blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2020-11-20: Limit wysokości wpłat na IKE w 2021 wynosi 15 777 zł, a na IKZE 6310,80 zł lub 9466,20 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-11-23: Limit wysokości wpłat na IKE w 2022 wynosi 17 776 zł, a na IKZE 7106,40 zł lub 10 659,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2021 roku, wynosi 15 777 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2020 roku, wynosi 15 681 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (Monitor Polski 2020 r. poz. 1057)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2021 będzie wynosi 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na rok 2020 limit wynosi 6274,40 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 (Monitor Polski 2020 r. poz. 1059)

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2019-12-26: Limit wysokości wpłat na IKE w 2020 wynosi 15 681 zł, a na IKZE 6274,40 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 305


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy