multibank: MultiMax
3,50-4,00%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
4,00-4,50-5,00%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
Lokata Dzienny Zysk 3,70-3,90-4,00-4,20% - Multikonto Aquarius
3,20-3,40-3,50-3,70% - pozostałe
3-6-9-12 m-cy
 
Lokata jednodniowa

2,80%-3,30%
MultiMax-MulitMax Aquarius

min. kwota 1000 zł
ING OKO
3,50-3,75%(+1,75%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-(promocja "Bonus na start")
 
OKO Direct
3,50-3,75%-(+0,5%)-5,00-5,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyż. %-oferty "Bonus..."
 
OKO Premium
3,00-4,25-4,35-4,40-4,45-4,55%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
CREDIT AGRICOLE (ex LUKAS BANK) Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%-4,86%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"-promocja

 
Lokata Poranna 5,00-5,07-5,11-5,19%(+0,1%)
150-300-540-750 dni-lokaty zakładane przez internet
 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Lokata Codziennie Zarabiająca 3,75%  
Nowa 3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca 4,43%  
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Mistrzowskie Konto Osobiste 0-6-3%
do 500- do 20000-pow. 20000 zł
 
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10%
1,00-5,00-5,00-5,20-5,50-5,70-6,00-6,10%
do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
promocja dla nowych środków

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,05-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,90%
do 99999,99-od 100000zł
 
Ekstrakonto Plus 7%-0%-0%
do 3000 - pow. 3000 zł-oferta std.
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,75-4,75-5,00%
3-6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,25-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,70-4,75% - w placówce
4,80-4,85% - online/tel.
do 10000-od 10000zł

lokata 6-miesięczna
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
Lokata Zyskowna 5,51% 3 m-ce
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
 
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-1,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
 
Konto wyjątkowe VIP 7,00-3,00%
do 5 000-pow. 5 000
 
Nordea Konto Nordea Progres 2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,40%
3,10-3,70-4,25%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Dobolokata

3,70-4,20-4,45%
1-3-6 m-cy

 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
konto oszczędnościowe Codziennie Więcej 3,65%  
Lokata Codzienny Zysk 4,05% 3 i 4 m-ce
GETIN bank Konto oszczędnościowe 4,00%   
Lokata Słoneczna

4,62-4,74-4,86-5,02%
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

4,86%/3 m-ce dla posiadaczy Konta Uniwersalnego Plus

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,75-3,85-3,90-4,05-4,05-4,05
2 m-ce- 3 m-ce - 4 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok
dzienna kapitalizacja
Lokata sierpnia

6,50%
4 m-ce

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

Lokata db Pełny Zysk 3,44-3,645-3,85-4,05%
3-6-9-12 m-cy
 
InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
Lokata 10dniowa 3%  
Lokata 1M z codziennym naliczaniem odsetek 3,7%  
Lokata 6-miesięczna z codziennym naliczaniem odsetek 4,81%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
 
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 4,35%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,40-4,90-4,86%
180 dni-2 lata-9 m-cy
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 3,50%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.09.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,23-4,41-4,74-5,18%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata Freedom
5,59%
6 m-cy
 
możliwość wypłaty maksymalnie do 50% kwoty lokaty bez utraty odsetek, w dowolnym momencie jej trwania
Lokata "Pożegnanie z Belką" 5,52%
12 m-cy
 
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
1,00%
od 10 000 zł
 
MeritumKonto Silnie zarabiajce 1,00-4,30%
do 1000-pow. 1000zł
codzienna kapitalizacja
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
5,30-5,50-4,70-4,94-5,11-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
5,30-5,52-4,77-5,02-5,18-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,60%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,70%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 5,00%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,60%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT do 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 5,30-5,50-5,50-5,60%
3-6-9-12 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 3,75-4,25-4,75%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,00% do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

5,25-5,44-5,85-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

5,30-5,45-5,90-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata antyinflacyjna II

4,9-5,2%
3 m-ce - 12 m-cy

oprocentowanie = wskaźnik inflacji + 0,7/1,0%
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Lokata gwarantowana 5,32%
12 m-cy
 
Lokata Tax Free 5,9%  
GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%-2%
promocja do 14.09.2011 - oferta std.
Lokata na start
6,47%
2-3 m-ce
Lokata wspólna

5,47| 5,71 | 5,79 | 5,87 | 5,95 | 6,03 

Lokata Codzienna
4,23-4,41-4,74-5,18%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
GET BANK Lokata Optymalna
6,50%
4 m-ce
 
lokaty z codziennym zyskiem 3,65-4,87-4,95-5,08%
1-3-6-12 m-cy
 
konto oszczędnościowe 4,10%  
konto oszczędnościowe Plus 5,05
od 10000zł
 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (15.08.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w sierpniu 2011:

 • DOS0813: 4,50%,
 • COI0815: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0821: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.08.12:
od 4,30% (ON), 4,30 % (TN), 4,36% (1W) do 4,67% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • lipiec 2011: 4,1%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%
do góry | na koniec | wyświetlenia: 2235 | Liczba komentarzy: 0
2011-10-13: Obniżanie kosztów zakupu paliwa

Ceny paliw nieubłaganie rosną. Kto musi jeździć, odczuwa to wyraźnie podczas wizyt na stacjach benzynowych. Na zmianę trendu raczej nie mamy wpływu, ogłaszane co jakiś czas akcje "nie tankujemy na Orlen/BP/Shell/whatever" raczej ani nie wzbudziły odzewu, ani nie wywarły widocznego skutku. Możemy więc co najwyżej łagodzić skutki wzrostów cen, poprzez

 1. szukanie najtańszych stacji - w okolicach Tychów, Katowic, Sosnowca polecam moje notowania cen. Osobiście preferuję stacje NESTE, ST1 oraz CARREFOUR w Sosnowcu. Nie tankuję na LUKOIL. Bo tak.
 2. korzystanie z różnych promocji i programów, skutkujących rabatem lub zwrotem części kosztów tankowania. Oczywiście, są to grosze, ale pamiętajmy, że "biedni oszczędzają złotówki, a bogaci - grosiki".

Do wyboru mamy (lista będzie sukcesywnie, acz nieregularnie aktualizowana):

 1. Kartę debetową Banku Meritum - zwrot 4% wydatków na paliwo
 2. Kredytową Kartę Kierowcy Banku Meritum - zwrot 5% wydatków na paliwo w pierwszych 3 miesiącach korzystania, następnie 2%
 3. Kartę debetową do Dobrego Konta banku Millennium - zwrot 3% wydatków na paliwo oraz zakupów w hiper- i supermarketach
 4. Karty Toyota Banku - zwrot 1, 2, 3 lub 4% wydatków na paliwo oraz w wybranych punktach handlowo-usługowych
 5. Kartę kredytową Polbank - T-Mobile oraz kredytowe "karty prestiżowe" Polbank - zwrot 1% od wszystkich transakcji
 6. Kredytowe "karty komfortowe" Polbanku - zwrot 0,75% od wszystkich transakcji
 7. Kredytowe "karty praktyczne" Polbanku - zwrot 0,5% od wszystkich transakcji
 8. Kartę debetową do konta online Eurobanku - zwrot 0,5% od wszystkich transakcji
 9. Program Payback na stacjach BP- zbieranie punktów za zatankowane paliwo na stacjach BP
 10. Karty Mastercard Payback i Citi-BP-Payback - zbieranie punktów za wszystkie zakupy
 11. Kartę TESCO MasterCard - 5 lub 10 gr zniżki na litrze paliwa na stacjach TESCO
 12. Kartę Carrefour VISA - premia do 2% za zakup paliwa na stacjach CARREFOUR
 13. Karty paliwowe NESTE - rabat 10 gr na 1 litrze paliwa w okresie promocyjnym i 5 gr po okresie promocyjnym na stacjach NESTE
 14. Program lojalnościowy Vitay - punkty za tankowanie na stacjach ORLEN
 15. Kartę kredytową PKO BP Vitay - punkty VITAY za wszystkie zakupy 
 16. Program partnerski 5Plus - możliwość zamiany punktów 5Plus na punkty Vitay

Oczywiście powyższa lista nie jest pełna; opisuje też tylko same "wisienki", pominąłem natomiast warunki, jakie należy spełnić, aby te korzyści uzyskać. Niewykluczone, że za czas jakiś zamieszczę szerszą analizę - gdy czas i chęci pozwolą.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5393 | Liczba komentarzy: 0
2011-10-07: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2011) w USA - okazje w sklepach

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-10-03: Black Friday/Czarny Piątek (23.11.2012) w USA - okazje w sklepach

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w ostatni listopadowy weekend - od piątku 25 listopada do niedzieli 27, a w niektórych przypadkach nawet do poniedziałku lub do końca listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia.

W roku 2012 czarny piątek będzie przypadał na 23.11.

Z terminem Black Friday związany jest również Cyber Monday (28.11.2011), dzień rabatów i obniżek na zakupy internetowe.

Dzień został ochrzczony Czarnym Piątkiem przez policję i kierowców autobusów i taksówek ze względu na wzmożonych ruch i gigantyczne korki w miastach w okresie wyprzedaży.

Wg innej teorii, w ten dzień sprzedawcy notują zyski, zapisywane w bilansach czarnym atramentem, w przeciwieństwie do strat z poprzednich okresów, zapisywanych tradycyjnie na czerwono.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2010-11-23: Black Friday/Czarny Piątek (26.11.2010) w USA - okazje w sklepach

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2450 | Liczba komentarzy: 0


2011-09-08: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2011/2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-07-10: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2012/2013

NKJO w Tychach ogłasza drugi nabór na rok szkolny 2011/2012. Ostateczny termin składania dokumentów to 21 września 2011.

O przyjęcie do NKJO w Tychach mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym.
Przyjęcie do NKJO odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
Kandydat uzyskuje punkty rekrutacyjne po przeliczeniu ocen uzyskanych z egzaminów maturalnych lub uznawanych przez NKJO zewnętrznych egzaminów językowych.

Dalsze szczegóły na http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/index.php/rekrutacja

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach jest bezpłatną placówką oświatową, kształcącą przyszłych nauczycieli w systemie dziennym w dwóch specjalnościach: język angielski i język niemiecki oraz w systemie wieczorowym w specjalności język angielski.

Opiekę naukową nad kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-05-22: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2011/2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2273 | Liczba komentarzy: 0


2011-09-05: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 10 września 2011 i 30 września 2011

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-03-08: System Informacji Oświatowej (SIO) - raport wg stanu na 31 marca 2012 r.

Informacje zawarte w poniższej notce pochodzą głównie ze strony o SIO Centrum Informatycznego Edukacji MEN. Ze względu na fakt, że sam bywam w SIO "zamieszany", zdecydowałem się na opracowanie i opublikowanie najbardziej niezbędnych informacji w skondensowanej formie.

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2011 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.11.

W dniu 5.09.2011 została opublikowana wersja 3.11.1. Dnia 16.09.2011 została opublikowana wersja 3.11.2.

26 września 2011 została udostępniona wersja 3.11.3.

Odnośnik do pobrania aktualnej wersji. Zobacz wykaz zmian w wersjach programu SIO.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej przez szkoły:

Instrukcje oraz FAQ.

Informacja o ochronie danych osobowych.

Nowa ustawa o Systemie Informacji Oświatowej wchodzi w życie 30 kwietnia 2012 r.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5565 | Liczba komentarzy: 0
2011-08-15: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-11-30: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 15.08.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,50-4,00-4,50-5,00%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa

3,00-4,00%
oferta std - promocja

min. kwota 5000 zł
mLokata PLUS 3,65-3,85%
3 m-ce-6 m-cy
kapitalizacja codzienna
Multibank: MultiMax
3,50-4,00%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
4,00-4,50-5,00%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
Lokata Dzienny Zysk 3,70-3,90-4,00-4,20% - Multikonto Aquarius
3,20-3,40-3,50-3,70% - pozostałe
3-6-9-12 m-cy
 
Lokata jednodniowa

2,80%-3,30%
MultiMax-MulitMax Aquarius

min. kwota 1000 zł
ING OKO
3,25-3,50%(+1,75%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-(promocja "Bonus na start")
 
OKO Direct
3,25-3,50%-(+0,5%)-5,00-5,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyż. %-oferty "Bonus..."
 
OKO Premium
2,75-4,00-4,10-4,15-4,20-4,30%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%-4,86%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"-promocja

 
Lokata Poranna 4,10-4,20-4,80%(+0,1%)
150-300-540 dni-lokaty zakładane przez internet
 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Lokata Codziennie Zarabiająca 3,75%  
Nowa 3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca 4,43%  
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 5,25% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Mistrzowskie Konto Osobiste 0-6-3%
do 500- do 20000-pow. 20000 zł
 
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-4,00-4,00-4,20-4,50-4,70-5,00-5,10% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,05-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,90%
do 99999,99-od 100000zł
 
Ekstrakonto Plus 7%-0%-0%
do 3000 - pow. 3000 zł-oferta std.
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,75-4,75-5,00%
3-6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,25-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,70-4,75% - w placówce
4,80-4,85% - online/tel.
do 10000-od 10000zł

lokata 6-miesięczna
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
Lokata Zyskowna 5,51% 3 m-ce
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
 
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-1,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
 
Konto wyjątkowe VIP 7,00-3,00%
do 5 000-pow. 5 000
 
Nordea Konto Nordea Progres 2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,40%
3,10-3,70-4,25%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Dobolokata

3,70-4,20-4,45%
1-3-6 m-cy

 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
konto oszczędnościowe Codziennie Więcej 3,65%  
Lokata Codzienny Zysk 4,05% 3 i 4 m-ce
GETIN bank Konto oszczędnościowe 4,00%   
Lokata Słoneczna

4,62-4,74-4,86-5,02%
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

4,86%/3 m-ce dla posiadaczy Konta Uniwersalnego Plus

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,75-3,85-3,90-4,05-4,05-4,05
2 m-ce- 3 m-ce - 4 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok
dzienna kapitalizacja
Lokata sierpnia

6,50%
4 m-ce

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

Lokata db Pełny Zysk 3,44-3,645-3,85-4,05%
3-6-9-12 m-cy
 
InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
Lokata 10dniowa 3%  
Lokata 1M z codziennym naliczaniem odsetek 3,7%  
Lokata 6-miesięczna z codziennym naliczaniem odsetek 4,81%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
 
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 4,35%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,40-4,90-4,86%
180 dni-2 lata-9 m-cy
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 3,50%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.09.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,23-4,41-4,74-5,18%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata Freedom
5,59%
6 m-cy
 
możliwość wypłaty maksymalnie do 50% kwoty lokaty bez utraty odsetek, w dowolnym momencie jej trwania
Lokata "Pożegnanie z Belką" 5,52%
12 m-cy
 
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
1,00%
od 10 000 zł
 
MeritumKonto Silnie zarabiajce 1,00-4,30%
do 1000-pow. 1000zł
codzienna kapitalizacja
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
5,30-5,50-4,70-4,94-5,11-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
5,30-5,52-4,77-5,02-5,18-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,60%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,70%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 5,00%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,60%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT do 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 5,30-5,50-5,50-5,60%
3-6-9-12 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 3,75-4,25-4,75%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,00% do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

5,25-5,44-5,85-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

5,30-5,45-5,90-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata antyinflacyjna II

4,9-5,2%
3 m-ce - 12 m-cy

oprocentowanie = wskaźnik inflacji + 0,7/1,0%
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Lokata gwarantowana 5,32%
12 m-cy
 
Lokata Tax Free 5,9%  
GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%-2%
promocja do 14.09.2011 - oferta std.
Lokata na start
6,47%
2-3 m-ce
Lokata wspólna

5,47| 5,71 | 5,79 | 5,87 | 5,95 | 6,03 

Lokata Codzienna
4,23-4,41-4,74-5,18%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
GET BANK Lokata Optymalna
6,50%
4 m-ce
 
lokaty z codziennym zyskiem 3,65-4,87-4,95-5,08%
1-3-6-12 m-cy
 
konto oszczędnościowe 4,10%  
konto oszczędnościowe Plus 5,05
od 10000zł
 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (25.06.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w sierpniu 2011:

 • DOS0813: 4,50%,
 • COI0815: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0821: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.08.12:
od 4,30% (ON), 4,30% (TN), 4,36% (1W) do 4,67% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • lipiec 2011: 4,1%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-06-25: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2533 | Liczba komentarzy: 0


2011-06-25: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-08-15: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 25.06.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,30-3,50-4,10-4,20%
do 50 000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa

3,00-4,00%
oferta std - promocja

min. kwota 5000 zł
mLokata PLUS 3,65-3,85%
3 m-ce-6 m-cy
kapitalizacja codzienna
Multibank: MultiMax
3,20-3,70%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,40-3,70-4,20%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
Lokata Dzienny Zysk 3,70-3,90-4,00-4,20% - Multikonto Aquarius
3,20-3,40-3,50-3,70% - pozostałe
3-6-9-12 m-cy
 
Lokata jednodniowa

2,80%-3,30%
MultiMax-MulitMax Aquarius

min. kwota 1000 zł
ING OKO
3,25-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,25-3,50%-(+0,5%)-5,00-5,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyż. %-oferty "Bonus..."
 
OKO Premium
2,75-4,00-4,10-4,15-4,20-4,30%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
e-Lokata 6-miesięczna 3,85% dzienna kapitalizacja
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%-4,86%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"-promocja

 
Lokata Poranna 4,10-4,20-4,90%(+0,1%)
150-300-540 dni-lokaty zakładane przez internet
 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Lokata Codziennie Zarabiająca 3,75%  
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Mistrzowskie Konto Osobiste 0-6-3%
do 500- do 20000-pow. 20000 zł
 
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-4,00-4,00-4,00-4,00-4,20-4,30-4,40% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,05-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Ekstrakonto Plus 7%-0%-0%
do 3000 - pow. 3000 zł-oferta std.
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,25-4,50%
6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,00-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,40-4,45%
do 10000-od 10000zł

lokata 6-miesięczna
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,70%
3,20-3,40-4,25%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP 4,00%   
Lokata Słoneczna

4,50-4,54-4,66-5,02%
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,75-3,85-4,05-4,05-4,05
2 m-ce- 3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok
dzienna kapitalizacja
Lokata miesiąca

5,70%
2 m-ce

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
Lokata 10dniowa 3%  
Lokata 1M z codziennym naliczaniem odsetek 3,7%  
Lokata 6-miesięczna z codziennym naliczaniem odsetek 4,81%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
3,40-3,40-3,60-3,80-4,10-4,30-4,50% - promocja
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 3,25%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,35-4,9-4,86%
180 dni-2 lata-9 m-cy
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 3,50%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.07.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,43-4,61-4,94-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata Rewolwer
5,01%
24 m-ce

oferta do 26.06.2011

możliwość zerwania co 3 miesiące

MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
1,00%
od 10 000 zł
 
MeritumKonto Silnie zarabiajce 1,00-4,30%
do 1000-pow. 1000zł
codzienna kapitalizacja
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,83-5,00-5,20-4,94-5,11-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,87-5,04-5,24-5,02-5,18-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,50%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,60%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 5,00%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT do 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 5,20-5,40-5,00-5,35-5,35-5,70%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 3,75-4,25-4,75%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,00% do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

5,25-5,40-5,85-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

5,30-5,45-5,90-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata antyinflacyjna II

5,2-5,5%
3 m-ce - 12 m-cy

oprocentowanie = wskaźnik inflacji + 0,7/1,0%
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Lokata gwarantowana 5,32%
12 m-cy
 
GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%
Lokata na start
5,64%
2 m-ce
Lokata niezmienna

5% (6,33%)
12 m-cy

Lokata Codzienna
4,23-4,41-4,74-5,18%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (02.05.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w czerwcu 2011:

 • DOS0613: 4,50%,
 • COI0615: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0621: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.06.24:
od 3,89% (ON), 3,98% (TN), 4,34% (1W) do 4,65% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • maj 2011: 5,0%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-05-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2841 | Liczba komentarzy: 0


2011-05-22: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2011/2012

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-09-08: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - nabór na rok szkolny 2011/2012

NKJO w Tychach ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012. Ostateczny termin składania dokumentów to 22 lipca 2011.

O przyjęcie do NKJO w Tychach mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym.
Przyjęcie do NKJO odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
Kandydat uzyskuje punkty rekrutacyjne po przeliczeniu ocen uzyskanych z egzaminów maturalnych lub uznawanych przez NKJO zewnętrznych egzaminów językowych.

Dalsze szczegóły na http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/index.php/rekrutacja

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach jest bezpłatną placówką oświatową, kształcącą przyszłych nauczycieli w systemie dziennym w dwóch specjalnościach: język angielski i język niemiecki oraz w systemie wieczorowym w specjalności język angielski.

Opiekę naukową nad kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1624 | Liczba komentarzy: 0
2011-05-04: Ślad GPS autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Świerklany

16 grudnia 2010 został otwarty nowy odcinek autostrady A1, od węzła Bełk do węzła Rowień w okolicy Żor. Tym razem się spóźniłem, nowy odcinek jest już na OpenStreetMap, ale mimo wszystko może komuś się przyda ślad GPS z mojego przejazdu od DK44 do węzła Rowień.

 

Aktualizacja 4.5.2011

21 kwietnia 2011 otwarto kolejny odcinek autostrady A1 do Świerklan. Tradycyjnie już wybrałem się na przejażdżkę z GPS-em :-)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-01-03: Ślad GPS autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Rowień

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3017 | Liczba komentarzy: 0


2011-05-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-06-25: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 2.05.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 5000 zł
mLokata PLUS 3,20-3,40%
3 m-ce-6 m-cy
kapitalizacja codzienna
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
Lokata Dzienny Zysk 3,50-3,70-3,80-4,00% - Multikonto Aquarius
3,00-3,20-3,30-3,50% - pozostałe
3-6-9-12 m-cy
 
Lokata jednodniowa

2,80%-3,30%
MultiMax-MulitMax Aquarius

 
ING OKO
3,00-3,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,00-3,25%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
e-Lokata 6-miesięczna 3,85% dzienna kapitalizacja
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Lokata Codziennie Zarabiająca 3,75%  
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,73%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-3,50-3,80-3,80-4,00-4,20-4,30-4,40% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł

5,00-5,50%
do 19999,99-od 20000zł (promocja do 19.06.2011 dla nowych środków)

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,05-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,25-4,50%
6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,00-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,30-4,50-4,60-4,75 (do 9999,99zł)
4,35-4,55-4,65-4,80 (pow. 10000zł)
9-12-18-24 m-ce


Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-4,00-3,70%
w pakiecie e-GETIN - dzienna kapitalizacja - oferta std.
 
Lokata Słoneczna

4,21-4,33-4,41-5,02% - w placówkach
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

4,21-4,33-4,41-5,02-5,67% - przez Internet 
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok - 2 lata

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,75-3,85-4,05-4,05-4,05-4,86%
2 m-ce- 3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok - 2 lata
dzienna kapitalizacja
Lokata maja

5,70%
2 m-ce

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
Lokata 10dniowa 3%  
Lokata 1M z codziennym naliczaniem odsetek 3,7%  
Lokata 6-miesięczna z codziennym naliczaniem odsetek 4,81%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 3,25%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,35-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 3,50%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.06.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,43-4,61-4,94-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
Lokata Majówka 4,63%
3 m-ce
oferta w dniach 1-3 maja 2011
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
3,00% (od 16.05.2011 1,00%)
od 10 000 zł
 
MeritumKonto Silnie zarabiajce 4,50% (od 16.05.2011 4,30%)
pow. 1000zł
codzienna kapitalizacja
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,47-4,53-4,70-4,94-5,11-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,51-4,61-4,77-5,02-5,18-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT do 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,10-4,30-4,30-5,00-5,10-5,70%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Konto Oszczędnościowe Skarbonka 4,00-4,50-5,00%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,20% do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

4,63-4,61-5,33-5,70-5,70%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

4,83-4,91-5,63-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata przedsiębiorcza

8,05%
1 m-c - 2 m-ce

dla nowych klientów
kapitalizacja codzienna
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

GetinOnline Konto oszczędnościowe
4%
Lokata na start
5,64%
2 m-ce
Lokata niezmienna
4,85% (6%)
12-24-36-60 m-cy
Lokata Majówka
4,63%
3 m-ce
Lokata Codzienna
4,43-4,61-4,94-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (02.04.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (26.04.2011) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w maju 2011:

 • DOS0513: 4,50%,
 • COI0515: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0521: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.04.01:
od 3,59% (ON), 3,63% (TN), 3,85% (1W) do 4,47% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • marzec 2011: 4,3%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-04-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2362 | Liczba komentarzy: 0


2011-04-10: Pakiety dodatkowej transmisji danych w usługach przedpłaconych (prepaid, "na kartę")

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-06-09: Pakiety dodatkowej transmisji danych w usługach przedpłaconych (prepaid, na kartę)

Od kilku lat w komórkach używam wyłącznie usług przedpłaconych (kiedyś Orange i TakTak, obecnie TakTak i mBank mobile). Usługi są uboższe w pakiety internetowe w porównaniu do abonamentów, ale do sporadycznego korzystania można coś znaleźć interesującego. Zrobiłem krótki przegląd ofert i oto jego wynik - na dzień 10.04.2011.

Plus (Simplus)

Pakiety internetowe

Rozmiar pakietu 25 100 250 500
Cena (zł) 5 10 20 35
Ważność 31 (odnawiany) 30

Pakiet Facebook

Czas (h) 744 168 24
Cena (zł) 5 3 1


Era (TakTak)

pakiet 5MB - 5zł - 30 dni

pakiet 100MB - 9,08 zł - 30 dni - po przekroczeniu limitu można korzystać dalej ze zmniejszoną prędkością


Orange (POP, Nowe Go, One)

były kiedyś pakiety, ale nie potrafię ich znaleźć na stronie


Play (Play Fresh)

po doładowaniu

Kwota doładowania (zł) 30-49 50 i więcej
Rozmiar pakietu (MB) 300 500
ważność (dni) 30 50

po przekroczeniu limitu można korzystać dalej ze zmniejszoną prędkością

Pakiety internetowe

Rozmiar 25MB 100MB 200MB 500MB 1GB
Cena (zł) 3 7 9 15 25

Internet do wyboru

Rozmiar 25MB 100MB 200MB 500MB
Cena (zł) 5 10 20 35

 


mBank Mobile

 

starter szeroki

20MB / za darmo / 1 na 30 dni
100MB / 5zł / 1 na 30 dni

starter płaski

50MB / za darmo / 1 na 30 dni

 


 

GaduAIR

po doładowaniu

Kwota doładowania (zł) 10 20 30 50 100

Rozmiar pakietu (MB)
przy doładowaniu przez stronę GGAir, konto GG lub komunikator

10 20 100 200 500
Rozmiar pakietu (MB) przy pozostałych doładowaniach 5 10 50 100 250

pakiety internetowe

Rozmiar pakietu (MB) 5 100 300 750
Cena pakietu (zł) 1 5 11 22

odbierasz-surfujesz

512KB za minutę rozmowy odebranej spoza sieci, max. 3MB dziennie, ważne do końca dnia

 


 

Freem

Darmowy dostęp do Facebook, Twitter, Wikipedia, Foursquare, EuroSport, FilmWeb, ebuddy, Nokaut.pl

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2341 | Liczba komentarzy: 0
2011-04-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-05-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 2.04.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 5000 zł
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,00-3,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,00-3,25%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,05%-4,25%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,53%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe

0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł

5,00-5,50%
do 19999,99-od 20000zł (promocja do 19.06.2011 dla nowych środków)

 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,30-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,25-4,50%
6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,00-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,30-4,50-4,60-4,75 (do 9999,99zł)
4,35-4,55-4,65-4,80 (pow. 10000zł)
9-12-18-24 m-ce


Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-4,00-3,70%
w pakiecie e-GETIN - dzienna kapitalizacja - oferta std.
 
Lokata Słoneczna

4,30-4,55-4,55-4,86% - w placówkach
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok

4,30-4,55-4,55-4,86-5,67% - przez Internet 
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok - 2 lata

dzienna kapitalizacja
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,85-4,05-4,05-4,05-4,86%
3 m-ce - 5 m-cy - 6 m-cy - rok - 2 lata
dzienna kapitalizacja
Lokata kwietnia

4,60%
5 m-cy

dzienna kapitalizacja
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 3,25%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,35-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 3,50%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,0%-2,0%
promocja do 14.06.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,43-4,61-4,94-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
3,00%
od 10 000 zł
 
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,31-4,53-4,70-4,94-5,11-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,39-4,61-4,77-5,02-5,18-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące
tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,10-4,30-4,30-5,00-5,10-5,70%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Lokata Śnieżyczka

4,66-5,10%
3-6 m-cy

kapitalizacja codzienna
Konto Oszczędnościowe Skarbonka 4,00-4,50-5,00%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,20% do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

4,43-4,61-5,33-5,70-5,70%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata Idealna dla właścicieli firm

4,73-4,91-5,63-6,00-6,00%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata przedsiębiorcza

8,05%
1 m-c - 2 m-ce

dla nowych klientów
kapitalizacja codzienna
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (01.03.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (29.03.2011) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w kwietniu 2011:

 • DOS0413: 4,50%,
 • COI0415: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0421: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.04.01:
od 3,53% (ON), 3,54% (TN), 3,64% (1W) do 4,37% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • luty 2011: 3,6%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-03-01: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2094 | Liczba komentarzy: 0


2011-03-20: Dzisiaj Purim! Trzeba pić! ;-)

Dziś przypada żydowskie święto Purim.

"Święto Purim ma charakter karnawałowy [...]"

"Obowiązkiem religijnym jest w ten dzień pić alkohol aż do momentu, w którym nie można będzie rozróżnić wznoszonych okrzyków: "Niech będzie błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty Haman""

Świętuję w duchu porozumienia między wielkimi religiami ;-)

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1467 | Liczba komentarzy: 0
2011-03-08: System Informacji Oświatowej (SIO) - marzec 2011

Na stronie Centrum Informatycznego Edukacji pojawiły się: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2011 r. (7.03.2011) oraz program w wersji 3.10.0. Nauczony doświadczeniem lat poprzednich poczekam na poprawki :) Proponuję śledzić stronę ze zmianami.

Termin przekazania baz oświatowych dla szkół upływa 5 kwietnia 2011 r.

17.03.2011

15 marca została wydana wersja 3.10.1. Ta aktualizacja "...dotyczy wyłącznie szkół zawodowych kształcących w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej".

19.03.2011

18 marca pojawiła się wersja 3.10.2.

25.03.2011

Dzisiaj pojawiła się wersja 3.10.3. "Aktualizacja [...] dotyczy szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach."

31.03.2011

Jest wersja 3.10.4 dla "szkół w których występuje nauczanie języków mniejszości narodowej".

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3031 | Liczba komentarzy: 0
2011-03-01: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-04-03: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 1.03.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 1000 zł
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,00-3,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,00-3,25%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,00%-4,50%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,53%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe 0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,30-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Lokata kapitalna

4,25-4,50%
6-12 miesięcy

oprocentowanie średnie na koniec okresu oszczędzania
Plan depozytowy +19 4,00-4,40-4,60%
1-2-3 dni
 
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,30-4,50-4,60-4,75 (do 9999,99zł)
4,35-4,55-4,65-4,80 (pow. 10000zł)
9-12-18-24 m-ce


Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-???%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-4,00-3,70%
w pakiecie e-GETIN - dzienna kapitalizacja - oferta std.
 
Lokata Słoneczna

4,30-4,50-4,86% - w placówkach
3 m-ce - 6 m-cy - rok

4,30-4,50-4,86-5,67% - przez Internet 
3 m-ce - 6 m-cy - rok - 2 lata

 
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,85-4,05-4,05-4,86%
3 m-ce - 6 m-cy - rok - 2 lata
 
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

4,35-4,50-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
Lokata 3M z codziennym naliczaniem odsetek 3,80%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 3,25%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,0-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,00%
Rachunek Super Saver 4,20%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,5%-2,0%
promocja do 14.03.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,43-4,61-4,94-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
3,00%
od 10 000 zł
 
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,75-4,70-4,90-5,20-5,30-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,83-4,80-5,00-5,30-5,40-5,50%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata Codzienny ROK 5,10%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienny ROK 5,20%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata WIKTORIA 5,10%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące

tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,50-4,50-4,50-5,45-5,45-5,60%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Lokata Śnieżyczka

4,66-5,10
3-6 m-cy

kapitalizacja codzienna
Konto Oszczędnościowe Skarbonka 4,00-4,50-5,00%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,20 do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

4,43-4,61-5,33-5,70-5,70%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata PODWÓJNA

4,43/5,33%

lokata 2 m-ce+lokata 12 m-cy
Konto oszczędnościowe

4,00%

 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (01.02.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (22.02.2011) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w marcu 2011:

 • DOS0313: 4,50%,
 • COI0315: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0321: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.02.28:
od 3,17% (ON), 3,21% (TN), 3,60% (1W) do 4,34% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • styczeń 2011 (r/r): 3,8%
 • grudzień 2010 (r/r): 3,1%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-02-02: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2360 | Liczba komentarzy: 0


2011-02-06: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2010

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-01-01: Polecam program do rozliczania podatku PIT za rok 2011

Jak co roku, nadejszła ta wielkopomna chwiła, kiedy to trzeba przypomnieć sobie, ile się w zeszłym roku zarobiło i złożyć się na utrzymanie państwa, czyli po prostu złożyć zeznanie podatkowe. Istnieje na rynku wiele programów, ale ja od lat pozostaję wierny programowi PITY Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, wypełniając zeznania zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Program umożliwia wypełnienie formularzy zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, także NIP-1, NIP-3, NIP-B, NIP-C, oczywiście sam dokonuje niezbędnych obliczeń i umożliwia wysłanie zeznań przez internet, z czego sam w ubiegłym roku skorzystałem (należy tylko mieć dostęp do zeznania za rok 2009 - weryfikacja odbywa się na podstawie kwoty tam wpisanej). Polecam strony internetowe http://pit.dobry.pl/ oraz http://www.pity.pl/

Jak każdy program, także i ten wciąż ewoluuje, dlatego też - niczego mu nie ujmując, lecz będąc nauczony doświadczeniem poprzednich lat - proponuję poczekać jeszcze chwilę, aż zostanie wydanych kilka poprawionych wersji. Miłego PITolenia!

Przypominam, że do końca lutego powinniśmy otrzymać formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A i PIT-8C od płatników. Termin złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (lub przez internet) to ustawowo 30 kwietnia, lecz - ponieważ w tym roku jest to sobota, a 1 maja to święto - "jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy" - zeznania należy składać do 2 maja 2011. Zobacz kalendarz podatnika  oraz broszury informacyjne na stronie Ministerstwa Finansów.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2102 | Liczba komentarzy: 0
2011-02-02: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-03-01: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 1.02.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 1000 zł
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,00-3,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,00-3,25%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,00%-4,50%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,53%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe 0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,30-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
lokata z kapitalizacją dzienną

4,30-4,50-4,60-4,75 (do 9999,99zł)
4,35-4,55-4,65-4,80 (pow. 10000zł)
9-12-18-24 m-ce


Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-4,00%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-4,00-3,70%
w pakiecie e-GETIN - dzienna kapitalizacja - oferta std.
 
Lokata Słoneczna

4,30-4,50-4,86% - w placówkach
3 m-ce - 6 m-cy - rok

4,30-4,50-4,86-5,67% - przez Internet 
3 m-ce - 6 m-cy - rok - 2 lata

 
Standardowe lokaty z codziennymi odsetkami 3,85-4,05-4,05-4,86%
3 m-ce - 6 m-cy - rok - 2 lata
 
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna

?-?-4,60%
4-8-12 m-cy

5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 2,75%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,0-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,35%
Rachunek Super Saver 4,20%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,5%-2,0%
promocja do 14.03.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,85-5,00-5,25-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
3,00%
od 10 000 zł
 
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,40-4,70-4,90-5,20-5,30-5,40%
3-6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,80-5,00-5,30-5,40-5,50%
6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata Codzienny ROK 5,10%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienny ROK 5,20%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata WIKTORIA 5,10%
1000-10000zł 
12 miesięcy
Lokata OVERNIGHT 0,80 WIBID 1M

Lokata STARTER 4,90%
1000-10000zł 

3 miesiące

tylko dla nowych klientów

neoKONTO PROFIT 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,50-4,50-4,50-5,45-5,45-5,60%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 
Bank Spółdzielczy w Tychach Lokata Śnieżyczka

4,66-5,10
3-6 m-cy

kapitalizacja codzienna
Konto Oszczędnościowe Skarbonka 4,00-4,50-5,00%
do 50000-do 10000-pow. 10000
Lokata Dzienna 4,20 do 20000
Idea Bank Lokata Idealna

5,05-5,20-5,45-5,58-5,24%
3-6-12-24-36 m-cy

 
Lokata PODWÓJNA

7%

lokata 2 m-ce+lokata 12 m-cy
Lokata Przedsiębiorcza na start

8,05%

2 m-ce
dla przedsiębiorców

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (09.01.2011); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (25.01.2011) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w lutym 2011:

 • DOS0213: 4,50%,
 • COI0215: 5,00% w pierwszym roku,
 • EDO0221: 5,75% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.02.01:
od 3,26% (ON), 3,30% (TN), 3,56% (1W) do 4,30% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • grudzień 2010 (r/r): 3,1%
 • inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-01-09: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1996 | Liczba komentarzy: 0


2011-01-24: Pocztę Polską należy zaorać i obsiać szczypiorkiem

W sumie po co to pisać? Wszyscy i tak to wiedzą. Ale co mi tam, ulży mi trochę. W czwartek 20 stycznia późnym popołudniem po powrocie z pracy i po zrobieniu zakupów znalazłem w skrzynce awizo.

Awizo

Wydawać by się mogło, że przekaz tekstowy jest prosty i zrozumiały. "Przesyłkę można odebrać [...] 21 stycznia 2011". Pieczątka agencji pocztowej, godziny pracy 8:00-16:00. I czego się można dowiedzieć w agencji pocztowej w piątek 21 stycznia o godzinie 8:05? Że przesyłka została zwrócona do urzędu macierzystego Agencji, a stamtąd przyjedzie dopiero o 12, a najlepiej przyjść przed 14. Chyba jestem wtórnym analfabetą, że tego nie doczytałem. W soboty nieczynne, a jakże, więc w efekcie przesyłkę będę w stanie odebrać dopiero jutro.

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5899 | Liczba komentarzy: 0
2011-01-09: Internet komórkowy w ofertach przedpłaconych (prepaid, na kartę) - koszty transmisji

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-06-09: Internet komórkowy w ofertach przedpłaconych (prepaid, na kartę) - koszty transmisji

Było mi potrzebne takie porównanie, więc je przy okazji upubliczniam. Na razie tylko Wielka 4, bo wirtualni nie dają takich wielkich bonusów.

Stan na 9.1.2011

iPlus na kartę

Podstawowa stawka za transfer danych: 30 gr / 1 MB

Kwota zasilenia Bonus Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5-9 zł 151,2 MB 48 godzin 2 dni
10-19 zł 152,3 MB 168 godzin 7 dni
20-29 zł 504,7 MB 168 godziny 7 dni
30-49 zł 1038 MB 720 godzin 30 dni
50-74 zł 2071,7 MB 1440 godzin 90 dni
75-99 zł 4096 MB 2160 godzin 180 dni
100-149 zł 6045 MB 4320 godzin 180 dni
150 zł 9506,2 MB 4320 godzin 180 dni

 

blueconnect starter (Era)

Podstawowa stawka za transfer danych: 3 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5-9 zł - -
-
10-24 zł - -
7 dni
25-49 zł 500 MB
30 dni 1 miesiąc
50-99 zł 2 GB + 1 MB za każde 1zł ponad 50 zł
30 dni 3 miesiące
100-149 zł 2 GB + 1 MB za każde 1zł ponad 50 zł 30 dni 4 miesiące
150-500 zł 2 GB + 1 MB za każde 1zł ponad 50 zł 30 dni 6 miesięcy

 

Orange Free na kartę

Podstawowa stawka za transfer danych: 1 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus (w nawiasie suma bonus + limit wynikający z doładowania)
Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5 zł 152 MB (200 MB)
2 dni
2 dni
10 zł 152 MB (248 MB)
5 dni
5 dni
25 zł 1,01 GB (1,25 GB)
30 dni
30 dni
50 zł 2,27 GB (2,75 GB)
90 dni 90 dni
100 zł 6 GB (7GB)
150 dni 150 dni

 

Play Online na kartę

Podstawowa stawka za transfer danych: 3 gr / 100 KB

Kwota zasilenia Bonus (w nawiasie suma bonus + limit wynikający z doładowania) Okres
ważności bonusu
Okres ważności
połączeń internetowych
5-9 zł -
-
0 dni
10-29 zł - - 3 dni
30-49 zł 1,91 GB (2 GB) 28 dni
28 dni
50-300 zł 3,84 GB (4 GB)
56 dni 56 dni

Uwaga: sprawdź zasięg Play Online!

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2141 | Liczba komentarzy: 0
2011-01-09: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-02-02: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 9.01.2011), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 1000 zł
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,00-3,25%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,00-3,25%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,50%-4,00%-4,50%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,53%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe 0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,30-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
kapitalizacja dzienna
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-4,00%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 6,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-4,00-3,70%
w pakiecie e-GETIN - dzienna kapitalizacja - oferta std.
 
Lokaty z codziennymi odsetkami 4,26-4,62-4,78-5,27% - w placówkach 4,46-4,86-5,02-5,27% - przez Internet 
3 m-ce - 6 m-cy - rok-2 lata
 
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%

dzienna kapitalizacja
można otworzyć 3 konta

InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Lokata (Nie)Codzienna 4,35%

4 miesiące
5000-16000zł
do 10 lokat

Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 2,75%  
konto z lokatą nocną
4,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,0-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,35%
Rachunek Super Saver 4,20%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,5%-2,0%
promocja do 14.03.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,85-5,00-5,25-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
4,00%
od 10 000 zł
 
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,50-4,75-5,00-5,25-5,40%
6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,60-4,85-5,10-5,35-5,50%
6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
neoKONTO PROFIT 4,2%  
FM Bank ROR 2,00%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,20-4,30-4,50-5,00-5,10-5,40%
3-6-9-12-18-24 m-cy
 

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (27.12.2010); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (3.01.2011) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w styczniu 2011:

 • DOS0113: 4,00%,
 • COI0115: 4,50% w pierwszym roku,
 • EDO0121: 5,25% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2011.01.07:
od 3,01% (ON), 3,03% (TN), 3,26% (1W) do 4,19% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • listopad 2010 (r/r): 2,7%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2010-12-28: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2419 | Liczba komentarzy: 0


2011-01-03: Ślad GPS autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Rowień

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-05-04: Ślad GPS autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Świerklany

16 grudnia 2010 został otwarty nowy odcinek autostrady A1, od węzła Bełk do węzła Rowień w okolicy Żor. Tym razem się spóźniłem, nowy odcinek jest już na OpenStreetMap, ale mimo wszystko może komuś się przyda ślad GPS z mojego przejazdu od DK44 do węzła Rowień.

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2310 | Liczba komentarzy: 0
2010-12-28: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-01-09: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:

 • oprocentowaniem zbliżonym do lokat
 • możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
 • czasem minimalną kwotą, od jakiej rozpoczyna się oprocentowanie

I wykaz (dane aktualne na dzień 27.12.2010), podane zakresy oprocentowania:

   
mBank: eMax plus
3,00-3,20-3,85%
do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł
można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna
mLokata jednodniowa 3,00% min. kwota 1000 zł
Multibank: MultiMax
3,00-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
MultiMax Aquarius
3,20-3,50-3,80%
do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł
 
ING OKO
3,25-3,50%
do 100 000-pow. 100 000 zł
 
OKO Direct
3,25-3,50%-(+0,5%)
do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania
 
OKO Premium
2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05%
do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł
 
LUKAS BANK Rachunek Oszczędzam

3,5%-4%-4,50%
oferta std.-"Codzienne zyski"-"oferta specjalna"

 
BZWBK konto oszczędnościowe 3,25-3,50-3,75%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
można założyć dowolną liczbę kont (?)
konto oszczędnościowe a la lokata 3,25-3,50-4,00%
do 50000-do 100000-pow.100000 zł
 
Citi Handlowy konto oszczędnościowe

3,03-3,53%
oferta std.-dla płacących kartą

 
konto Superoszczędnościowe 4,04-3,20%
do 50 000-pow. 50 000zł
 
Polbank EFG konto Samooszczędzające 4,00%  
konto mocno oszczędzające 4,75% dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł
Kredyt Bank konto oszczędnościowe 0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł
 
konto oszczędnościowe - lokata swobodna
0,00-4,30-3,00-2,00%
do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł
 
konto oszczędnościowe Maximus
0,00-4,60%
do 99999,99-od 100000zł
 
Toyota Bank konto oszczędnościowe 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90%
do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł
 
konto Hybrydowe 5,00%  
Eurobank konto online 3,50 %  
rachunek oszczędnościowy 4,05% dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont
Volkswagen Bank direct Konto Oszczędnościowe Plus Konto 3,50-3,60-3,70-4,50%
do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł
 
Raiffeisen Bank Konto lokacyjne PLUS 4,00%  
BNP Paribas Fortis Konto WIĘCEJ oszczędnościowe

5,8%-4,00%
do 15000-pow. 15000zł

kapitalizacja dzienna
BOŚ Bank EKOPROFIT 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40%
do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000
Konto wyjątkowe/START 7,00-4,00-2,00%
do 3000-do 5 000-pow. 5 000
Nordea Konto Nordea Progres 2,00-2,40-3,00%
2,20-2,60-3,20%
2,40-2,80-3,50%
do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym
BGŻ Eskalacja
0-3,55-3,80-4,10%
do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000
 
Inteligo Konto oszczędnościowe
3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Millennium konto oszczędnościowe
4,00%
 
GETIN bank Rachunek TOP
4,45-3,70%
w pakiecie e-GETIN - oferta std.
 
Lokaty z codziennymi odsetkami 4,26-4,62-4,78-5,27% - w placówkach 4,46-4,86-5,02-5,27% - przez Internet 
3 m-ce - 6 m-cy - rok-2 lata
 
Deutsche Bank PBC S.A. db Konto Oszczędnościowe
4,05-3,85%
 dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych
 
db Konto Oszczędnościowe 24h
4,09%
dzienna kapitalizacja
InvestBank Konto Oszczędnościowe "GROSIK"
2,00-3,20-3,60-3,90-4,10%
do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000
 
Bank Pocztowy Nowe Konto Oszczędnościowe 4,00%  
PKO BP SA Konto oszczędnościowe
3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20%
do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000
 
Alior Bank konto oszczędnościowe 2,75%  
konto z lokatą nocną
5,0%
od połowy środków
dzienna kapitalizacja
Lokata z kapitalizacją dzienną
4,0-4,9%
180 dni-2 lata
dzienna kapitalizacja
Pekao SA rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk"
2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75%
do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł
 
Allianz Bank konto oszczędnościowe 3,85%  
konto oszczędnościowe Plus
4,45%
od 10 000 zł
 
HSBC Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier 2,35%
Rachunek Super Saver 4,20%
Open Finance Konto oszczędnościowe 4,5%-2,0%
promocja do 14.03.2011-oferta std.
dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta
Lokata optymalna
4,85-5,00-5,25-5,38%
3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy-24 m-ce
dzienna kapitalizacja
MeritumBank MeritumKonto Zarabiające
4,00%
od 10 000 zł
 
Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną
4,50-4,75-5,00-5,25-5,40%
6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
4,60-4,85-5,10-5,35-5,50%
6-9-12-18-24 miesiące
od 3000 do 10000 zł
NeoBank Lokata Codzienna 4,40%
1000-10000zł
3 miesiące
Lokata Codzienna BIS 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata e-Codzienna 4,50%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata e-Codzienna BIS 4,90%
1000-10000zł 
6 miesięcy
Lokata KAMILA 4,40%
1000-10000zł 
3 miesiące
Lokata MAJA 4,80%
1000-10000zł 
6 miesięcy
neoKONTO PROFIT 4,2%  
FM Bank ROR 3,5%
FM Lokata z kapitalizacją codzienną 4,20-4,30-4,50-5,00-5,10-5,40% 3-6-9-12-18-24 m-cy  

Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (1.11.2010); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje

Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (21.12.2010) w dziale "Pieniądze".

Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w grudniu 2010:

 • DOS1212: 4,00%,
 • COI1214: 4,50% w pierwszym roku,
 • EDO1220: 5,25% w pierwszym roku.

Dla porównania - WIBID z dnia 2010.12.27:
od 2,01% (ON), 2,04% (TN), 3,20% (1W) do 4,15% (1Y)

Dla porównania wskaźniki inflacji:

 • listopad 2010 (r/r): 2,7%
 • inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
 • inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
 • inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2011-11-28: Oprocentowanie wybranych kont oszczędnościowych oraz lokat jednodniowych w bankach w Polsce

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4059 | Liczba komentarzy: 0


2010-12-27: Nie będzie sekundy przestępnej w grudniu 2010

Zgodnie z ogłoszonym 14 lipca 2010 biuletynem C 40 IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service, Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia, www.iers.org) na koniec grudnia 2010 nie zostanie dodana sekunda przestępna. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1626 | Liczba komentarzy: 0
2010-12-25: GUS: "Ochrona środowiska 2010"

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-12-30: GUS: Ochrona środowiska 2011 (

Kto potrzebuje, pewnie już wie, a kto nie wie, a może potrzebować, to się właśnie dowiaduje :-)

13 grudnia 2010 na stronie GUS zostało opublikowane opracowanie "Ochrona środowiska 2010"

Uwaga: zawartość plików PDF i ZIP jest identyczna, wystarczy pobrać tylko jeden z nich.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3266 | Liczba komentarzy: 0


2010-12-06: 8.12.2010 - Moneta okolicznościowa 2zł - Katowice (Nikiszowiec)

Rewers: U dołu oraz z lewej strony wizerunek fragmentu zabytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec w Katowicach. W jego tle wizerunek szybu górniczego.
Z prawej strony wizerunek Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. U góry półkolem napis: KATOWICE.

Strona NBP

Ogłoszenie w Monitorze Polskim

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3101 | Liczba komentarzy: 0
2010-11-23: Black Friday/Czarny Piątek (26.11.2010) w USA - okazje w sklepach

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-10-07: Black Friday/Czarny Piątek (25.11.2011) w USA - okazje w sklepach

Uwaga dla robiących zakupy w amerykańskich sklepach internetowych (i pewnie nie tylko). Jeżeli macie coś do kupienia, sprawdźcie ceny w najbliższy weekend - od piątku 26.11 do niedzieli 28.11.2010, a w niektórych przypadkach nawet do poniedziałku lub do końca listopada. To "Black Friday" - Czarny Piątek - okres wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający czas zakupów bożonarodzeniowych.
Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym (czwarty czwartek listopada), tym samym i data Czarnego Piątku się zmienia. W przyszłym roku (2011) będzie przypadał on 25.11. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1825 | Liczba komentarzy: 0


2010-11-18: Wysokość wpłat na IKE w 2011 r.

Została ogłoszona wysokość kwoty wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne w roku 2011. Jest ona ustalona na 10077 zł. do góry | na koniec | wyświetlenia: 3702 | Liczba komentarzy: 0
2007-10-28: Zmiana w funkcjonowaniu tej strony

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2011-01-09: Kolejna zmiana w funkcjonowaniu tej strony

Od pewnego czasu przestałem aktualizować tę stronę, co nie znaczy, że całkowicie zaprzestałem dzielić się ze światem swoimi odkryciami :) Po prostu przerzuciłem się na bloggera i tam założyłem swojego bloga, ponieważ spodobały mi się pewne rozwiązania. Nie wykluczam, że to się kiedyś nie zmieni.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1700 | Liczba komentarzy: 0
2007-07-04: Windows XP: muzyka i filmy odtwarzają się z przerwami, komputer działa wolniej

... a w menadżerze sprzętu na kanale IDE mamy tryb PIO, którego nie można przestawić w tryb DMA. WTF? Ano kolejne dobrodziejstwo Microsoftu, który uszczęśliwił nas ukrytym, automatycznym i nieodwracalnym zmniejszaniem prędkości dysku twardego w przypadku wystąpienia błędów w dostępie do dysku. Efekt: filmy i utwory muzycznie odtwarzają się z przerwami, dźwięk jest charczący bądź pojawia się echo. Rada miłościwie nam panującego Microsoftu? Usunąć sterownik do kanału IDE. Na wystąpienie tego problemu szczególnie wrażliwe są notebooki, które często wyłączają dyski w celu oszczędzania energii. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1457 | Liczba komentarzy: 0
2007-07-01: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzi nabór na rok szkolny 2007/2008

Rekrutacja do NKJO w Tychach na rok szkolny 2007/2008 odbędzie się w dniach 6-9 sierpnia. Ostateczny termin składania dokumentów: 2 sierpnia 2007.
W roku szkolnym 2007/2008 nauka odbywać się będzie:
* dla specjalności język angielski: w dwu grupach dziennych i jednej wieczorowej
* dla specjalności język niemiecki: w dwu grupach dziennych

Nauka w kolegium trwa 3 lata i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci kolegium mogą zdawać egzamin na stopień licencjata. Opiekę naukową nad kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1542 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-30: Yahoo! Photos kończy działalność 20 września 2007

Serwis Yahoo! umożliwiający tworzenie własnych galerii zdjęć zostanie zamknięty 20.09.2007. Firma zamierza skupić się na serwisie Flickr. Użytkownicy chcący zachować swoje zdjęcia proszeni są o ich przeniesienie do innych serwisów (m.in. Flickr) lub zgranie na lokalne dyski. Po 20 września zdjęcia zostaną skasowane. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1519 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-24: Nowe, interesujące fundusze w SFI mBanku

Pojawiły się cichaczem, bez zapowiedzi... dziwne.

* WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund
* WIOF CEE Opportunities Portfolio
* WIOF Global Strategy III Portfolio
* WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund
* WIOF Russian Opportunities Fund

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1493 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-16: BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej

Do dnia 28 maja 2007 r. Fundusz działał pod nazwą BPH FIO Europejskich Obligacji. Zmiana polityki inwestycyjnej właściwej dla BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej nastąpi z dniem 28 sierpnia 2007 r. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1575 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-12: Ja już mam nowy dowód osobisty. A wy?

Czas jest do końca roku. Urzędy idą mieszkańcom na rękę - np. UM w Tychach od kwietnia umożliwia składanie wniosków w soboty. Skorzystajcie, póki są luzy, bo pod koniec roku będzie jak z prawami jazdy w 2006. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1494 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-08: Podrasuj mój komputer ;-)

Ruszyła 2 edycja konkursu "Podrasuj swój komputer". Do 17 czerwca można zgłaszać swoje maszyny, a od 18 czerwca do 1 lipca będzie się odbywało głosowanie. Gdyby ktoś miał wolny głos, to polecam mój sprzęt :) (link poniżej). do góry | na koniec | wyświetlenia: 1596 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-03: Bikersplacetoo pod nowym adresem!

Po niespodziewanym i niezrozumiałym usunięciu grupy przez Yahoo! Biker założył jej kontynuację na Google Groups. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1624 | Liczba komentarzy: 0
2007-04-15: Modem USB Option GlobeSurfer ICON, Linux i Orange

Linux kernel 2.6.20.4 - załadowane moduły option i usbserial

skrypt do połączenia:

pppd /dev/tts/USB0 921600 lock crtscts modem noauth defaultroute user internet password internet connect "chat -v ABORT ERROR '' at\\&f OK AT+CPIN=1234 OK; chat -v '' AT_OPSYS=5 OK ATD*99# CONNECT"

- zamiast 1234 wstaw PIN do swojej karty
- zamiast /dev/tts/USB0 może być /dev/ttyUSB0

Najbardziej pomocna była strona Unofficial Option Fusion Linux HOWTO (Autor: Paul Hardwick)

Zobacz też strony OPTION i Orange

Zakresy adresów IP przypisane do usługi: 87.96.0.0/17 i 91.94.0.0/16 do góry | na koniec | wyświetlenia: 2327 | Liczba komentarzy: 0
2007-03-05: Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Mon. Pol. z 2006 r. nr 90 poz. 946) został opublikowany na stronie Ministerstwa Środowiska do góry | na koniec | wyświetlenia: 1533 | Liczba komentarzy: 0
2007-02-11: Palm TX i Nokia 6810 przez Bluetooth - Era Tak Tak

Może komuś się przyda kolejny opis... ta konfiguracja u mnie działa

Connection:
Name: 6810PC
Connect to: PC
Via: Bluetooth
Device: Nokia 6810

Details
Speed: 57600
Flow Ctl: Automatic

Network
Service: era gprs tt
Username: erainternet
Password: erainternet
Connection: 6810PC

Details:
Connection type: PPP
Idle timeout: Never
Query DNS: v
IP Address: v Automatic

Script:
Send: at+cgdcont=1,"ip","erainternettt"
Send CR
Send ATD*99#
Send CR
Wait For: CONNECT
End

Uwaga na wpisywanie skryptu: po wpisaniu parametru dla Send lub Wait for należy zatwierdzić wpis poprzez wyjście z pola edycyjnego i kliknięcie gdziekolwiek indziej.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1596 | Liczba komentarzy: 0
2007-02-01: Bonus w Tak-Taku przedłużony do 31.07.2007

Cytat: "Aktywując usługę Bonus, za 2 minuty ze wszystkich odebranych połączeń spoza sieci należących do PTC Sp. z o.o. (do PTC Sp. z o.o. należą sieci: Era, Tak Tak, Heyah) oraz z telefonów stacjonarnych otrzymujesz minutę na swoje połączenia w sieci Era, Tak Tak lub z numerami stacjonarnymi." do góry | na koniec | wyświetlenia: 1489 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-23: Nadchodzą: mWIG40, sWIG80

"16 stycznia Giełda przyjęła nowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych. [...] Nowe regulacje indeksowe wejdą w życie w efekcie najbliższych zmian okresowych indeksów, czyli po trzecim piątku marca br. [...] Indeksem największych spółek nadal pozostanie WIG20. Indeks średnich spółek MIDWIG zmieni nazwę na mWIG40 i będzie on obejmował stałą liczbę 40 spółek, plasujących się pod względem kapitalizacji i obrotów po spółkach głównego indeksu. Indeks najmniejszych spółek WIRR zostanie zastąpiony indeksem sWIG80, w którego skład wejdzie kolejnych 80 spółek, mniejszych w stosunku do spółek objętych indeksami WIG20 i mWIG40.[...]" do góry | na koniec | wyświetlenia: 1480 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-15: Nowe obowiązki informacyjne dla spółek

Cytat z ustawy (na stronie VaGli):

Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę [...] w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) wysokość kapitału zakładowego [...].

i dalej:

Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach – podlega grzywnie do 10 000 złotych.

Polecam cały tekst. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1432 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-11: Nowy fundusz inwestycyjny: DWS TOP50 Małych i Średnich Spółek Plus

"[...] 29 grudnia 2006 roku DWS Polska TFI S.A. rozpoczęło sprzedaż jednostek uczestnictwa DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus [...] będzie inwestował w Polsce, Rosji, Turcji oraz w Rumunii, Bułgarii i w krajach nadbałtyckich."

Fundusz jest już dostępny w mBanku oraz Multibanku do góry | na koniec | wyświetlenia: 1555 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-11: Format WMZ

Przy zapisie dokumentu w formacie HTML z Microsoft Word 2003 na dysku pojawia się plik imageXXX.wmz. Jest to, jak wykazało śledztwo :) skompresowany algorytem GZIP plik WMF. Po dekompresji (WinRAR sobie poradzi) i ew. zmianie rozszerzenia otrzymujemy w pełni funkcjonalny plik Windows Metafile. Analogiczna zależność podobno istnieje dla plików EMZ i EMF. do góry | na koniec | wyświetlenia: 3118 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-10: Lexmark 1020 pod XP

Zaszła potrzeba podłączenia drukarki Lexmark Color Jetprinter 1020 do komputera z XP. No i problem - drukarka wysuwała papier o kilka centymetrów i zatrzymywała się, mrugając na przemian lampkami. Szukając rozwiązań w Internecie, znalazłem wreszcie to zacytowane w linku: przełączyć we właściwościach drukowania tryb z kolorowego na czarno-biały. Kocham to ... :-/ do góry | na koniec | wyświetlenia: 1574 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-07: Bonus w Tak-Taku przedłużony do 31.01.2007

Cytat: "Aktywując usługę Bonus, za 2 minuty ze wszystkich odebranych połączeń spoza sieci należących do PTC Sp. z o.o. (do PTC Sp. z o.o. należą sieci: Era, Tak Tak, Heyah) oraz z telefonów stacjonarnych otrzymujesz minutę na swoje połączenia w sieci Era, Tak Tak lub z numerami stacjonarnymi." do góry | na koniec | wyświetlenia: 1528 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-06: gazeta.pl w wersji mobile

Od 1 stycznia 2007 gazeta.pl uruchomiła odciążony serwis w wersji dla urządzeń PDA. Należy się cieszyć z zauważania tego segmentu rynku przez dostawców "contentu". Już wcześniej wersję portalu dla "palmowców" udostępnił Onet (onet lajt), a także Joe Monster czy Telepolis do góry | na koniec | wyświetlenia: 1544 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-02: Nowa wersja programu do wysyłania SMS-ów

Wyciąg z README

SMS jest programem pozwalającym na wysyłanie wiadomości na telefony komórkowe operatorów polskich sieci komórkowych (Era, Plus, Orange, Heyah). Powinna działać także obsługa bramki angielskiego operatora O2.

Autor: Mikołaj Rydzewski
Wersja: 2.1.0
Bramki: era, eranet, plus, plusmail, miastoplusa, orangembox, o2uk
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1629 | Liczba komentarzy: 0
2007-01-01: Zmiany w Unii Europejskiej

Dla porządku: Bułgaria i Rumunia są od północy nowymi członkami Unii Europejskiej. Unia liczy już 27 państw członkowskich.

Słowenia weszła do strefy euro. Tym samym euro jest już walutą w 13 państwach Unii (oraz w 6 państwach nie należących do Unii).
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1543 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-30: Wygaszacz ekranu defragmentujący dysk!

Tak, właśnie się dowiedziałem o takim wynalazku. Bardzo mi się spodobała ta idea i już go wykorzystuję :) A informację wygrzebałem na pl.comp.nowe-programy do góry | na koniec | wyświetlenia: 1695 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-30: Miranda 0.6

Cytat: "The Miranda IM 0.6 release introduces UPnP support to improve file transfer and direct connect reliability through routers. Other changes include improved support for UTF-8 strings, improved tabbed options support, and numerous bug fixes. If you are using Miranda IM 0.5.1 or earlier, this is a highly recommended upgrade."
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1497 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-30: Antywirus Avast! za darmo również dla Linuksa

Podobnie jak w wersji dla Windows, w celu otrzymania klucza na 14 miesięcy należy się zarejestrować.

Źródło informacji: Dziennik Internautów

Wykaz darmowych antywirusów do góry | na koniec | wyświetlenia: 1537 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-27: DZIENNIK.PL uważam za denny

Szumne zapowiedzi o nowej jakości na polskim rynku prasowym, towarzyszące wejściu nań "Dziennika" wydawnictwa Axel Springer, uważam za mocno przesadzone. Ta "nowa jakość" to potocznie mówiąc "dno i 5 metrów mułu". Pozostaję przy "Wyborczej", "Rzepie" i "Naszym Dzienniku". Te dzienniki też nie są idealne (łagodnie mówiąc), ale już przyzwyczaiłem się do nich. A "Dziennik" będę odwiedzał wtedy, gdy zapragnę się dowiedzieć, z kim nie spała P.H. lub czy B.S. założyła już majtki. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1524 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-26: Interesujące wykazy na stronie Ministerstwa Środowiska

* Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych - stan na dzień 31 października 2006 r.

* Wykaz podmiotów prowadzących badania właściwości odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

* Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

* Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska

* Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad

* Obszary chronione w Polsce

* Wykaz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

* Wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

* Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1536 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-17: Noż w d*pach się użyszkodnikom poprzewracało!

"Związek zawodowy jednej z polskich firm oskarżył administratorów sieci o mobbing [...] ponieważ ci zmuszają pracowników do zapamiętywania trudnych do zgadnięcia haseł."
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1475 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-13: ŁUKOIL zamierza odkupić sieć stacji paliw JET

Rosyjski Łukoil kupuje od ConocoPhillips sieć stacji paliw Jet w Europie. Europejska sieć Jet liczy 376 stacji, w tym 83 w Polsce [...]

Wot siurpryza. Pożywiom, uwidim... do góry | na koniec | wyświetlenia: 1498 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-09: Ochrona środowiska 2006 - publikacja GUS

Kilka dni temu zauważyłem, że GUS opublikował na swojej stronie kolejną edycję publikacji "Ochrona środowiska 2006". Publikacja obejmuje lata: dla danych podstawowych 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005, dla danych szczegółowych - rok 2005. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1825 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-09: Sąd uznał, że protokół komunikacyjny wykorzystywany w programie komputerowym “Płatnik – przekaz elektroniczny” jest informacją publiczną.

8 grudnia 2006 Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko ZUS o udostępnienie specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL. Sąd przyznał rację Sergiuszowi Pawłowiczowi.

Patrz również: Janosik - alternatywa dla "Płatnika" dla różnych systemów operacyjnych, nie tylko Windows
Artykuł w Rzeczpospolitej: ZUS ma umożliwić działanie Janosikowi
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1487 | Liczba komentarzy: 0
2006-12-03: bogofilter 1.1.2

Niewielkie zmiany... do góry | na koniec | wyświetlenia: 1535 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-30: Od dzisiaj konta walutowe w mBanku!

Od 30.11.2006 mBank udostępnił klientom rachunki walutowe, prowadzone w 4 walutach: USD, EUR, CHF i GBP. Prowadzenie kont za darmo, automatyczne przewalutowanie przelewów przychodzących w PLN. Bye bye Multibank? do góry | na koniec | wyświetlenia: 1433 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-19: IrfanView 3.99

Nowa wersja popularnej darmowej przeglądarki plików graficznych. Dużo zmian. Ptaszki ćwierkają, że podobno wersja jest mniej stabilna niż 3.98 - sprawdzę. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1390 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-19: ClamAV 0.88.6

Nowa wersja darmowego antywirusa Clam dla systemów Unixowych ukazała się 5.11.2006. Wersja dla Windows nie jest uaktualniona - wprowadzone poprawki jej nie dotyczą. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1479 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-12: USBDLM 3.1.0

6.11.2006 pojawiło się kolejne wcielenie menadżera literek dysków USB dla Windows XP. W tej wersji została dodana obsługa stacji dyskietek USB. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1602 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-12: Wraca podwójne doładowanie w Tak-Taku

Efektywnie minuta za ~30gr do obcych, ~10 gr do Ery, heyah i stacjonarnych - kto ma lepiej? do góry | na koniec | wyświetlenia: 1626 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-08: ThunderBird 1.5.0.8

Właśnie mi się automatycznie zaktualizował... Wg Release Notes wnosi tylko kilka zmian dla poprawienia stabilności i bezpieczeństwa. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1537 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-08: Synchronizacja Google Calendar z palmtopami i komórkami

Pojawił się serwis umożliwiający bezprzewodową synchronizację PDA i smartfonów z Kalendarzem Google. Jeszcze nie sprawdzałem, na razie korzystam z IntelliSync for Yahoo i jestem zadowolony. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1588 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-08: OpenSSH 4.5p1

Nowa wersja, wnosząca kilka poprawek i łatek od wersji 4.4 do góry | na koniec | wyświetlenia: 1522 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-08: PalmPDF 1.5

Nowa wersja przeglądarki PDF dla palmtopów z PalmOS. O Acrobat Reader dla PalmOS można zapomnieć. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1472 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-08: AbiWord 2.4.6

Nowa wersja małego edytora tekstów dla Windows, Linuksa i Max OS X, obsługującego formaty OpenOffice.org, Microsoft Word, WordPerfect, Rich Text Format. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1557 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-05: Samba 3.0.23c i dostęp do serwera via WWW

Przegapiłem kilka wersji samby. A ta wprowadza pewne zmiany w mapowaniu użytkowników i grup - do przetestowania.

Pojawiła się również aplikacja w PHP, umożliwiająca dostęp do serwera samby przez WWW: SSLBridge. Na jednym serwerze mi działa, na drugim nie. Do przetestowania.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 2157 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-03: Darmowe jazzowe MP3

Acid Jazz, Bebop Jazz, Blues, Contemporary Jazz, Free / Avante Garde, Funk Jazz, Fusion Jazz, Latin / World, Latin Jazz, Mainstream Jazz, Pop Jazz, Reggae & Electronic & HipHop, Smooth Jazz, Streaming Interviews, Swing Jazz , Vocal Jazz

Miłego słuchania :) do góry | na koniec | wyświetlenia: 1601 | Liczba komentarzy: 0
2006-11-03: OpenOffice 2.0.4 po polsku

Firma UX systems udostępniła polską wersję pakietu biurowego OpenOffice 2.0.4 dla Windows i Linuksa
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1572 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-29: WINAMP 5.31 odtwarza CD-TEXT

W wersji 5.31 pojawiło się 'natywne' odczytywanie CD-TEXT. Wow! Pełna lista zmian do góry | na koniec | wyświetlenia: 1538 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-26: Firefox 2.0 - wszyscy o nim trąbią, to ja też ;-)

Z czysto kronikarskiego obowiązku notuję pojawienie się wczoraj Mozilli Firefox w wersji 2.0. Może komuś przyda się informacja, że w celu poprawnego działania musiałem odinstalować wersję 1.5.0.7, ponieważ w przeciwnym przypadku (nadinstalowania) FF2.0 zachowywał się bardzo niespolegliwie.
Z rozszerzeń działają:
- Google Browser Sync
- Yahoo Toolbar
- DownThemAll
- Thumbs
- Gmail space

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1619 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-25: USBDLM v.3.0.3

Nowa wersja bardzo przydatnego programiku do zarządzania literkami dysków wymiennych w Windows XP
Wg autora: poprawione błędy, obsługa czytników wieloslotowych, obsługa czytników IDE i PCI do góry | na koniec | wyświetlenia: 1516 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-22: Auu! Olej napędowy droższy od benzyny! :-(

No i znów do tego doszło... Olej napędowy droższy od benzyny... i w Sosnowcu, i w Tychach. Podobnie było w grudniu 2005... ORLEN (SĘPEN!) tłumaczy to wysokimi cenami na rynkach światowych. Buuu... do góry | na koniec | wyświetlenia: 1527 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-17: Klient Google Maps dla PalmOS

Jest klient Google Maps dla PalmOS :) Nominalnie na Treo, ale na TX też działa.

Przeczytane na pl.comp.sys.palmtop.palmos
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1567 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-17: ClamAV 0.88.5

Nowa wersja darmowego antywirusa Clam dla systemów Unixowych oraz dla Windows do góry | na koniec | wyświetlenia: 1488 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-16: Zapisywanie komentarzy do plików PDF

Znalazłem takie 2 narzędzia: Foxit Reader 2.0 for Windows oraz Free PDF Reader. Po pierwszych próbach bardziej przyjazny wydaje mi się Foxit Reader, ale będę się jeszcze bawił dalej... i opiszę wrażenia.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1630 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-15: OpenSSH 4.4p1

"Idę z czasem, z postępem, z osiągnięciami" do góry | na koniec | wyświetlenia: 1491 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-15: USBDLM v.3.0.1

Nowa wersja bardzo przydatnego programiku do zarządzania literkami dysków wymiennych w Windows XP do góry | na koniec | wyświetlenia: 1518 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-15: sendmail 8.13.8

Przegapiłem, a jest już od 9 sierpnia :( do góry | na koniec | wyświetlenia: 1489 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-14: Promocje antywirusów dla szkół - G Data i MKS

G Data:
W promocji oferowane jest oprogramowanie antywirusowe Pakiet edukacyjny w cenie 250 zł netto. W skład Pakietu edukacyjnego wchodzi oprogramowanie AntiVirenKit na stacje robocze i/lub serwery Windows, w zależności od potrzeb szkoły.
Licencja obejmuje wszystkie stacje robocze i serwery użytkowane przez daną jednostkę edukacyjną [...]
Czas trwania licencji wynosi 12 miesięcy.

MKS:
Promocja skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (nie obejmuje wyższych uczelni).

Za kwotę 298 zł netto zabezpieczamy wszystkie komputery oraz serwery w jednej szkole, niezależnie od ich ilości, przez okres 12 miesięcy.

Promocja obejmuje wersje mks_vir na stacje komputerowe WINDOWS 98SE/Me/2000 (SP4)/XP (SP2) oraz serwery 2000/2003 Serwer.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1561 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-14: Google docs, czyli edytor i arkusz kalkulacyjny online

Po istniejącym od paru miesięcy arkuszu kalkulacyjnym online, wśród usług Google pojawił się edytor tekstu. Edytor tekstu czyta formaty: HTML, MS Word, RTF, OpenDocument Text i StarOffice, zapisuje w HTML, MS Word, RTF, OpenOffice i PDF. Arkusze kalkulacyjne można wysyłać w formatach: CSV, MS Excel oraz OpenDocument Spreadsheet, a zapisywać w tych samych oraz HTML i PDF.

Za informację dziękuję A.F. :) do góry | na koniec | wyświetlenia: 1836 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-05: Slackware Linux 11

Jest już Slackware 11! Najlepsza dystrybucja Linuksa IMO.

Informacja znaleziona w NewsRoomie Chip-a do góry | na koniec | wyświetlenia: 1597 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-01: Nowe wersje OpenSSL

Nowe wersje OpenSSL 0.9.7l i 0.9.8d do góry | na koniec | wyświetlenia: 1525 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-29: Nowa wersja multikomunikatora Miranda 0.5.1

Ukazała nowa wersja Mirandy, oznaczona numerkiem 0.5.1. Polski instalator można pobrać ze strony miranda.kom.pl.

Miranda jest multikomunikatorem dla Windows, jej podstawowym protokołem jest JABBER, poprzez wtyczki (lub transporty Jabbera) może obsługiwać protokoły Gadu-Gadu, ICQ, Tlen, Yahoo, MSN, RSS, SMS, POP3 i co tylko fantazja developerów może urodzić. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1358 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-23: nowa wersja programu cotoGPS 1.5.2 dla PalmOS

Nowa wersja. Ja akurat nie zauważyłem istotnych (dla mnie) zmian, ale może dla innych znajdzie się coś ciekawego. No i duży plus za to, że program się rozwija. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1519 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-18: Dzień Otwarty w Elektrowni Łaziska 30.09.06r.

Przekazuję tekst zaproszenia:

ZAPRASZAMY

wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej Elektrowni.

Udostępniamy również wystawę unikalnych eksponatów przy PTP Muzeum Energetyki.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę przewodników oraz liczne atrakcje.

Informacja: 032 7363700

30 września 2006
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1453 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-15: Firefox 1.5.0.7 i Thunderbird 1.5.0.7

Połatane i stabilniejsze. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1882 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-08: Nieograniczona pojemność skrzynki pocztowej w Interii

pojemność nieograniczona
dzienny transfer 1 GB
maks. przesyłka 20 MB do góry | na koniec | wyświetlenia: 2108 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-07: Eksport danych z baz Paradox do .txt

Potrzebowałem dostać się do danych zapisanych w bazie w formacie Paradox. Nie chciało mi się pisać żadnego quick and dirty tool, więc znalazłem Exportizer'a. W wersji darmowej pozwala na eksport danych do pliku: .txt, .html, .xml, .rtf, .xls, .csv i .dbf. I wystarczy :) Aha, program czyta też z baz dBase. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1446 | Liczba komentarzy: 0
2006-09-07: bogofilter 1.1.1

Nowa wersja filtra antyspamowego. Najważniejsza zmiana (od wersji 1.1.0, którą przegapiłem) to obsługa wyrażeń wielowyrazowych, i związane z tym opcje:

--min-token-len=N min len for single tokens
--max-token-len=N max len for single tokens
--max-multi-token-len=N max len for multi-word tokens
--multi-token-count=N number of tokens per multi-word token
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1476 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-11: Kupiłem Nokię 6810 na wyprzedaży w mPunkcie!

Nokia 6810 za 249 zł nowa, bez simlocka - chyba okazja? Ja jestem zadowolony, bo dawno chciałem ten telefonik sobie kupić. Bluetooth, EDGE, dyktafon, pełna klawiatura QWERTY - to podstawowe czynniki, które zadecydowały o zakupie właśnie tego modelu.
Te Nokie chyba już się w sklepie skończyły, ale są jeszcze inne interesujące aparaty w wyprzedaży - warto zajrzeć.
Przy okazji - dostarczany z tą Nokią PC Suite 5.8 jest trochę stary, można zassać ze strony Nokii nowszą wersję 6.81.13.0, który m.in. działa poprawnie z Bluesoleil do góry | na koniec | wyświetlenia: 1440 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-11: ClamAV 0.88.4

Nowa wersja darmowego antywirusa Clam dla systemów Unixowych oraz dla Windows do góry | na koniec | wyświetlenia: 1493 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-04: Nowy komunikat w sprawie SIO

"Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało nową wersję programu SIO, oznaczoną jako wersja 3.1. Program będzie dostępny na stronach internetowych MEN od 22 sierpnia br."
I parę innych informacji o Systemie Informacji Oświatowej.
Polecam również http://sio.men.gov.pl/informacje/kom_program_badan_statystycznych_2006.php do góry | na koniec | wyświetlenia: 1595 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-03: Nowa wersja Firefox'a 1.5.0.6

Coś za szybko :( do góry | na koniec | wyświetlenia: 1558 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-29: Nowa wersja multikomunikatora Miranda

Wyszła długo oczekiwana nowa wersja Mirandy, oznaczona numerkiem 0.5 do góry | na koniec | wyświetlenia: 1418 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-29: Nowe wersje programów Firefox 1.5.0.5 i Thunderbird 1.5.0.5

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1473 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-16: Clam AV 0.88.3

Nowa wersja darmowego programu antywirusowego do góry | na koniec | wyświetlenia: 1575 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-15: Ukazała się polska wersja pakietu OpenOffice.org 2.0.3

13 lipca pojawiła się polska wersja językowa pakietu OpenOffice.org 2.0.3

Podstawowym formatem zapisu w OpenOffice jest Open Document Format, wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766 z dnia 28 października 2005 r.) w załączniku nr 2:
FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1518 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-08: Arkusz kalkulacyjny od Google

Google udostępniło arkusz kalkulacyjny on-line. Arkusz obsługuje formaty xls i csv. Przydałby się jeszcze ods (format Open Document). do góry | na koniec | wyświetlenia: 1575 | Liczba komentarzy: 0
2006-06-28: ArcaMicroScan

ArcaBit udostępnił nowy darmowy skaner antywirusowy: ArcaMicroScan. Program instalacyjny znajduje się pod adresem: http://arcabit.pl/download_product.html?product=ArcaMicroScan ---- Dopisane 23.11.2010: Obecny adres do pobrania to: {{https://www.arcabit.pl/skaner_on_line}}. Produkt nazywa się ArcaVir MicroScan.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1657 | Liczba komentarzy: 0
2006-06-05: Firefox i Thuderbird 1.5.0.4

Ze strony:
"Wydane zostały Firefox 1.5.0.4 i Thunderbird 1.5.0.4. Wersje te zawierają poprawki bezpieczeństwa i stabilności. Firefox i Thunderbird 1.5.0.x zainstalują aktualizacje automatycznie. Użytkownikom starszych wersji Firefoksa i Thunderbirda (1.0.x) zalecamy dokonanie ręcznej aktualizacji najszybciej, jak to możliwe."
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1564 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-26: TAK TAK atakuje tanimi minutami

Mega Pakiet Minut lub SMS-ów" w Tak Tak: 20 gr/minutę i 5 gr/SMS.
Pakiet Minut lub SMS-ów" w Tak Tak: 29 gr za minutę i 7 gr za SMS-a.

Aby zamówić Mega Pakiet 250 minut, wyślij Ekspresowy kod *122*3#. Na koncie nie może być więcej niż 50 erajednostek. Koszt pakietu wynosi 50 zł.

Aby zamówić Pakiet 25 minut, wyślij Ekspresowy kod*122*1#. Koszt pakietu wynosi 7,32 zł.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1497 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-10: Promocja PKP Intercity - pakiet Wojażer


Pakiet WOJAŻER to książeczka z czterema biletami, ważna przez pół roku: od 1 czerwca do 9 grudnia 2006 roku. WOJAŻERA będzie można kupić tylko przez jeden tydzień: od 8 do 15 maja 2006 r. w kioskach RUCHU-u na terenie całego kraju.

Wojażer kosztuje 150 zł. Dwa bilety są na podróż w 2 klasie, dwa kolejne w klasie dowolnie wybranej. Podróżować można pociągami EuroCity, InterCity, Express i Tanie Linie Kolejowe w komunikacji krajowej.

Każdy z biletów w pakiecie kosztuje 37,50 zł. Posiadacz WOJAŻERA sam będzie decydował, kiedy, dokąd i jakim pociągiem chce jechać. A decyzję o wyjeździe może podjąć w ostatniej chwili. Niekoniecznie najpóźniej 7 dni przed odjazdem.

Przed każdą podróżą, należy tylko dokupić miejscówkę, na bilecie wpisać imię, nazwisko, datę oraz trasę przejazdu. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1611 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-02: Firefox 1.5.0.3

Nowa wersja Firefoxa! do góry | na koniec | wyświetlenia: 1428 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-01: ClamAV 0.88.2

29 kwietnia pojawiła się nowa wersja darmowego antywirusa clam. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1547 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-23: Thunderbird 1.5.0.2

Nowa wersja programu pocztowego, czytnika newsów i RSS z filtrem antyspamowym ze stajni Mozilli do góry | na koniec | wyświetlenia: 1502 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-21: Promocja ONETboksów

Promocja dla kupujących domeny w onet.pl: za pakiet "Ja w sieci" kod promocyjny o wartości 100 zł, a za rejestrację lub odnowienie domeny kod promocyjny o wartości 50 zł na reklamę w wyszukiwarce OnetSzukaj, w serwisach Onet.pl oraz na stronach partnerskich w polskim internecie.
A strona ONETboksów jest tu: http://boksy.onet.pl do góry | na koniec | wyświetlenia: 2104 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-15: Firefox 1.5.0.2

Została wydana nowa wersja przeglądarki Firefox, oznaczona numerem 1.5.0.2. Poza usunięciem błędów przeglądarka została przystosowana do pracy na komputerach firmy Apple, wyposażonych w procesory Intela.

Czytaj również: http://www.idg.pl/news/91994.html do góry | na koniec | wyświetlenia: 1577 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-15: Microsoft Update

Od pewnego czasu funkcjonuje nowy serwis Microsoft Update, który zapewnia aktualizacje wszystkich produktów MS zainstalowanych na komputerze, a nie tylko systemu. Aby z niego skorzystać, należy wejść przy pomocy IE na stronę http://update.microsoft.com i zainstalować aplikację ActiveX. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1594 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-15: Wsparcie techniczne ze strony Microsoftu dla użytkowników systemów Windows 98, Windows 98 SE i Windows ME oficjalnie zakończyło się z dniem 11 lipca br.

W tym dniu zostało zawieszone zarówno wsparcie techniczne tych systemów operacyjnych, jak i wydawanie uaktualnień bezpieczeństwa dla nich.

Microsoft uznał te systemy za przestarzałe i stwarzające duże ryzyko w zakresie bezpieczeństwa dla użytkowników. Firma rekomenduje jak najszybsze uaktualnienie do nowszych wersji Windows, takich jak Windows XP.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1382 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-15: ClamAV 0.88.1

Na początku kwietnia pojawiła się nowa wersja darmowego antywirusa clam. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1515 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-12: Promocja Arcabit dla szkół

Za cenę 340,00 PLN netto program zapewni ochronę wszystkich komputerów w szkole niezależnie od ilości wraz z serwerem Windows, Novell lub Linux.

Promocja ważna od 15 marca 2006 do 15 maja 2006. do góry | na koniec | wyświetlenia: 1430 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-06: „Bonus” w TAK-TAKU przedłużony do 31.12.2006

Za każde 2 minuty połączeń przychodzących spoza sieci Era i Heyah użytkownik otrzymuje 1 Erajednostkę.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1466 | Liczba komentarzy: 0
2006-03-31: Podwyżki opłat w Multibanku

Multikonto Ja - było 3 zł, będzie 5 zł miesięcznie
do góry | na koniec | wyświetlenia: 1446 | Liczba komentarzy: 0
2006-03-31: sendmail 8.13.6

Jeśli używacie - to zaktualizujcie. A dlaczego: poczytajcie np. tu: http://hacking.pl/5874 do góry | na koniec | wyświetlenia: 1501 | Liczba komentarzy: 0
2006-03-27: SIO 3.0

Nowa wersja programu SIO - 3.0, do sporządzenia raportu na marzec 2006 do góry | na koniec | wyświetlenia: 1408 | Liczba komentarzy: 0
2006-03-27: Podwojenie doładowania w Era Tak-Tak

Doładuj swoje konto dwukrotnie w ciągu 3 dni a zyskasz podwójną wartość drugiego zasilenia.

---
Podoba mi się ta promocja. Chyba TT zostanie moim podstawowym telefonem (a Orange POP zapasowym - nie pozbawię się możliwości namierzania swojego telefonu).
BTW identyczna promocja jest w Heyah
do góry | na koniec | wyświetlenia: 2216 | Liczba komentarzy: 0
Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | aktualne newsy