blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2013-01-01: 4,0196 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2012 roku

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-12-31: 4,2249 zł - kurs euro dla zamówień publicznych (przetargów) od 1 stycznia 2014 roku

28.12.2011 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 282 poz. 1650), obowiązujące od 1.01.2012 r., ustalające kurs na:

1 EUR = 4,0196 PLN

Aktualizacja 1.1.2013 - na koniec roku 2012 nie pojawiło się rozporządzenie ustalające nowy kurs, zatem ww. kurs euro obowiązuje nadal w roku 2013.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.):

Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Do końca roku 2011 obowiązywał kurs 1 EUR = 3,839 PL, obowiązujący od 1.1.2010.

Zobacz też ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. nr 282 poz. 1649), które ustala nowe tzw. "progi unijne" zamówień od 1.01.2012.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 9444

ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy