blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2022-06-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2022

wskaźnik inflacji w maju 2022: 13,9% (r/r), 1,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2022: 12,4% (r/r), 2,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2022: 11,0% (r/r), 3,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2022: 8,5% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2022: 9,2% (r/r), 1,9% (m/m) (GUS)
inflacja średnioroczna w 20215,1% (GUS)

od powyższych wskaźników uzależnione jest m.in. oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa serii COI i EDO.

Źródłem powyższych informacji jest Główny Urząd Statystyczny. Dostępne są dane historyczne od 1950 dla inflacji rocznej i od 1982 dla inflacji miesięcznej.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2022-06-07: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2021

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1104 | Liczba komentarzy: 02022-06-07: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2021

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2022-06-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2022

inflacja średnioroczna w 20215,1% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2021: 8,6% (r/r), 0,9% (m/m) (GUS)

wskaźnik inflacji w listopadzie 2021: 7,8% (r/r), 1,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2021: 6,8% (r/r), 1,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2021: 5,9% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2021: 5,5% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)

wskaźnik inflacji w lipcu 2021: 5,0% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2021: 4,4% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2021: 4,7% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2021: 4,3% (r/r), 0,8% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2021: 3,2% (r/r), 1,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2021: 2,4% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2021: 2,6% (r/r), 1,3% (m/m) (GUS) (zmiana wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2021: 2,7% (r/r), 1,2% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2020: 3,4% (GUS)

od powyższych wskaźników uzależnione jest m.in. oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa serii COI i EDO.

Źródłem powyższych informacji jest Główny Urząd Statystyczny. Dostępne są dane historyczne od 1950 dla inflacji rocznej i od 1982 dla inflacji miesięcznej.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2021-03-21: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2020

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3762 | Liczba komentarzy: 0


2021-11-13: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - granice SHP i KML

Kiedyś zrobiłem sobie taką mapkę, teraz zaktualizowałem ją z wykorzystaniem aktualnego pliku Państwowego Rejestru Granic z geoportalu - no i udostępniam, bez żadnych gwarancji, do wykorzystania na własne ryzyko.

Mapa w formacie ESRI Shapefile (SHP)

Mapa w formacie Keyhole Markup Language (KML) - gminy

Mapa w formacie Keyhole Markup Language (KML) - granica

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM)

do góry | na koniec | wyświetlenia: 283 | Liczba komentarzy: 0

2021-03-21: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2020

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2022-06-07: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2021

inflacja średnioroczna w 2020: 3,4% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2020: 2,4% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2020: 3,0% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2020: 3,1% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2020: 3,2% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2020: 2,9% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2020: 3,0% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2020: 3,3% (r/r), 0,6% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2020: 2,9% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2020: 3,4% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2020: 4,6% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2020: 4,7% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2020: 4,3% (r/r), 0,9% (m/m) (GUS) (zmiana wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2020: 4,4% (r/r), 0,9% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2019: 2.3% (GUS)

od powyższych wskaźników uzależnione jest m.in. oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa serii COI i EDO.

Źródłem powyższych informacji jest Główny Urząd Statystyczny. Dostępne są dane historyczne od 1950 dla inflacji rocznej i od 1982 dla inflacji miesięcznej.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2020-01-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2019

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2555 | Liczba komentarzy: 0


2021-01-01: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2020

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)
2014 262.52 104.20 134.44 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013)
2015 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 1195 z 16 grudnia 2014)
2016 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. 2015 poz. 1259 z 16 grudnia 2015)
2017 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1171)
2018 293,05 131,40 162,27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 1044)
2019 297,61 133,21 164,61 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1194)
2020 306,34 138,49 170,55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. 2019 poz. 1073)
2020 323,34 155,49 187,55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. 2020 poz. 211)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej są dodatkowo podwyższone o 25 zł (ust. 3a).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2019-12-31: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

do góry | na koniec | wyświetlenia: 897 | Liczba komentarzy: 0


2020-01-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2019

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-03-21: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2020

wskaźnik inflacji w styczniu 2020: publikacja 14 lutego 2020 na stronie GUS (Informacje sygnalne)

inflacja średnioroczna w 2019: 2.3% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2019: 3,4% (r/r), 0,8% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2019: 2,6% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2019: 2,5% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2019: 2,6% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2019: 2,9% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2019: 2,9% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2019: 2,6% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2019: 2,4% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2019: 2,2% (r/r), 1,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2019: 1,7% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2019: 1,2% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2019: 0,7% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS) - zmiana wag
wskaźnik inflacji w styczniu 2019: 0,9% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2018: 1.6% (GUS)

od powyższych wskaźników uzależnione jest m.in. oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa serii COI i EDO.

Źródłem powyższych informacji jest Główny Urząd Statystyczny. Dostępne są dane historyczne od 1950 dla inflacji rocznej i od 1982 dla inflacji miesięcznej.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2019-01-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3253 | Liczba komentarzy: 02019-12-31: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2021-01-01: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2020

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)
2014 262.52 104.20 134.44 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013)
2015 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 1195 z 16 grudnia 2014)
2016 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. 2015 poz. 1259 z 16 grudnia 2015)
2017 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1171)
2018 293,05 131,40 162,27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 1044)
2019 297,61 133,21 164,61 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1194)
2020 306,34 138,49 170,55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. 2019 poz. 1073)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej są dodatkowo podwyższone o 25 zł (ust. 3a).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

do góry | na koniec | wyświetlenia: 1011 | Liczba komentarzy: 0


2019-01-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja): średnioroczne w latach 2007-2018 oraz w poszczególnych miesiącach lat 2008-2018

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2020-01-15: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2019

wskaźnik inflacji w stuczniu 2019: publikacja 15 lutego 2019 na stronie GUS (Informacje sygnalne)


inflacja średnioroczna w 2018:
1.6% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2018: 1,1% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2018: 1,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2018: 1,8% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2018: 1,9% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2018: 2,0% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2018: 2,0% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2018: 2,0% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2018: 1,7% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2018: 1,6% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2018: 1,3% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2018: 1,4% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2018: 1,9% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2018: 1,9% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2017: 2.0% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2017: 2,1% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2017: 2,5% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2017: 2,1% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2017: 2,2% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2017: 1,8% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2017: 1,7% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2017: 1,5% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2017: 1,9% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2017: 2,0% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2017: 2,0% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2017: 2,2% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2017: 1,7% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2017: 1,8% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)

 inflacja średnioroczna w 2016 r: -0.6% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2016: 0,8% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2016: 0,0% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2016: -0,2% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2016: -0,5% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2016: -0,8% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2016: -0,9% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2016: -0,8% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2016: -0,9% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2016: -1,1% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2016: -0,9% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2016: -0,8% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2016: -0,9% (r/r), -0,5% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2016: -0,7% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2015 r: -0.9% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2015: -0,5% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2015: -0,6% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2015: -0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2015: -0,8% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2015: -0,6% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2015: -0,7% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2015: -0,8% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2015: -0,9% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2015: -1,1% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2015: -1,5% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2015: -1,6% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2015: -1,4% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2015: -1,3% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2014 r.: 0,0% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2014: -1,0% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2014: -0,6% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2014: -0,6% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2014: -0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2014: -0,3% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2014: -0,2% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2014: 0,2% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,5% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2013 r.: 0,9% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2013: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2013: 0,6% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2013: 0,8% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2013: 1,0% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2013: 1,1% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2013: 1,1% (r/r), 0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2013: 0,2% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2013: 0,5% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2013: 0,8% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2013: 1,0% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2013: 1,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2013: 1,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2013: 1,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2012 r.: 3,7% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2012: 2,4% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2012: 2,8% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2012: 3,4% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2012: 3,8% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2012: 3,8% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2012: 4,0% (r/r), -0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2012: 4,3% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2012: 3,6% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2012: 4,0% (r/r), 0,6% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2012: 3,9% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2012: 4,3% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2012: 4,1% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2012: 4,1% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2011 r.: 4,3% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2011: 4,6% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2011: 4,8% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2011: 4,3% (r/r), 0,7% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2011: 3,9% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2011: 4,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2011: 4,1% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2011: 4,2% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2011: 5,0% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2011: 4,5% (r/r), 0,5% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2011: 4,3% (r/r), 0,9% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2011: 3,6% (r/r), 0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2011: 3,6% (r/r), 1,2% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2011: 3,8% (r/r), 1,2% (m/m) (GUS)

inflacja średnioroczna w 2010 r.: 2,6%

wskaźnik inflacji w grudniu 2010: 3,1% (r/r), 0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2010: 2,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2010: 2,8 % (r/r), 0,5 % (m/m)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2010: 2,5 % (r/r), 0,6 % (m/m)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2010: 2,0 % (r/r), -0,4 % (m/m)
wskaźnik inflacji w lipcu 2010: 2,0 % (r/r), -0,2 % (m/m)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2010: 2,3 % (r/r), 0,3 % (m/m)
wskaźnik inflacji w maju 2010: 2,2 % (r/r), 0,3 % (m/m)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2010: 2,4 % (r/r), 0,4 % (m/m)
wskaźnik inflacji w marcu 2010: 2,6 % (r/r), 0,3 % (m/m)
wskaźnik inflacji w lutym 2010: 2,9 % (r/r), 0,2 % (m/m)
wskaźnik inflacji w styczniu 2010: 3,5 % (r/r), 0,6 % (m/m) - zmiana systemu wag
wskaźnik inflacji w styczniu 2010: 3,6 % (r/r), 0,5 % (m/m)

inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%

wskaźnik inflacji w grudniu 2009: 3,5 % (r/r), 0,0 % (m/m)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2009: 3,3 % (r/r), 0,3 % (m/m)
wskaźnik inflacji w październiku 2009: 3,1 % (r/r), 0,1 % (m/m)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2009: 3,4 % (r/r), 0,0 % (m/m)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2009: 3,7 % (r/r), -0,4 % (m/m)
wskaźnik inflacji w lipcu 2009: 3,6 % (r/r), 0,1 % (m/m)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2009: 3,5 % (r/r), 0,2 % (m/m)
wskaźnik inflacji w maju 2009: 3,6 % (r/r), 0,5 % (m/m)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2009: 4,0 % (r/r), 0,7 % (m/m)
wskaźnik inflacji w marcu 2009: 3,6 % (r/r), 0,7 % (m/m)
wskaźnik inflacji w lutym 2009: 3,3 % (r/r), 0,9 % (m/m)
wskaźnik inflacji w styczniu 2009: 2,8 % (r/r), 0,5 % (m/m) - zmiana systemu wag
wskaźnik inflacji w styczniu 2009: 3,1 % (r/r), 0,5 % (m/m)

inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2 %

wskaźnik inflacji w grudniu 2008: 3,3% (r/r), -0,1% (m/m)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2008: 3,7% (r/r), 0,2% (m/m)
wskaźnik inflacji w październiku 2008: 4,2% (r/r), 0,4% (m/m)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2008: 4,5% (r/r), 0,3% (m/m)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2008: 4,8 % (r/r), -0,4 % (m/m)
wskaźnik inflacji w lipcu 2008: 4,8 % (r/r), 0,0 % (m/m)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2008: 4,6 % (r/r), 0,2 % (m/m)
wskaźnik inflacji w maju 2008: 4,4 % (r/r), 0,8 % (m/m)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2008 (r/r): 4,0%
wskaźnik inflacji w marcu 2008 (r/r): 4,1%
wskaźnik inflacji w lutym 2008: 4,2%
wskaźnik inflacji w styczniu 2008: 4,3%

inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%

od powyższych wskaźników uzależnione jest m.in. oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa serii COI i EDO.

Źródłem powyższych informacji jest Główny Urząd Statystyczny. Dostępne są dane bieżące oraz informacje historyczne od 1950r.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 214076 | Liczba komentarzy: 8
2015-12-16: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2019-12-31: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)
2014 262.52 104.20 134.44 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013)
2015 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 1195 z 16 grudnia 2014)
2016 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. 2015 poz. 1259 z 16 grudnia 2015)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej są dodatkowo podwyższone o 25 zł (ust. 3a).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2015-01-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4743 | Liczba komentarzy: 0


2015-01-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-12-16: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2016

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)
2014 262.52 104.20 134.44 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013)
2015 288.05 129.41 159.71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 1195 z 16 grudnia 2014)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej są dodatkowo podwyższone o 25 zł (ust. 3a).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2013-12-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2014

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3620 | Liczba komentarzy: 0


2014-03-15: Jak wydrukować plik PDF zabezpieczony przed drukowaniem?

Aktualizacja 15.03.2014: nowy adres do pobrania GS

Ściągnąć Ghostscripta ze strony http://www.ghostscript.com/download/

Zainstalować.

Zapisać na dysku zabezpieczony plik PDF (abc.pdf)

Wejść w linii poleceń do katalogu GS (np. [x]:program filesgsgs9.10bin lub własna ścieżka wskazana podczas instalacji).

Wpisać i uruchomić "zaklęcie":

gswin32c.exe -q -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=xyz.pdf abc.pdf

Wydrukować plik xyz.pdf.

Podobne czary można wykonać z GS dla Linuksa.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 17224 | Liczba komentarzy: 1
2013-12-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2014

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2015-01-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2015

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)
2014 262.52 104.20 134.44 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 905 z 19 listopada 2013)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2012-12-29: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2013

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4528 | Liczba komentarzy: 0


2013-03-22: bla bla bla... używam ciasteczek (cookies)... bla bla bla...

Tak, ta strona też używa ciasteczek (cookies). (A czego się spodziewać na dowolnej współczesnej stronie?) Do celów statystycznych, optymalizacji wyświetlania reklam oraz tzw. "contentu" firm trzecich. Te firmy też mogą zapisywać swoje ciasteczka - związane z wizytą na moich stronach - na Twoim komputerze. Jeśli Ci to nie odpowiada, możesz nie odwiedzać moich stron albo wyłączyć ciasteczka. Poczytaj, jak radzi to zrobić sprawca całego zamieszania, Minister Administracji i Cyfryzacji. Powyższa uwaga dotyczy wszystkich moich stron pod domenami i subdomenami: tychy.org, mrc.tychy.pl, rolka.info, ymmv.pl, tylko.co, r68.pl. Zresztą już o tym pisałem w polityce prywatności, ale widocznie UE i MAC uważają Was za na tyle niegramotnych, że trzeba jeszcze dać sygnał wielkimi wołami. No to macie.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4242 | Liczba komentarzy: 0
2012-12-29: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2013

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2013-12-28: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2014

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571), rozdział 5b, art. 37h i następne.

Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych. Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.

Rok Olej napędowy Benzyny Gaz Publikacja stawek
2004 105.00 105.00 105.00 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124)
2005 105.00 105.00 105.00  
2006 107.63 107.63 107.63 M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007 108.60 108.60 108.60 M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008 110.88 110.88 110.88 M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009 115.76 115.76 115.76 M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010 119.82 119.82 119.82 M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010 233.99 92.87 119.82 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776)
2011 239.84 95.19 122.82 M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
2012 249.92 99.19 127.98

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 (M.P. 2011 nr 115 poz. 1161)

2013 259.92 103.16 133.10 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013 (M.P. 2012 poz. 891 z 23 listopada 2012)

W ustawie znajduje się m.in. zapis o corocznym podwyższaniu stawki opłaty paliwowej "w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego." (art. 37m ust. 2, 3 i 4).

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2010-12-18: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2011

do góry | na koniec | wyświetlenia: 6020 | Liczba komentarzy: 0


2012-11-19: Piekę chleb

Zacząłem piec chleb w kwietniu 2009 roku. Od tego czasu robię to nieprzerwanie, korzystając wyłącznie z pieczywa własnego wypieku. Stale częstuje się nim również mój brat, okazjonalnie częstuję nim krewnych i znajomych. Jako że jestem bardzo leniwy, uprościłem proces pieczenia do moich mocy przerobowych, tak aby się nie zniechęcić. Oczywiście, piekę chleb na zakwasie, w piekarniku, nigdy nie korzystałem z maszyny ani gotowych mieszanek. Nie używam również drożdży. Oto, jak to wygląda:

 1. Rano, przed wyjściem do pracy lub wieczorem, przed pójściem spać, do miski malaksera wsypuję 3 kubki mąki, wlewam 1.5 kubka wody i dodaję zakwas, przechowywany w słoiczku w lodówce od poprzedniego pieczenia. Mieszam i zostawiam.
 2. Po powrocie z pracy lub następnego dnia rano do wyrośniętego ciasta dosypuję kolejne 3 kubki mąki i dolewam kolejne 1.5 kubka wody, mieszam i pozostawiam do wyrośnięcia.
 3. Po wyrośnięciu odkładam część ciasta do słoiczka do następnego pieczenia, a do miski dosypuję dużą łyżkę soli i dosypuję różne śmieci: pestki dyni, słonecznik, sezam, siemię lniane, kminek. Mieszam i pozostawiam na chwilę w spokoju
 4. Kiedy ciasto zaczyna ponownie wyrastać, przekładam je do formy wyłożonej papierem do pieczenia i ponownie pozwalam mu wyrastać, a równocześnie włączam piekarnik - nastawiam go na 250 stopni.
 5. Kiedy piekarnik jest już nagrzany, odpowietrzam ciasto i wkładam je do piekarnika na 15 minut, zmniejszając równocześnie temperaturę do 230 stopni, grzałki górna i dolna, środkowa półka. Po 15 minutach zmniejszam temperaturę do 210 stopni i zostawiam na 30 minut, w trakcie wyłączam górną grzałkę. Po 30 minutach ustawiam piekarnik na brak grzania, uchylam drzwiczki, włączam dmuchawę (termoobieg) i pozostawiam chleb na 10 minut
 6. Wyjmuję chleb z piekarnika, spryskuję wodą i przykrywam ściereczką, po kilkunastu-kilkudziesięciu minutach wyjmuję chleb z foremki, owijam w ściereczkę i zostawiam do wystygnięcia.
 7. Smacznego

Skąd wziąć zakwas? Do it yourself. Potrzebne są: mąka (najlepiej żytnia, 720 lub żurkowa), woda, powietrze, temperatura i czas. Mieszamy mąkę (1 łyżka) z wodą do konsystencji serka homogenizowanego, zostawiamy na 12-24 h w ciepłym miejscu. Dodaj mąki, wody, zostaw na kolejne 12-24h. I jeszcze raz. Zakwas powinien bąbelkować i pachnieć kwaśnymi jabłkami.

Jakiej mąki używam? Ohoho. Pszennej 650, pszennej razowej, żytniej 720, żytniej żurkowej, żytniej razowej, kukurydzianej, gryczanej, cieciorkowej. Także płatków zbożowych: owsianych, jęczmiennych, ryżowych i gryczanych. Czasem dodaję zamiast części wody kefiru lub jogurtu.

I jeszcze wyrazy podziękowania dla autorek blogów, które po wielokroć studiowałem, nim zdecydowałem się sam spróbować wypiekać własne pieczywo:

Mój ostatni wypiek, chleb 4 zboża: żytnio-pszenno-kukurydziano-cieciorkowo-gryczany z pestkami dyni, słonecznika, sezamem i siemieniem lnianym:

Ciasto na chleb w formieWyrośnięte ciasto w formiePierwsza piętka - smacznego!

do góry | na koniec | wyświetlenia: 4484 | Liczba komentarzy: 0
2012-11-15: polski lotnik to jest taki, że jak trzeba będzie, to nawet poleci na drzwiach od stodoły

"Jest takie powiedzenie, że polski lotnik to jest taki, że jak trzeba będzie, to nawet poleci na drzwiach od stodoły. Więc proszę Państwa, chciałem z wielką satysfakcją stwierdzić, że to już nie grozi. Piloci polscy będą latali na F-16"

Tego powiedzenia nie wymyśliła ta osoba, która je wygłosiła. Ona tylko wykorzystała powiedzenie, funkjonujące od kilkudziesięciu lat, przekręcając je nieco lub być może znając je w innej niż ja wersji. I skłonny jestem twierdzić, że miała to być szczera pochwała kunsztu polskich pilotów, choć użycie, które ja znałem, miało wydźwięk trochę inny.

Wiele osób znęca się nad tym powiedzeniem. I chyba wciąż przypisuje jego autorstwo B.K. Ponieważ jednak pamiętałem, że na pewno widziałem je w druku dużo, dużo wcześniej, zmusiłem swoje zdegenerowane szare komórki do nadludzkiego wysiłku i zacząłem sobie przypominać, gdzie i w jakiej lekturze to było. W moim wieku to niełatwe, ale się udało. Ba! Znalazłem to źródło. A nawet 2, chociaż autor się powtarza. I chociaż pisali o tym już inni, to ich głos raczej niknie w nurcie powszechnego przekonania i stąd jeszcze mój skromny głos - dla odmiany z podaniem źródła.

W 1980r. został wydany 67 zeszyt serii "Typy Broni i Uzbrojenia" p.t. "Samolot myśliwski BEAUFIGHTER", autorstwa Wiesława Bączkowskiego i Andrzeja R. Janczaka. Na stronie 14 czytamy: "... Na samolotach tych [Bristol Beaufighter Mk.IIF] dywizjon [307 nocny Lwowskich Puchaczy] poniósł szereg strat spowodowanych wypadkami lotniczymi [...]. Dowódca polskiego lotnictwa myśliwskiego w Wielkiej Brytanii płk Stefan Pawlikowski, u którego interweniowano w tej sprawie, miał oświadczyć, że 'dobry pilot to i na drzwiach od stodoły poleci'... Miało to znaczyć, że powodów kraks należy upatrywać w niedostatecznym opanowaniu samolotów przez pilotów, a nie w wadach konstrukcyjnych maszyn."

Drugie źródło, przytaczające te same okoliczności powstania powiedzenia to książeczka z serii "Żółty tygrys" p.t. "Puchacze czuwają w zmroku" nr 10/1977, autorstwa Andrzeja R. Janczaka.

Zatem w ustach płk Pawlikowskiego była to moim skromnym zdaniem krytyka pilotów, którzy jednak dalej na tych "drzwiach od stodoły", nazywanych nawet dosadniej "latającymi trumnami" latali aż do wymiany sprzętu.

okładka

strona 14

cytat

do góry | na koniec | wyświetlenia: 7212 | Liczba komentarzy: 0
2012-06-07: Allegro: nie mogę płacić kartą za doładowania pre-paid

Nadeszła pora na doładowanie mojego TakTaka. Znalazłem sobie interesujące doładowanie na Allegro, kliknąłem Kup Teraz, wybieram sposób płatności... płatność kartą wyszarzona. Pod spodem dopisek, że na liście znajdują się przedmioty, za które nie można płacić kartą. Oczywiście technicznie to nie problem, zapłaciłem przelewem błyskawicznym z banku, ale zmianą tą Allegro podpadło mi, i to kolejny raz.

Oto pełna lista zakazanych kategorii (7.06.2012) - z pomocy Allegro:

Przejrzałem swój folder z wiadomościami od Allegro, ale nie znalazłem wiadomości o zmianie reguł gry. A poprzednio kupowałem doładowanie w styczniu 2012 i zapłaciłem kartą.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5255 | Liczba komentarzy: 0
2012-05-23: HTC ChaCha

Zamówiłem wczoraj (17.08.2011) HTC ChaCha w Komputroniku. Teraz czekam, aż dojdzie.

Główne powody, dla których zdecydowałem się na ten telefon?

 1. Okazało się, że nie odpowiada mi klawiatura wysuwana z boku jak w moim LG GW620
 2. Z kolei mam pozytywne wrażenia z korzystania z Samsunga i780 ze stałą klawiaturą QWERTY pod ekranem
 3. BlackBerry 9800 Torch jeszcze jest za drogi

Dodatkowo - to już uwagi do LG GW620:

 1. jest nieco za gruby,
 2. ma zbyt czułe klawisze szybkiego dostępu pod ekranem, 
 3. brak oficjalnej aktualizacji oprogramowania - jest Android 1.5 i koniec. No, niby jest OpenEtna, ale nie chce mi się grzebać
 4. krótki czas pracy na baterii - 24h
 5. zła jakość dźwięki w notatkach głosowych nagrywanych dyktafonem.

Do Samsunga i780 mam takie uwagi:

 1. brak klawiszy kursora
 2. nietypowy kabel połączeniowo/zasilający

To tyle preludium, jak będę miał już uwagi z użytkowania HTC, będę (może) pisał dalej.


No i odebrałem go wczoraj (19.08.2011) późnym popołudniem. Pierwsze wrażenia z użytkowania:

Na plus:

 • mimo, że jest szerszy od Samsunga i780, dobrze leży w ręce
 • klawisze dają się lepiej wybierać niż w i780, wymagają mniejszego nacisku i nie ma problemu z wyczuciem momentu naciśnięcia
 • ekran dotykowy jest bardziej czuły niż w GW620
 • jest szybszy niż GW620
 • złącze mikroUSB
 • gniazdo słuchawkowe 3,5mm

Na minus:

 • trudno zdejmowalna tylna pokrywa
 • ww. pokrywa źle dopasowana
 • wyjęcie karty pamięci wymaga wyjęcia baterii
 • mały ekranik (ale po prostu muszę iść po okulary)
 • nadmiernie czułe klawisze pod ekranem
 • nieczysty dźwięk w notatkach głosowych
 • podczas pierwszych zabaw wczoraj wieczorem bardzo mocno się nagrzał

Do przyzwyczajenia:

 • sposób wybierania numerów - dwa razy zacząłem dzwonić myśląc, że przeglądam kontakty
 • menu rozwijają się z pewnym opóźnieniem

Nic to, bawię się dalej.


5.09.2011

Telefon jest testowany w normalnym używaniu. Dalsze uwagi:

 • ze względu na kształt i grubość dobrze się go nosi w kieszeni spodni, podobnie jak i780
 • do ustalenia - w kieszeni należy go nosić klawiaturą w dół, bo w przeciwnym wypadku przy wyjmowaniu można rozłączyć rozmowę (?)
 • mam kłopoty z obsługą aparatu fotograficznego, w szczególności z łapaniem ostrości
 • bateria trzyma 1,5 do 2 dni, przy wyłączonej automatycznej synchronizacji, a włączonych współrzędnych Google
 • po raz pierwszy wyczerpałem przed upływem miesiąca pakiet 100MB w TakTaku i nawet nie wiem na co?
 • nie podoba mi się sposób prezentacji SMS-ów - wiadomość wybrana kursorami wyświetlana jest białymi literami na bladoniebieskim tle

W dalszym ciągu nie podłączyłem kont z Facebooka i Twittera

I galeria fotek: porównanie HTC CHaCha z innymi moimi smartfonami: Nokia E70, Samsung i780, LG GW620.

Smartfony E70, i780, GW620, ChaCha - porównanie wysokości Smartfony E70, i780, GW620, ChaCha - porównanie wysokości w stanie rozłożonym Smartfony E70, i780, GW620, ChaCha - porównanie grubości Smartfony E70, i780, GW620, ChaCha - porównanie grubości Smartfony E70, i780, GW620, ChaCha - porównanie szerokości


19.02.2012

Długo nic nie pisałem, po prostu korzystałem z telefonu. Jestem z niego zadowolony, ale minusy swoje ma. Dziś kilka z nich:

 • sposób wprowadzania polskich liter - przytrzymanie jest OK, ale przewijanie kursorem lub celowanie paluchem w np. 8 literkę "narodową" - w telefonie sprzedawanym na polskim rynku - nie podoba mi się. Odpowiednie literki z ogonkami, umlautami czy innymi haczykami powinny znajdować się na przedzie listy w zależności od wyboru języka
 • przy podświetlonej klawiaturze w niezbyt ciemnym otoczeniu cyferki na klawiszach są po prostu nieczytelne
 • są aplikacje, które wyświetlają się wyłącznie w orientacji "pionowej", czyli w poprzek ekranu
 • w dalszym ciągu irytuje mnie domyślne dzwonienie przy wybraniu palcem kontaktu z listy - żeby kontakt zobaczyć, trzeba wybrać ikonkę wizytówki. Niby można wybrać w opcjach akcję domyślną, ale to jakby nie działa...
 • a to plus/minus: telefon połączył mi kontakty z telefonu, Facebooka i Twittera - ale nie znalazłem do tej pory sposobu, aby je wzajemnie uzupełnić

 


 

23.05.2012

Spostrzeżeń c.d.

 • wysiada klawiatura - niektóre klawisze nie reagują na naciśnięcia od razu, trzeba je naciskać energicznej albo w określonym miejscu (np. "a", "o", "backspace", kursory), inne z kolei reagują aż nazbyt ochoczo i po naciśnięciu pojawiają się 2 razy. Konieczność obserwowania i korekty znacząco zwalnia prędkość pisania, co powinno być przecież największą zaletą tego telefonu :(
 • mało pamięci - chcąc zainstalować nowe aplikacje wiele ze starszych, rzadziej używanych musiałem usuwać. Przenoszenie na kartę SD pomagało w niewielkim stopniu.
 • wbudowany kompas ma dewiację 90 stopni?

Jakich aplikacji używam?

Z wbudowanych: Gmail, przeglądarka internetowa, Mapy Google, klient Facebooka, Peep (klient Twittera), Hotspot WiFi;

Pobrane z Marketu: Business Calendar, Yamatabi Logger, Barcode Scanner, Blipπ, SMSoid, Evernote, MobisleNotes, Diaro, Taskos, Sleep as an droid, Astro File Manager, SMS Backup, PAYBACK PL, Layar, Smart Measure, Super Swiss Army Knife, Amazon Kindle

Odinstalowałem z braku miejsca m.in. Shazam i PathAway GPS Free.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 6548 | Liczba komentarzy: 0
2012-01-13: Dziennik Ustaw tylko w wersji elektronicznej i bez podziału na numery od 2012

Zawodowo i hobbystycznie ;-) od paru lat śledzę wydawane w Polsce Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Nietrudno było mi więc zauważyć pewną zmianę w tych publikacjach, jaka nastąpiła od 2 stycznia 2012 r. Otóż zarówno Dziennik Ustaw, jak i Monitor Polski zaczęły pojawiać się bez numerów - są tylko daty publikacji i numery pozycji. Okazało się, że zmianę taką wprowadziła Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 117 poz. 676). Przed ogłoszeniem tej nowelizacji art. 20 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718 ze zm.) art. 20 ust. 1 brzmiał:

"Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności  numerów, pozycji oraz stron."

Obecnie brzmi on:

"Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora Polskiego B zachowuje się kolejność numerów, pozycji i stron"

Co do formy elektronicznej, to dodany został art. 2a o treści:

 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w  formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. 
 2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba  że ustawa  stanowi inaczej. 
 3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej  organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5147 | Liczba komentarzy: 0
2011-10-22: Strona WWW jako wygaszacz ekranu?

HTML Screensaver dla Windows. Robi to, czego się od niego oczekuje :)


Jako wygaszacza można użyć strony WWW, pliku HTML, animacji Flash, pliku PDF, obrazka JPEG oraz dowolnej innej zawartości obsługiwanej przez Internet Explorer. Może zajść konieczność doinstalowania wtyczek.


Autorstwa DJMcLean Software, do pobrania ze strony http://myweb.tiscali.co.uk/djmclean/htmlscreensaver.html

do góry | na koniec | wyświetlenia: 6938 | Liczba komentarzy: 0
2011-10-11: Odczytywanie formatu MDI bez posiadania Microsoft Office Document Imaging

Microsoft, w swej nieskończonej mądrości i dobroci dla użytkowników, wprowadził razem z pakietem Office pseudodrukarkę "Microsoft Office Document Image Writer". Ten wynalazek zapisuje dokumenty w formacie TIFF (ale tylko czarno-białe), lub MDI - kolorowe i otwierane wyłącznie przez Microsoft Office Document Imaging. Lub przez znaleziony przeze mnie free MDI Viewer - narzędzie w sam raz dla kogoś, kto nie ma MS Office, a został przez kogoś uszczęśliwiony dokumentem w tym formacie. Do pobrania ze stron autora: http://igorsoft.275mb.com/ (nie działa - 11.10.2011) lub http://igorsw.googlepages.com/

do góry | na koniec | wyświetlenia: 6815 | Liczba komentarzy: 1
2011-10-07: Sposób odczytania informacji z plików .DAT programu catman firmy HBM

Zostałem poproszony o pomoc w odczytaniu plików, będących zapisem pewnych pomiarów w programie catman firmy HBM Messtechnik. Wskutek pomyłki lub niedopatrzenia część danych została zapisana w formacie binarnym zamiast w formacie tekstowym.

Dane zapisane w formacie binarnym zawierają się w dwu plikach: plik xxxx.HDR jest opisem struktury danych w postaci czystego tekstu, plik xxxx.DAT jest ciągiem danych binarnych.

Zawartość pliku HDR jest następująca:

HBM_MESSTECHNIK_DARMSTADT_DATAFILE
%GLOINFO_BEGIN
DATE=09/15/11
TIME=12:01:55
%GLOINFO_END
%CHANINFO_BEGIN
TITLE=nazwa_serii
UNIT=N      
IDENT=
LEN=900
DATAFILE=xxxx.DAT
FORMAT=HBM_BINARY
STORAGE=CHANNEL
VALSIZE=8
STARTPTR=0
%CHANINFO_END

[inna seria]

%CHANINFO_BEGIN
TITLE=Temperatura
UNIT=°C     
IDENT=
LEN=900
DATAFILE=xxxx.DAT
FORMAT=HBM_BINARY
STORAGE=CHANNEL
VALSIZE=8
STARTPTR=1800
%CHANINFO_END

[inne serie]

Z analizy pliku HDR wiedziałem więc, co siedzi w pliku dat (900-elementowe serie po 8 bajtów/element), tylko pytanie - w jakim formacie dane te były zapisane. Na szczęście dostałem też pliki wynikowe zapisane w formacie tekstowym, zatem wiedziałem, jakich wartości mogę się spodziewać. Domyślałem się, że jest to jakiś zapis binarny liczb zmiennoprzecinkowych, ale dawno tego nie praktykowałem, trzeba było sobie odświeżyć informacje. Ale poszło z górki: przy pomocy konwertera liczb z zapisu dziesiętnego na zapis binarny w standardzie IEEE-754 sprawdziłem, jak wyglądają oczekiwane wartości w zapisie heksadecymalnym. Potem musiałem przypomnieć sobie, jak się programuje w C, i w efekcie powstał przytoczony niżej mały potworek programistyczny, dzięki któremu zarobiłem na flaszkę^W wyrazy wdzięczności ;-)

Ponieważ wszystkie pliki miały tę samą strukturę, więc nie chciało mi się pisać parsera pliku .HDR.

#include <stdio.h>

double d;

double dane[5400];

/* 5400 bo było 6 serii po 900 elementów */

FILE * fd;

int k, maxk;

/* pierwszy i jedyny wymagany parametr to nazwa pliku .DAT. Dane wyjściowe wysyłane są na STDOUT */

main(int argc, char *argv[]) {
  fd = fopen(argv[1],"rb");
  for (k=0 ; k < 5400 ; k++) {
    fread(&d,8,1,fd);
    dane[k] = d;
    if (feof(fd)) {
      /* a to po to, że jedna seria była krótsza */
      maxk = k;
      k = 5400;
    }
  maxk = (maxk+1)/6;
  } 
  fclose(fd);
  for (k=0 ; k < maxk ; k++) {
    printf("%12.5f%12.5f%12.5f%12.4f%12.4f%12.4f\n",
      dane[k],dane[maxk+k],dane[2*maxk+k],dane[3*maxk+k],dane[4*maxk+k],dane[5*maxk+k]);
  }
}

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5803 | Liczba komentarzy: 0
2011-10-02: Przejdź na żydowski - Z. Zamachowski, W. Malajkat, P. Polk - tekst piosenki

Przejdź na żydowski - Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat, Piotr Polk
Benefis Zbigniewa Wodeckiego w teatrze STU

W innych językach trzeba mówić mówić mówić
Aż od mówienia łupie w stawach, ja to znam
Przejdź na żydowski
Wnet znikną troski
Żydowski język - mówi się sam
To nietrudny język w sumie
Każde słowo się rozumie
A jak pięknie po żydowsku można kląć...
Kiedy kłótnia się zaczyna od głupstewka
Przejdź na jidysz -
- no i wydysz:
Życzę panu, żeby pan był jak rzodkiewka
Pysk czerwony, cera blada - pół na pół
I w dodatku żeby rósł pan głową w dół

W innych językach porównanie, metafora
Jest jak kanarek, który właśnie kąpiel wziął
Przejdź na żydowski
Wnet znikną troski
A metafory czytelne są
Można mówić szarą prozą
I liryczną być mimozą
Nawet wtedy, gdy się wali z grubych rur
Mając pewność, gdzie jest ziarno, gdzie otręby
Mów do gbura, kiedy szura:
Życzę panu, by pan stracił wszystkie zęby
Tylko jeden niech zostanie panu kieł
By ból zęba pan znał z życia, a nie z dzieł!

W innych językach brak poezji, brak finezji
Cięzko wyrazić swoje wnętrze, uczuć treść
Przejdź na żydowski
Wnet znikną troski
Już nikt cię nie śmie w kaszy zjeść
Widąc w gniewie twarz zakrzepłą
Emitujesz z siebie ciepło
Pod adresem swego wroga mówiąc tak:
Życzę panu żeby pan miał krótkie ręce
Tu zrób pauzę -
- przerwę na łzę
A na głowie żeby pan miał świerzb, nic więcej
Świerzb na głowie i niewielki zasięg łap
Świerzb zaświerzbi, no a ty się teraz - drap!

Słowa - pisane ze słuchu

do góry | na koniec | wyświetlenia: 7603 | Liczba komentarzy: 0
2011-09-05: Moje boje z zamieszczeniem prezentacji Powerpointa na stronie internetowej

... tak, aby łatwo było je ściągnąć, lecz nie było za łatwo z nich skorzystać ;-)

Problemem było to, że prezentacje miały od ok. 50MB do 150MB. Poza tym, nie każdy musi mieć MS Powerpointa lub nawet Impressa z pakietu OpenOffice. Naturalny pomysł: zrobić z PPT PDF-a nie do końca spełniał swoje zadanie; prezentacje zawierały liczne animacje, które w PDF-ie znikają. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić z prezentacji film :-) Znalazłem dwa darmowe narzędzia.

 • E.M. PowerPoint Video Converter V3.20 - program robi to, co opisuje, niemniej efekt końcowy nie jest zadowalający - na filmie pojawiają się drgania, jak w starym kinie. Szkoda.
 • CamStudio - program jeszcze bardziej uniwersalny, bo pozwalający na utworzenie filmu z czynności odbywających się na ekranie komputera. Niestety i tu efekt nie był zadowalający - pojawiały się czarne ekrany, czasem spod obrazka prześwitywał tekst.

Przy okazji, dowiedziałem się, że można uruchomić prezentację w oknie, nie na całym ekranie. Jest to bardzo proste. Należy skorzystać z opcji "Dostosowywanie paska narzędzi" i dodać - z listy wszystkich poleceń - "Pokaz slajdów w oknie". I już.

Niestety, uzyskane efekty przerabiania PowerPointa na wideo mnie nie zadowoliły, więc wróciłem do koncepcji zrobienia PDF-a. Ciągle jednak męczyły mnie te animacje. Kolejnym pomysłem było zrobienie zrzutu ekranu z każdej klatki/kroku animacji i poskładanie ich w jeden plik. Na szczęście, zanim zacząłem ten plan realizować, znalazłem rozwiązanie chyba idealne - mały dodatek do Powerpointa w wersjach XP (2002), 2003, 2007 i 2010, który dzieli slajd z animacjami na sekwencję pojedynczych slajdów. Autorem jest Massimo Rimondini, dodatek nazywa się PPspliT i robi to, co obiecuje. Mogę wreszcie wrzucić te prezentacje na stronę nie bojąc się ani o rozmiar, ani o utratę treści.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3814 | Liczba komentarzy: 0
2011-09-04: Kalendarz na rok 2012

Breaking news: jest kalendarz na rok 2019! ;-)

Rok 2012 już niedługo, więc przygotowałem kalendarz (z zaznaczonymi świętami) - do wydrukowania czy wklejenia na stronę.

Rok 2012 będzie rokiem przestępnym (przeczytaj o zasadach ustalania lat przestępnych). Czyli luty będzie miał 29 dni.

Na koniec grudnia 2011 (a u nas, ze względu na obowiązującą strefę czasową UTC+1, 1 stycznia 2012) nie zostanie dodana sekunda przestępna.

1 lipca 2012 (u nas miedzy 1:59:59 a 2:00:00) zostanie dodana sekunda przestepna.

Święta ruchome w 2012 r.

 • Popielec - 22 lutego
 • Wielki Piątek - 30 marca
 • Wielkanoc - 8 i 9 kwietnia
 • Boże Ciało - 7 czerwca
 • Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) - 27 maja

I mniej oficjalne daty ruchome:

Długie weekendy zapowiadają się ciekawie:

 • styczeń - 3 Króli będzie w piątek - 3 dni. 
 • maj - 1 i 3 maja - wtorek i czwartek - biorąc 1 dzień wolnego mamy 3 dni (bez weekendu), biorąc 2 dni urlopu mamy 6 dni wolnego (przed lub po świętach), biorąc 3 dni urlopu możemy mieć 9 dni wolnego z 2 weekendami. Pomyślcie o gospodarce narodowej i PKB... na majówce, czy przy grillu ;-)
 • czerwiec - standard - biorąc urlop w piątek po Bożym Ciele mamy 4 dni wolnego
 • sierpień - Matki Boskiej Gromnicznej przypada w środę, więc tu trzeba wziąć 2 dni urlopu, by mieć 5 dni wolnego. Lub 4 i mieć ich 9.
 • listopad - Wszystkich Świętych przypada w czwartek, więc mamy podobną sytuację jak z Bożym Ciałem. Sporo osób pewnie weźmie urlop też przed świętem na wyjazd, więc z 2 dni urlopu uzyskamy 5 dni wolnego. Święto Niepodległości przypada w niedzielę.
 • grudzień - Boże Narodzenie przypada we wtorek i środę. Biorąc urlop na Wigilię możemy się więc cieszyć w sumie 5 dniami wolnego.
 • Nowy Rok 2013 przypadnie we wtorek, więc na Sylwestra 2012 też warto urlop wziąć!

No i przypominam o Zielonych Świątkach - to takie cichociemne święto - dzień wolny od pracy, a potem trzeba na stację benzynową po chleb i inne produkty zbożopochodne latać...

Zobacz też terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego w roku 2012.

Zobacz aplikację Java Kalendarz Mobilny dla telefonów komórkowych.

Nowy Rok w innych kalendarzach:

 • 14 stycznia - wg kalendarza juliańskiego (prawosławnego)
 • 23 stycznia - wg kalendarza chińskiego - zacznie się rok smoka
 • 16 września - 18 września - wg kalendarza żydowskiego (święto Rosz ha-Szana) - zacznie się rok 5773
 • 14 listopada - wg kalendarza islamskiego - zacznie się rok 1434

A tu można zobaczyć kalendarz na rok 2011.

4.03.2012 - dodałem kalendarz na rok 2013.

Wersja 1: PNG, PDF Wersja 2: PNG, PDF
do góry | na koniec | wyświetlenia: 128124 | Liczba komentarzy: 2
2011-08-14: Koszt 1 gigabajta danych przechowywanego na różnych nośnikach

Korzystając z weekendu, postanowiłem sobie zrobić trochę porządku na dyskach. Jakiś czas temu takie porządki kończyły się zwykle nagraniem jednej czy dwu płytek - kiedyś CD, potem DVD. Ale zaniedbałem ten obyczaj i po wczorajszych porządkach wyszło mi, że tych płytek powinno być ok. 20. Uff. A wcale nie robię kopii zapasowej internetu. Doszedłem więc do wniosku, że najlepiej będzie chyba nabyć duży dysk zewnętrzny i tam składować dane. Ale przy okazji zaczęło nurtować mnie pytanie - jaki nośnik się najbardziej opłaca? Że będzie to dysk SATA 3,5" to przeczuwałem, ale mimo wszystko postanowiłem sobie to porządnie sprawdzić. I oto jest wynik niedzielnego wieczornego poszukiwania. Dane pobierałem z ceneo.pl.

Pojemność ATA 2,5 ATA 3,5 SATA 2,5 SATA 3,5 PenDrive (flash) CD, DVD, BlueRay
[GB] cena dysku
koszt 1GB
cena dysku koszt 1GB cena dysku koszt 1GB cena dysku koszt 1GB cena pamięci
koszt 1GB cena nośnika
koszt
0,7

0,60 0,86
1215,51 7,76

415,05 3,76

4,7

0,69 0,15
822,00 2,75

8,5

2,14 0,25
1655,00 3,44

25

12,98 0,52
32109,18 3,41

64296,99 4,64

80 172,00 2,15 140,09 1,75128731,80 5,72

160 174,00 1,09 153,49 0,96 125,53 0,78

250 276,00 1,10 199,00 0,80 133,01 0,53 115,00 0,462561 937,25 7,57

320 312,00 0,98 209,00 0,65 144,70 0,45 122,77 0,38500

275,00 0,55 180,00 0,36 130,20 0,26750

259,00 0,35

161,96 0,221000

312,91 0,31

170,24 0,171500

207,26 0,142000

248,80 0,12Mimo wszystko zaskoczyła mnie korzystna cena 1GB na płytce DVD. Czyżby czekało mnie mimo wszystko wypalanie tych 20 płytek?

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5002 | Liczba komentarzy: 0
2011-07-22: Pliki TIF wielostronicowe - w czym oglądać?

Pliki TIFF mogą zawierać wiele stron (multipage TIFF). Część programów wyświetla tylko pierwszą stronę. Czego użyć, żeby zobaczyć pozostałe strony?

 • IrfanView
 • XnView
 • Microsoft Office Document Imaging
 • Podgląd obrazów i faksów systemu Windows (XP)
 • Przeglądarka fotografii systemu Windows (w Windows 7)
 • (prawdopodobnie) Corel PhotoPaint x5
 • Gimp - na pewno w wersji 2.6.8

Natomiast dodatkowych stron (poza pierwszą) nie zobaczymy w:

 • Corel PhotoPaint 12
 • Microsoft Office Picture Manager
 • Picasa 3.8
 • Geeqie 1.0
 • Paint

Są to tylko moje obserwacje. Mogę się mylić i coś przegapić. Będę uzupełniał obie listy w miarę zdobywania doświadczeń.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 8652 | Liczba komentarzy: 0
2011-01-09: Kolejna zmiana w funkcjonowaniu tej strony

Po doświadczeniach z Bloggerem wróciłem na własne śmieci :) Mam pewne pomysły na rozszerzenie funkcjonalności, których w Bloggerze nie potrafiłem uzyskać (może słabo szukałem), a implementując je może się czegoś jeszcze nauczę.

Istnieje starsza wersja tego wpisu z dnia 2007-10-28: Zmiana w funkcjonowaniu tej strony

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3106 | Liczba komentarzy: 0


2011-01-01: Wysokość stawek podatku VAT w innych krajach

OK, mamy od dziś (1.01.2011) stawkę VAT 23% zamiast 22%. A jak to wygląda na świecie? Znalazłem tabelkę wysokości stawek VAT w państwach Unii Europejskiej oraz w innych, nienależących do UE. w angielskojęzycznej Wikipedii.


Jak widać z porównania z innymi krajami unijnymi, mamy obecnie stawkę na poziomie Finlandii, Grecji, Portugalii. Więcej mają Rumunia, Dania, Węgry i Szwecja. Najmniej jest (pomijając Cypr, Luksemburg, Azory i Maderę) w Wielkiej Brytanii (17,5%), ale tylko do wtorku - potem będzie 20%. Wtedy najniższa stawka, 18%, będzie w Hiszpanii.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5252 | Liczba komentarzy: 0
2010-12-20: Kilka kodów sterujących drukarkami PCL (HP DeskJet, Laserjet i nie tylko)

Uwaga - ten wpis jest głównie dla mnie, żebym nie musiał go szukać po całym Internecie w razie potrzeby. A czasem jeszcze taka informacja się przydaje. Jak ktoś skorzysta, to dobrze. "Jak nie, to przecież też nie dzieje mi się krzywda".

Strony kodowe:
CP852 - ESC(17U
ISO-8859-2 - ESC(2N
CP1250 - ESC(9E

czcionka proporcjonalna - ESC(s1P, o stałej szerokości ESC(s0P
liczba znaków na cal - ESC(sH
wysokość znaku (w 1/72 cala) - ESC(sV
pismo proste - ESC(s0S, kursywa ESC(s1S
wytłuszczone - ESC(s3B, normalne ESC(s0B

krój pisma:
krój - ESC(snnnT, gdzie nnn to 3 - Courier, 4101 - CG Times, 6 - Letter Gothic. do góry | na koniec | wyświetlenia: 6918 | Liczba komentarzy: 2
2010-12-19: Nowy odcinek obwodnicy Jaworzna (DK79) - ślad GPS

Powstał nowy odcinek obwodnicy Jaworzna w ciągu DK79. Oficjalne otwarcie odbyło się 12 grudnia 2010. Dla zainteresowanych zamieszczam ślad GPS moich dwu przejazdów tą trasą od ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu do ul. Wojska Polskiego w Jaworznie.


- plik tekstowy


- plik KMZ (np. do Google Earth)


- plik KMZ wyświetlony w Google Maps

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3692 | Liczba komentarzy: 0
2010-12-18: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2011

Istnieje nowa wersja tego wpisu z dnia 2012-12-29: Składniki ceny paliwa - zmiana wysokości opłaty paliwowej w latach 2004-2013

Na wysokość ceny paliwa na stacjach wpływ mają, poza kosztami surowca, kursami walut oraz marżami producentów i sprzedawców, także obciążenia nakładane przez państwo: podatek akcyzowy, podatek VAT oraz opłata paliwowa (pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571). Poniżej przytaczam tabelkę z wysokościami zmian tej opłaty od 2004 r. Zaznaczam, że jest to wyłącznie moja własna, niekoniecznie prawidłowa, interpretacja opublikowanych aktów prawnych.

Kwota w tabelce to wielkość opłaty w zł/1000 litrów paliwa.


RokOlej napędowyBenzynyGazPublikacja stawek
2004105105105Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124
2005105105105
2006107.63107.63107.63M.P. 2005 nr 80 poz. 1144
2007108.60108.60108.60M.P. 2006 nr 90 poz. 958
2008110.88110.88110.88M.P. 2007 nr 94 poz. 1033
2009115.76115.76115.76M.P. 2008 nr 97 poz. 847
2010119.82119.82119.82M.P. 2009 nr 80 poz. 995
2010233.9992.87119.82Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776
2011239.8495.19122.82M.P. 2010 nr 97 poz. 1133
do góry | na koniec | wyświetlenia: 4484 | Liczba komentarzy: 0


2010-11-30: Problem z pendrivem PQI? :-(

Pendrive PQI i812. 2 sztuki jak na razie. Pierwszy - 32GB - niesformatowany, rozmiar 0. Dane dało się odzyskać programem PhotoRec. Drugi - 8GB - niby OK, pliki widoczne, ale nieczytelne (na szczęście nic unikatowego), nie da się też nic zapisać. Jeden i drugi potraktowałem programem Dr. UFD od PQI. Teraz tylko trzeba je obserwować i nigdy nie polegać tylko na jednym nośniku danych. do góry | na koniec | wyświetlenia: 4267 | Liczba komentarzy: 0
2010-11-26: Kalendarz na rok 2011 ze Świętem Trzech Króli (6 stycznia)

Breaking news: jest kalendarz na rok 2019! ;-)

Właśnie został wydany Dziennik Ustaw z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 26.11.2010 r. nr 224 poz. 1459 ), ustanawiającą dzień 6 stycznia - święto 3 Króli - dniem wolnym od pracy. Dlatego zaktualizowałem udostępniany przeze mnie gratis kalendarzyk na rok 2011 tak, aby uwzględniał tę zmianę.

Aktualizacja 5.02.2011

Kilka dat, których w tych kalendarzach nie ma:

 • Nowy Rok wg kalendarza juliańskiego, stosowanego w ortodoksyjnych kościołach (prawosławnych): 14.01.2011 kalendarza gregoriańskiego
 • Nowy Rok 4708, rok Królika wg kalendarza chińskiego: 3.02.2011
 • Nowy Rok 5772 wg kalendarza żydowskiego (Rosz Ha-Szana): od zachodu słońca 28.09.2011 do zachodu słońca 30.09.2011
 • Nowy Rok 1433 wg kalendarza islamskiego: 27.11.2011

 

Free year 2011 calendar with Polish holidays

Kostenlose Kalender für 2011 mit polnischen Feiertagen

Kalendarz na rok 2011

I jeszcze jedna wersja kalendarza z innym układem dni w tygodniu. PNG, PDF.

 


4.09.2011 - przygotowałem kalendarz na rok 2012

do góry | na koniec | wyświetlenia: 35353 | Liczba komentarzy: 0
2010-11-23: Ślad GPS ulicy Jamesa Watta w Sosnowcu

Sosnowiec od 9.11.2010 ma nową ulicę Jamesa Watta. Jej przebiegu nie ma jeszcze na mapach i planach w sieci, dlatego pro publico bono przejechałem się tą ulicą z włączoną rejestracją śladu GPS, a wynik załączam w plikach:

 

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3259 | Liczba komentarzy: 0
2007-06-24: Godziny pracy *marketów w GOP-ie

Tychy
Tesco Towarowa: 24h/7d
Tesco Edukacji: 7-23/7d
Real: pon-sob 8-22 nd 9-20
OBI: Pon. - Sob.: 08:00-21:30 Niedz.: 10:00-19:00

Mysłowice
Real: pon-sob 8-22 nd 9-21
Kaufland: pon-sob 7-22 nd 7-20
TESCO: 6-24/7d
Plus: pon-sob 8-21 nd 10-18

Katowice
Real: pn-czw,sob: 9-21 pt:9-22 niedz.: 9-20
Carrefour: pon-sob 8.30-22.00, niedz 8.30-20.00
Auchan: pn - sob 8:00-22:00 niedziela 9:00-21:00
OBI: Pon. - Sob.: 07:30-21:00 Niedz.: 10:00 -19:00
Castorama: pon.-pt. 7:00-21:00 sobota 8:00-20:00 niedziela 10:00-19:00
Praktiker: pon.-sob. 7:30-21:00 niedz. 10:00-20:00
MediaMarkt: Poniedziałek - Sobota: 09.00 do 21.00 Niedziela: 10.00 do 20.00
IKEA: pon-sob 10-22, nd 10-20

Czeladź
Real: pn-sob: 9.00 - 21.00 niedz: 10-20
Praktiker: Pon.-sob. 9:00-21:00 Niedz. 10:00-20:00
MediaMarkt: Poniedziałek - Sobota: 09.00 do 21.00 Niedziela: 11.00 do 20.00

Mikołów
Auchan: pn - sob 8:30-22:00 niedz 9:00-20:00

Sosnowiec
Auchan: pn - sob 8:30-22:00 niedz 9:00-20:00
Real: pon. - czw., sob: 9.00 - 21.00 pt: 9.00 - 22.00 niedz: 10.00 - 20.00
Castorama: pon.-pt. 7:00-21:00 sobota 8:00-20:00 niedziela 10:00-19:00
LeroyMerlin: pn - pt 7:00-21:00 sobota 8:00-21:00 niedziela 9:00-20:00

Chorzów
Castorama: pn.-pt. 7:00-21:00 sobota 8:00-20:00 niedziela 10:00-19:00
do góry | na koniec | wyświetlenia: 3074 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-25: Generowanie PDF szybko, prosto i za darmo

Jak wygenerowac PDF z dowolnego dokumentu, z dowolnego programu? "Wydrukowac" go. Kiedys, aby tego dokonac, musial/em drukowac dokument do pliku jako Postscript i przerabiac na PDF GhostScriptem. Wymagal/o to odrobiny wprawy, ale funkcjonowal/o. Az ktos madry zblokowal/ te procedure w jeden program i nadal/ mu postac pseudo drivera do drukarki. Od tej pory wystarczy kliknac "drukuj" i dokument tworzy sie sam.
PrimoPDF od sierpnia 2006 w wersji 3.0
Oraz PDFCreator - podobne podejscie do problemu, równiez darmowy. Ten dodatkowo tworzy dokumenty w formatach PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS i EPS do góry | na koniec | wyświetlenia: 3822 | Liczba komentarzy: 0
2006-10-04: 1.10.2006 wygasł ostatni patent związany z formatem GIF

Kamień spadł mi z serca ;-) Nie, w zasadzie się tymi patentami za bardzo nie przejmowałem, ale milej jednak jest korzystać z nieobciążonych prawnie rozwiązań. do góry | na koniec | wyświetlenia: 3046 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-26: Ursula Martinez czaruje...

Fajna muzyka w tle :-) (Henry Mancini, A shot in the dark). Do pobrania w formacie mp4 i kliknij POBIERZ dla Video IPOD. A tu {{lista odtwarzaczy MP4|http:/en.wikipedia.org/wiki/Mp4#Product_sup">Filmik dla osób dorosłych^Wrozsądnych.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3207 | Liczba komentarzy: 0
2006-08-26: Loituma - Ievan Polkka

Minister Zdrowia ostrzega: słuchanie Ievan Polkka może prowadzić do uzależnienia! ;-)
Do pobrania w formacie mp4 kliknij POBIERZ dla Video IPOD. Lista odtwarzaczy MP4.
A tu słowa, gdyby ktoś chciał się odważyć na karaoke ;) :
do góry | na koniec | wyświetlenia: 2981 | Liczba komentarzy: 0
2006-07-31: Windows XP, dyski sieciowe i chowające się Pen Drive

Windows XP ma taki bug/feature, że przypisuje napędom podłączanym przez USB (Pen Drive, aparaty cyfrowe, dyski zewnętrzne) pierwsze wolne literki nieprzypisane dyskom stałym (HD, CD), nie zwracając w ogóle uwagi na to, że literki te mogą być przypisane dyskom sieciowym. Przykład: mamy dysk C:, drugą partycję D:, CD-ROM/DVD E: i dysk sieciowy F:. Podłączamy Pen Drive i... nie ma go! Możemy go zobaczyć w "Zarządzaniu dyskami", możemy mu zmienić literkę na inną i cieszyć się dostępem - pod warunkiem, że nie podłączymy innego urządzenia, bo wtedy... da capo al fine. Och, i trzeba mieć uprawnienia administratora. Można też - co stosowałem - przesunąć literkę CD gdzieś daleko, np. jako R: Ale potrzeba jest armatką wynalazków, a Google wszystko widzi, i oto jest: USBDLM V2.4.2 - USB Drive Letter Manager for Windows XP. Program należy rozpakować do dowolnego katalogu, utworzyć plik USBDLM.INI i zainstalować USBDLM -install.
Program jest darmowy do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. do góry | na koniec | wyświetlenia: 3134 | Liczba komentarzy: 0
2006-06-28: Oglądanie plików Intergraph CIT

Jeżeli masz obrazek w formacie Intergraph CIT i chcesz go tylko zobaczyć lub skonwertować na inny, bardziej popularny format, nie musisz używać Microstation lub innego koszmarnie kosztownego oprogramowania CAD/GIS. Wystarczy darmowy XnView. Polecam! Program ma wersje dla: Windows, Linux x86, Linux ppc, FreeBSD x86, OpenBSD x86, NetBSD x86, Solaris sparc, Solaris x86, Irix mips, HP-UX, AIX do góry | na koniec | wyświetlenia: 2929 | Liczba komentarzy: 0
2006-06-03: Przekierowanie połączeń w TPSA

Aby przekierować bezwarunkowo wszystkie rozmowy przychodzące na inny numer, należy wstukać kod *21*0nnnnnnnnn# (gdzie nnnnnnnnn to numer stacjonarny z kierunkowym lub numer komórkowy z prefiksem sieci) i wcisnąć przycisk dzwonienia.

Aby wyłączyć powyższe przekierowanie, należy wstukać #21# i wcisnąć przycisk dzwonienia.

Analogicznie, aby przekierowywać połączenia w przypadku ich nieodbierania (przez ok. 4 "dzwonki), należy użyć kodu *61*0nnnnnnnnn#, a w celu wyłączenia #61#.

Aby przekierowywać przychodzące połączenia w przypadku zajętości, należy użyć kodu *67*0nnnnnnnnn#, a w celu wyłączenia #67#.

Należy pamiętać, że opłata pobierana jest od dzwoniącego za połączenie z naszym numerem oraz od nas - za połączenie z numerem docelowym.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 8643 | Liczba komentarzy: 0
2006-06-02: Yosemite Tapeware i backup przyrostowy na Linuksie

Postawiłem serwer na linuksie. W serwerze jest streamer HP pracujący pod kontrolą Yosemite Tapeware. Uruchomiłem codzienne kopie przyrostowe i po kilku dniach otrzymałem informację, że backup pożera kasetki w zastraszającym tempie. Okazało się, że mimo ustawień codziennie robiona jest pełna kopia wszystkich plików na serwerze. Okazało się również, że problem jest znany i opisany na stronie Yosemite, a jego rozwiązanie sprowadza się do dopisania do pliku tapeware.ini następujących 2 linijek:

[svc-database service]
linArchiveMask=0x00000108 do góry | na koniec | wyświetlenia: 4003 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-18: Kosz na skasowane pliki w Sambie

Możliwość odzyskiwania skasowanych plików w Sambie jest już od dawna, ja dowiedziałem się o tym kilka miesięcy temu. Przypuszczam, że jeszcze paru osobom ta informacja może się przydać.
Aby uruchomić kosz sieciowy dla określonego udziału, należy w jego sekcji konfiguracyjnej dopisać następujące zaklęcia (przykładowe):

vfs object = recycle
recycle:repository = KOSZ_SIECIOWY
recycle:keeptree = Yes
recycle:versions = Yes
recycle:touch = True
recycle:exclude = *.tmp ~$* desktop.ini
recycle:exclude_dir = /tmp /temp /cache
recycle:directory_mode = 770

Ostatnia linijka jest istotna dla udziałów współużywanych przez kilku użytkowników, ponieważ domyślnie tworzone katalogi mają prawa 700.

Uwaga: kosz się nie opróżnia automatycznie, więc należy samemu zadbać o czyszczenie jego zawartości, np. przez uruchamianie z crona poleceń:

if [ -d ~/KOSZ_SIECIOWY ]
then
cd ~/KOSZ_SIECIOWY
find -size 0b -exec rm {} \\;
find -type f -mtime +7 -exec rm {} \\;
find -type d -empty -exec rmdir {} \\;
fi
do góry | na koniec | wyświetlenia: 3731 | Liczba komentarzy: 0
2006-05-14: Wyświetlanie czasu i DATY w zasobniku systemowym

Robi to TClock. Ten programik jest świetny. Wyświetla datę i czas w systray'u w dowolnie wybranym formacie, synchronizuje się z internetowymi serwerami czasu oraz pozwala na modyfikację wyglądu menu Start oraz paska zadań, pozwala na ustawienie alarmu i stopera. do góry | na koniec | wyświetlenia: 2887 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-29: Skąd pochodzi IP?

http://ip-to-country.webhosting.info/node/view/6

Pod powyższym adresem znajduje się uaktualniana na bieżąco baza zakresów adresów IP, przyporządkowująca je do poszczególnych państw. do góry | na koniec | wyświetlenia: 3084 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-03: Uniwersalny sterownik urządzeń USB dla Windows 98se

Próbowałem niedawno bezskutecznie podłączyć Pen Drive'a do komputera z Win 98. Pen Drive działał z innymi komputerami, inne Pendrive'y działały na tym komputerze - a TEN PD z TYM komputerem nie chciały. Poguglałem chwilkę i znalazłem uniwersalny sterownik USB dla Windows 98se. I to działający. Gdyby podany link przestał działać, szukajcie w Internecie hasła nusb.exe lub Maximus Decim.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 5238 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-03: Godziny sesji elixiru w polskich bankach

Ponieważ niedawno wysłałem pewien przelew zbyt późno, postanowiłem znaleźć takie zestawienie. I voila! do góry | na koniec | wyświetlenia: 3017 | Liczba komentarzy: 0
2006-04-03: Access 2000 Run-Time Minimum

Gdyby ktoś potrzebował... jest tu:

http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=243957

Acha, cytat ze strony: "Aby pobrać narzędzie Access 2000 Run-Time Minimum, należy mieć licencjonowaną kopię pakietu Microsoft Office 2000 Developer." Ale działa i bez tego.
do góry | na koniec | wyświetlenia: 2938 | Liczba komentarzy: 0
2006-03-31: SQL z linii komend dla ODBC

Szukałem jakiegoś prostego narzędzia do wykonywania zapytań SQL do bazy MSAccess z linii poleceń (docelowo z pliku BAT na wielu takich bazach). No i znalazłem, i to darmowy: t4eSQL. Programik wykorzystuje ODBC. Składnia:

dla zdefiniowanego źródła ODBC:
t4esql -d:"DSN:nazwa_zrodla" -q:"select * from tabela;"

dla dowolnej bazy Accesowej
T4eSql.exe -d:"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\\sciezka\\baza.mdb" -q:"select * from tabela;"

i już.

do góry | na koniec | wyświetlenia: 3229 | Liczba komentarzy: 0
Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy