blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2016-12-24: Limit wysokości wpłat na IKE w 2017 wynosi 12 789 zł, a na IKZE 5115,60 zł

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2017-12-12: Limit wysokości wpłat na IKE w 2018 wynosi 13 329 zł, a na IKZE 5331,60 zł

Maksymalna kwota, którą można będzie wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2017 roku, wynosi 12 789 zł.

Maksymalna kwota, którą można jeszcze wpłacić na Indywidualne Konta Emerytalne w 2016 roku, wynosi 12 165 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 (M.P. z 2016 poz. 1159 z 17 listopada 2016)

Poczytaj o IKE.

Zasady funkcjonowania IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205 ze zm.). IKE mogą mieć postać funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (obligacji), rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, rachunku bankowego. Korzyścią dla oszczędzających w IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych (potocznie "podatku Belki"), jeżeli wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku 60 lat (lub wieku 55 lat i nabycia praw emerytalnych) oraz dokonywano wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłat. IKE można założyć już w wieku 16 lat.

Poczytaj także o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Limit wpłat na IKZE na rok 2016 został ustalony na 4866 zł. Na rok 2017 będzie wynosił 5115,60 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017 (M.P. z 2016 poz. 1160 z dn. 17 listopada 2016).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Limit wysokości wpłat na IKE w 2016 wynosi 12 165 zł a na IKZE 4866 zł

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1064


ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy