blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2013-12-31: 4,2249 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2014 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-29: 4,1749 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2016 roku

31.12.2013 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692), obowiązujące od 1.01.2014 r., ustalające kurs na:

1 EUR = 4,2249 PLN

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2013 obowiązywał kurs 1 EUR = 4,0196 PL, obowiązujący od 1.1.2012.

Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Zobacz też Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735 z 31 grudnia 2013), które ustala nowe tzw. "progi unijne" zamówień od 1.01.2014.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-01-01: 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku

do góry | na koniec | wyświetlenia: 9545


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy